of 59162 LinkedIn

Doelmatigheid cultuursubsidies niet vast te stellen

De gemeente Capelle aan den IJssel besteedt jaarlijks ongeveer 3 miljoen euro aan cultuursubsidie. Maar of dat bedrag doelmatig wordt besteed, is niet vast te stellen. Concrete, toetsbare cultuurdoelstellingen ontbreken namelijk. Dat concludeert de Rekenkamer Capelle aan den IJssel in haar rapport ‘Zicht op cultuur, onderzoek naar doelmatigheid cultuursubsidies’.

De gemeente Capelle aan den IJssel besteedt jaarlijks ongeveer 3 miljoen euro aan cultuursubsidie. Maar of dat bedrag doelmatig wordt besteed, is niet vast te stellen. Concrete, toetsbare cultuurdoelstellingen ontbreken namelijk.

Ook is het bereik van de cultuurinstellingen onbekend. Dat concludeert de Rekenkamer Capelle aan den IJssel in haar rapport ‘Zicht op cultuur, onderzoek naar doelmatigheid cultuursubsidies’.

 

Prestatieafspraken

Het overgrote deel van het kunst- en cultuursubsidiebudget van Capelle aan den IJssel wordt als reguliere cultuursubsidie verstrekt. Bij de verstrekking ervan worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. De culturele instellingen leggen daarover verantwoording af, de gemeente controleert dit en stelt vervolgens de subsidie vast.

 

Onvoldoende sturing

De gemeente heeft door middel van het verstrekken van subsidie en de bijbehorende prestatieafspraken alle instrumenten in handen om sturing te geven in het cultuurdomein. Toch constateert de rekenkamer dat dat onvoldoende plaatsvindt. Dat komt voornamelijk door het ontbreken van toetsbare en concrete doelstellingen in haar cultuurbeleid. Daardoor kan de gemeente de doelstellingen ook niet omzetten in concrete prestatieafspraken. Logischerwijs kan de gemeente vervolgens evenmin vaststellen in hoeverre de cultuurinstellingen hebben bijgedragen aan het verwezenlijken van haar cultuurdoelen.

 

Senioren

Hoewel de gemeente haar doelstellingen niet concreet en toetsbaar heeft geformuleerd, heeft zij wel meermaals in haar cultuurbeleid vermeld dat zij senioren en inwoners met een migratieachtergrond wil bereiken met haar cultuuraanbod. In hoeverre dit haar lukt is echter niet vast te stellen, omdat het bereik van de cultuurinstellingen niet wordt bijgehouden.

De doelmatigheid van de cultuurinstellingen kan volgens de rekenkamer door het ontbreken van toetsbare en concrete doelstellingen niet worden vastgesteld.

 

Nieuwe cultuurnota

De belangrijkste aanbeveling van de rekenkamer is om in het nieuwe cultuurbeleid concrete, toetsbare doelstellingen op te nemen. Daar mee kan de gemeente haar subsidie in de toekomst doelgericht besteden. In zijn reactie onderschrijft het college bijna alle conclusies en neemt nagenoeg bijna alle aanbevelingen over in de ontwikkeling van een nieuwe cultuurnota en herijking van de prestatieafspraken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Maarten Sebastiaan Hol (advseur sociaal domein / politicoloog) op
Jazeker, dit is echt weer zo'n concreet geval van Resultatitis, zoals René ten Bos (denker des vaderlands) dat noemt. Ze hebben in Capelle echt even een cursus 'ontregelen' nodig van of Jos van der Lans of van Jos de Blok (hoewel zij meer in de welzijnssector en de zorg bezig zijn, bekritiseren zij dezelfde negatieve trend van dit absurde managementdenken dat alles doelmatig zou moeten zijn).
Door Spijker (n.v.t.) op
Waarschijnlijk geldt dat dan niet alleen op de cultuursector maar ook op de andere beleidssectoren van deze gemeente. Heeft de Rekenkamer daar ook al eens naar gekeken?