In de jaren daarna teerden lokale overheden in op hun eigen vermogen. Door de financiële en economische crisis leden de gemeenten onder meer grote verliezen op de exploitatie van grond. Eerder aangekochte (bouw)grond is voor een lagere prijs verkocht en niet-verkochte grond werd afgewaardeerd. (ANP)