of 59082 LinkedIn

Eindhoven blundert met begroting

Gemeenteraad en college van Eindhoven hebben te weinig zicht op de kosten van personeel, bestuur en externe inhuur. Aan inhuur van derden is de stad dit jaar al 45 miljoen euro kwijt. Dat concludeert de Rekenkamer Eindhoven.
Reageer
Gemeenteraad en college van Eindhoven hebben te weinig zicht op de kosten van personeel, bestuur en externe inhuur. Aan inhuur van derden is de stad dit jaar al 45 miljoen euro kwijt. Dat concludeert de Rekenkamer Eindhoven.

Grip
Het gebrek aan grip op de begroting werd vorige week al duidelijk, toen wethouder Staf Depla (financiën) bekend maakte dat Eindhoven volgend jaar 15 miljoen euro extra moet bezuinigen. Oorzaak was onder meer dat voor diverse structurele uitgaven slechts tijdelijk financiering was begroot.

Externe inhuur
Uit het rapport van de Rekenkamer blijkt dat ook de raming van de kosten voor externe inhuur te wensen overlaat, door gebrek aan centrale regie. De kosten zijn dit jaar opgelopen van de begrote 16 miljoen euro tot 45 miljoen euro.

170 miljoen
De Rekenkamer nam op verzoek van de gemeenteraad de apparaatskosten van Eindhoven onder de loep. Deze kosten voor personeel, bestuur en externe inhuur bedragen 170 miljoen euro op een totale begroting van 800 miljoen. De Rekenkamer keek niet alleen naar de hoogte van de bedragen, ook naar de sturing op de uitgaven en de informatieverstrekking erover van het college aan de gemeenteraad.

Begrippen
De tekortkomingen zijn ernstig, constateert onafhankelijk voorzitter van de Rekenkamer Mario van Hamersveld. ‘De organisatie heeft 24 sectoren die allemaal verschillende begrippen gebruiken en kosten op verschillende wijze toerekenen. Er wordt niet goed begroot, afspraken worden niet nagekomen en er wordt te gemakkelijk extern ingehuurd.’

Draaideurclausule
Wethouder Depla is niet verrast over de uitkomsten van het rapport. Het college onderkent de noodzaak om de begroting beter op orde te krijgen en scherper te sturen op de uitgaven, zegt hij. En daar wordt ook aan gewerkt. Zo zijn al afspraken gemaakt over de maximale beloning en inhuurperiode voor externen. En er is een draaideurclausule: ‘Externen mogen niet steeds opnieuw worden ingehuurd.’

Behulpzaam
Toen dit voorjaar bleek dat desondanks de begroting voor inhuur van derden werd overschreden, richtte Depla een taskforce op, om nog beter te kunnen ramen. De aanbevelingen van de Rekenkamer neemt hij graag over. ‘We zijn al maatregelen aan het implementeren en kijken wat we verder kunnen verbeteren. Dit is een behulpzaam rapport.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners