of 64120 LinkedIn

Erfpacht bezig aan opmars

Dat houdt in dat van 2013 tot 2016 bijna 28.000 woningen zijn uitgegeven in erfpacht, dit is ongeveer één van de tien nieuwbouwwoningen in die periode. Een en ander blijkt uit onderzoek van Deloitte Real Estate Advisory op basis van cijfers van het Kadaster.

Het aantal gemeenten dat erfpacht gebruikt, neemt toe. Tussen 2013 en 2016 is het aantal percelen dat met een woonfunctie in erfpacht is uitgegeven met 5 procent toegenomen.

Dat houdt in dat van 2013 tot 2016 bijna 28.000 woningen zijn uitgegeven in erfpacht, dit is ongeveer één van de tien nieuwbouwwoningen in die periode. Een en ander blijkt uit onderzoek van Deloitte Real Estate Advisory op basis van cijfers van het Kadaster.

Ook kleinere gemeenten
In absolute aantallen is de groei het sterkst in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Samen zijn de vier grote steden goed voor 84 procent van de erfpachtuitgiften met woonfunctie. Uit het onderzoek komt bovendien naar voren dat meer gemeenten gebruik zijn gaan maken van erfpacht – het aandeel gemeenten steeg van 62 naar 69 procent. Vooral middelgrote en kleine gemeenten zijn het vaker gaan toepassen. In 2013 hebben 255 van de 408 gemeenten percelen met woonfunctie in erfpacht uitgegeven. Eind 2015 zijn dit 270 van de 390 gemeenten.

‘Westvoorne, Lingewaard, Goes en Enschede zijn daar goede voorbeelden van’, zegt Deloitte-partner Frank ten Have. ‘Deze gemeenten gaven voorheen geen of nauwelijks percelen in erfpacht uit, maar doen dit nu wel.’ Al deze gemeenten wisten het aantal woningen dat werd uitgegeven op erfpachtgrond ten minste te verviervoudigen in de periode 2013-2016.

Bedrijventerreinen in erfpacht
Tot 2016 zijn er blijkens het onderzoek ook 11.671 percelen op bedrijventerreinen in erfpacht uitgegeven. Dat is een toename van 400 percelen ten opzichte van 2013. Amsterdam en Rotterdam steken op dat vlak ver boven de andere gemeenten uit. De sterkste groei was zichtbaar in Rotterdam, waar het aantal percelen uitgegeven in erfpacht op bedrijventerreinen tussen 2013 en 2016 met bijna een kwart steeg. Door die tussensprint is Rotterdam momenteel de gemeente met de meeste bedrijventerrein percelen in erfpacht, waar Amsterdam in 2013 nog de kroon spande.

Boost gebiedsontwikkeling
Volgens de onderzoekers heeft inzet van het instrument erfpacht door de gemeenten  geholpen om de gebiedsontwikkeling te versnellen. Daar was door de crisis de klad in gekomen. Erfpacht bevordert de gronduitgifte door gemeenten. ‘Particulieren hadden door de voortslepende crisis en strengere wetgeving rondom hypotheken moeite om financiering rond te krijgen, gemeenten kampten met vastgelopen gebiedsontwikkeling. Erfpacht kan dus de sleutel zijn om gebiedsontwikkeling op gang te houden’, aldus Ten Have. ‘Als een particulier een huis koopt op erfpachtgrond hoeft de erfpachter alleen het huis af te lossen, de grond wordt niet meegenomen in de hypotheek. De canon die betaald wordt aan de gemeente voor de grond is – voor een bepaalde periode – constant. De totale jaarlijkse kosten – canon en rente op de hypotheek – vallen in veel omstandigheden daarom lager uit dan de hypothecaire lasten van een woning niet in erfpacht. Dit zorgt voor lastenverlichting in de beginjaren en kan dus aantrekkelijk kan zijn voor starters op de woningmarkt. Ook worden woningen daarmee voor meer inkomensgroepen bereikbaar.’

Redelijk rendement
Voor kantoor- en bedrijfsterreinontwikkelaars is erfpacht volgens hem eveneens een interessant instrument. ‘Partijen hadden moeite om financieringen rond te krijgen en financiering in de vorm van erfpacht kan een uitkomst bieden. Financiering door erfpacht zorgt er voor dat er makkelijker ontwikkeld kan worden en stimuleert dus gronduitgiftes.’

Erfpacht biedt bovendien ook voordelen voor gemeenten. Zo ontvangen gemeenten canonopbrengsten wanneer zij grond uitgeven in erfpacht, en functioneert het als een inkomstenbron met een redelijk rendement. ‘Hoger dan schatkistbankieren bijvoorbeeld,’ aldus Ten Have.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sara op
In Utrecht is momenteel juist veel protest tegen erfpacht. Voor nieuwbouwwoningen is het recent afgeschaft; woningen worden weer in volledig eigendom uitgegeven. Voor de woningeigenaren die nog met 50-jarige of voortdurende erpacht zitten een groot probleem: afkopen kost tussen de 50 en 110 duizend euro en wordt alleen maar duurder. Gaat om zo'n 3000 woningen die straks onverkoopbaar zijn, des te meer omdat nieuwe woningen niet meer in erfpacht worden uitgegeven en kopers de voorkeur zullen geven aan woningen zonder erfpacht. Politiek komt dit najaar met een voorstel voor deze groep.
Door Jan op
Degenen die erfpacht aantrekkelijk vinden, zijn korte termijn denkers. Wacht maar tot de erfpachtstermijn bijna afgelopen is: je huis wordt onverkoopbaar. Na die termijn kun je een flinke verhoging van de canon verwachten. En reken er ook maar op dat de fiscale aftrek van de canon verdwijnt zodra ook de aftrek van de hypotheekrente wordt afgeschaft. Als erfpachter wordt je eigenlijk nooit echt eigenaar. Je blijft eeuwig betalen en dat wordt steeds meer. Ook voor gemeenten is het trouwens financieel niet slim. Heel veel geld blijft vast zitten in de grond en komt maar in stukjes vrij. Nog afgezien van de administratieve kosten van inning van de erfpachtscanon. En het argument van grondpolitiek (meer invloed op het gebruik wordt bedoeld) is ook onzin. Daarvoor zijn bestemmingsplannen het geschikte middel. Bovendien mag je als overheid privaatrechtelijk niet beperken wat je publiekrechtelijk toestaat.
Door Nico (Jurist) op
In het artikel wordt met name de financieel/fiscale voordelen uit de doeken gedaan. Erfpacht is voor gemeenten een prima instrument waar het gaat om grondpolitiek, met name in centrumgebieden en bedrijfsterreinen. De revival is inderdaad opmerkelijk te noemen maar een welkome correctie op doorgeslagen marktdenken.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners