of 60941 LinkedIn

Ernstige druk op Gelderse gemeentefinanciën

De financiële positie van Gelderse gemeenten is er slecht aan toe en er is, zoals het er nu voor staat, geen zicht op verbetering. Daarom dringt de Gelderse afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) aan op maatregelen.

De financiële positie van Gelderse gemeenten is er slecht aan toe en er is, zoals het er nu voor staat, geen zicht op verbetering. Daarom dringt de Gelderse afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) aan op maatregelen.

Verschraling

De kosten in het sociaal domein in combinatie met de lager dan verwachte investeringen van de rijksoverheid (dat doorwerkt in de inkomsten van gemeenten) zetten druk op de gemeentefinanciën. Gemeenten moeten daarom sommige taken minderen. ‘Inwoners merken een verschraling of beëindiging van taken van hun gemeente voor hen’, schrijft VNG Gelderland.

 

Ernstige discrepantie

De verschraling ten tijde van financiële welvaart is moeilijk aan inwoners uit te leggen. ‘Het financieel perspectief toont in de huidige situatie geen verbetering, zolang de ernstige discrepantie tussen het gebruik van zorgtaken en de rijksbijdrage aan de bekostiging zo ver uiteen liggen.’ Ook over de gemeente in Zuid-Holland, Drenthe, Overijssel en Groningen zijn eerder soortgelijke zorgen geuit.

 

Beschermd Wonen

In het geval van Oost-Nederland wijst VNG Gelderland op de problematiek van Beschermd Wonen. ‘Vanaf 2021 ligt de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang niet meer bij de centrumgemeenten maar bij alle gemeenten waarbij een herverdeling van gelden plaatsvindt. In Oost-Nederland pakt dat echt nadelig uit voor gemeenten, waardoor er nog meer financiële druk ontstaat.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jack peerdemann (gemeente raadslid Stedbroec) op
Ook wij hebben een brief naar de minister gestuurd wij hebben vanaf de landelijke CDA dag nog niets gehoord van de minister en ook wij staan voor een geweldige operatie om te bezuinigen op sociaal domein. Ook wij willen met hem in gesprek heb hem al meerdere keren uitgenodigd kom op werk bezoek in West Friesland!
Door Spijker (n.v.t.) op
Gewoon de WOZ/OZB-wetgeving vervangen door een 'gecontroleerde' ingezetenenheffing.
Door Willem (Volger) op
Als je grote nationale dossiers - die de hoeksteen van de sociaal- maatschappelijke NL visie vormen (ankers voor normen & waarden, rechten & plichten etc.) - zonder strak beleids- en uitvoeringskader en middelen decentraliseert krijg je 300+ verschillende uitvoeringsparktijken. En dan ook nog eens gestuurd door de lokale financiële situatie per gemeente. Deze stapeling van niet getemporiseerde beleidsvrijheid, een bezuinigingsopgave en gemeentelijke begrotingsproblemen leidt tot een experimentele tombola en grabbelton op gemeentelijk niveau. En dat binnen een van de belangrijkste pijlers van onze sociaaleconomische maatschappijvisie. Dit kan mede leiden tot afbreuk van vertrouwen in politiek en bestuur.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners