of 59854 LinkedIn

Eigen accountantsdienst kost minimaal 2 euro per inwoner

De vraag de jaarlijkse controle van de jaarrekening uit te besteden of te laten doen door een eigen Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD) speelt volgens de VNG bij steeds meer gemeenten.

Wie als gemeente de jaarrekening wil laten controleren door een eigen accountantsdienst moet rekenen op een kostenpost van 2 tot 4 euro per inwoner. Het hanteren van die vuistregel adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de leden.

De vuistregel staat in de Handreiking Besluitvorming Gemeentelijke Accountantsdienst die de koepelorganisatie recentelijk heeft uitgebracht. De vraag de jaarlijkse controle van de jaarrekening uit te besteden of te laten doen door een eigen Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD) speelt volgens de VNG bij steeds meer gemeenten.

Geen eigen kantoor
De kosten van een GAD zijn volgens de handreiking afhankelijk van meerdere factoren. Als vuistregel geldt een bedrag tussen 2 en 4 per inwoner. Factoren die verder meewegen in de kosten van een GAD zijn: de omvang van de taken, het aantal fte’s, de mate waarin de administratieve organisatie op orde is en het aantal verbonden partijen en de financiële omvang daarvan.

Door de controles gespreid over het jaar te doen bij de verschillende aangesloten gemeenten, kunnen gemeenten de kosten van een GAD wel drukken. De dienst geen eigen kantoor geven, maar medewerkers te huisvesten bij de aangesloten gemeenten werkt ook kosten reducerend.

Samenwerken
Kleinere gemeenten kunnen voor de oprichting van een GAD volgens de handreiking beter samenwerken met andere gemeenten. Op die manier kunnen zij niet alleen de kosten beperken, maar ook kwaliteit en continuïteit borgen. Op dit moment hebben alleen Den Haag en Amsterdam een gemeentelijke accountantsdienst.

Gezonde afstand
De VNG benadrukt geen voor- of tegenstander te zijn van een GAD. De handreiking is alleen bedoeld om gemeenteraden te ondersteunen bij de besluitvorming daarover. Vandaar dat er enkele voor- en nadelen op een rij zijn gezet. Bij een GAD is bijvoorbeeld geen aanbesteding meer nodig en stelt de gemeenteraad zelf een accountant aan. Een ander voordeel is dat GAD-accountants het hele jaar door de raad en het college kunnen ondersteunen.

Nadeel van een GAD is volgens de VNG dat de werving lastig kan zijn, omdat er een tekort is aan accountants. Daarnaast kan het zo zijn dat wanneer een GAD te veel bemoeienis heeft met de organisatie, het risico aanwezig is dat de objectiviteit negatief wordt beïnvloed. ‘Scheiding tussen controle en advies is niet verplicht, maar gezonde afstand houden is wel van belang.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Misschien is het wat efficiënter om dat op regionaal of provinciaal niveau te doen? Bovendien kunnen 'de slagers' hun eigen vlees beter niet keuren.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners