of 64120 LinkedIn

EC: 55 miljard meer naar cohesiebeleid

Om arbeidsmarkten te herstellen, jeugdwerkloosheid te bestrijden, en het toerisme, de cultuur en gezondheidssystemen er weer bovenop te helpen, wil de Europese Commissie (EC) 55 miljard extra beschikbaar stellen.

Om arbeidsmarkten te herstellen, jeugdwerkloosheid te bestrijden, en het toerisme, de cultuur en gezondheidssystemen er weer bovenop te helpen, wil de Europese Commissie (EC) 55 miljard extra beschikbaar stellen.

Dat geld wordt dan in de cohesiefondsen gepompt. 5 miljard ervan moet daarvoor na de zomer al beschikbaar zijn.

Groene transitie
Ook het Just Transition Fund moet hoger worden dan in de oorspronkelijke plannen: er moet 40 miljard in plaats van 7,5 miljard euro naar de groene transitie, waarvan ook Groningen gaat profiteren. De Europese Commissie werkt verder aan gezondheidsprogramma´s zoals voorraden. ´Zodat medisch personeel nooit meer hoeft te besluiten wie hulp nodig heeft en wie niet´, aldus eurocommissaris Stelle Kyriakidis.
Het herstel van de Europese samenlevingen vraagt om een investering van in totaal 2,4 biljoen euro. 750 miljard daarvan wil de Europese Commissie ophalen op de kapitaalmarkten en later, tussen 2028 en 2058, terugbetalen. 1,1 biljoen komt uit bijdragen van de lidstaten. 540 miljard wordt onder meer via de Europese Investeringsbank (EIB) verstrekt in de vorm van financieringen voor arbeidstijdverkortingsprogramma´s. De Europese Commissie zegt dat de investeringen volgens conservatieve schattingen 3,1 biljoen euro opleveren, omdat andere partijen ook meefinancieren.

Voorwaarden
CDA´er Tom Berendsen, lid van de REGI-commissie voor regionale zaken vindt het goed dat er een plan ligt. ´Het is ook voor Nederland belangrijk dat we in Europa samen uit de crisis komen en daarom is het goed dat er een voorstel ligt. Tegelijkertijd hebben we nog vragen over de besteding van het geld, de voorwaarden waaronder het aangesproken kan worden en hoe we ervoor gaan zorgen dat deze enorme schuld niet doorgeschoven gaat worden naar volgende generaties. Dat zal tussen de regeringsleiders nog onderwerp van onderhandeling zijn.´ Die onderhandelingen lopen al en op 18 juni is er een top over de situatie. Berendsen wil wel dat de regio´s maximaal worden ondersteund.

Regio’s en steden
´We zien in de plannen dat de Europese Commissie de Regionale fondsen terecht als belangrijk instrument ziet om economisch herstel te bevorderen. Maar het is nog afwachten hoe de verdeling gaat uitpakken. Wat het CDA betreft wordt er sterk ingezet op de kracht van regio’s en steden. Goede projecten moeten daarbij leidend zijn.'
Nederland staat vooralsnog niet te trappelen om met de plannen akkoord te gaan. De Europese Commissie en de meerderheid van het Europees Parlement willen dat de herstelplannen na de zomer van start kunnen gaan. Nederland, dat samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken de zogeheten ‘gierige vier’ vormt, houdt vast aan meer zuinigheid.´De posities liggen ver uit elkaar, dat zal tijd kosten', citeert het Duitse Handelsblatt een EU-diplomaat. 
De Duitse krant wist ook te berichten dat Denemarken en Zweden inmiddels een pas op de plaats hebben gemaakt en dat er te praten valt. Aan het begin van het jaar zaten de onderhandelingen over het budget door het verzet van deze stingy four nog muurvast.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners