of 60831 LinkedIn

Effect milieutoezicht Gelderland onduidelijk

Het is niet duidelijk of de vergunningverlening, de handhaving en het toezicht van Gelderland bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland. Verder is het naleefgedrag van bedrijven in de hoogste risicocategorieën al jaren onder de norm, maar volgens Gedeputeerde Staten is de doelstelling te streng.

Het is niet duidelijk of de vergunningverlening, de handhaving en het toezicht van Gelderland bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland. Verder is het naleefgedrag van bedrijven in de hoogste risicocategorieën al jaren onder de norm, maar volgens Gedeputeerde Staten is de doelstelling te streng.

Veiligere leefomgeving

De provincie is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot bedrijven als mestvergisters en afvalverwerkers, die een grote impact kunnen hebben op de omgeving en het milieu. Deze VTH-taken moeten leiden tot een veiligere leefomgeving. Volgens de rekenkamer is de manier waarop Gelderland deze verantwoordelijkheid uitwerk in concrete doelen te beperkt.

 

Hoger liggende doelen

‘De bijdrage van VTH is meer dan de actualiteit van vergunningen en naleefgedrag en daarmee zijn de huidige doelen niet dekkend’, staat in het rapport. De rekenkamer realiseert zich dat het formuleren van concrete doelen lastig is, en dat de ‘hoger liggende doelen’ vaker uit het oog worden verloren bij het bepalen van de beoogde resultaten, maar het advies is toch om er meer aandacht aan te besteden.

 

Onder de norm

Uit rapportage van de provincie blijkt verder dat dat ‘het naleefgedrag in de hogere risicocategorieën al jaren onder de norm blijft’ (zie onderstaande tabel). Volgens GS komt dat omdat de doelstellingen niet reëel zijn. Zo schrijft de rekenkamer: ‘Bedrijven in de hoogste risicocategorieën zijn namelijk het meest complex, er gelden veel regels die overtreden kunnen worden en soms is een extra onderzoek nodig om een overtreding op te kunnen heffen.’

 

Afbeelding

Bron: Rekenkamer Oost-Nederland, 'Een complexe verhouding: Vergunningverlening, toezicht en handhaving Gelderland'.

 

Informatiesystemen

Gelderland heeft ook beperkt zicht op het naleefgedrag van bedrijven omdat de informatie niet adequaat is. Dit komt volgens de rekenkamer omdat de omgevingsdiensten (bij wie provincies de VTH-taken uitzetten) elk met een eigen informatiesysteem werken. ‘Dit is opvallend omdat één van de redenen van de wettelijk verplichte uitvoering van VTH-taken door omgevingsdiensten, de standaardisatie en uniformiteit ten behoeve van de informatie-uitwisseling is.’ Provincies hebben die informatie nodig om omgevingsdiensten goed aan te sturen. Het advies van de rekenkamer: 'Maak afspraken over welke beleids- en sturingsinformatie het nieuwe systeem voor toezicht en handhaving minimaal moet kunnen opleveren.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Dit betekent verder uitstel van de Omgevingswet. Helemaal niet invoeren zou ook verstandig kunnen zijn.

Vertrouwensgedrag staat centraal in de nieuwe wet. Ik val van mijn stoel af dat Gelderland dan de norm niet op 100% goed naleefgedrag legt.
Dit is echt van de zotte. We accepteren dat minimaal 15% van de geprioriteerde bedrijven niet de juiste instelling heeft.

Wat zegt dit over de handhavingsmentaliteit van de politiek en de ambtenarij.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners