of 59082 LinkedIn

Dik 1 miljard EU-geld voor NL-regio’s

Nederlandse gemeenten en provincies maken de komende zeven jaar kans op 1,4 miljard euro uit Brussel. De exacte budgetverdeling over de regio’s maakt Economische Zaken een dezer dagen bekend. Over de onderlinge verdeling van die EU-gelden over de vier landsdelen (noord, oost, zuid en west) wordt momenteel een felle strijd geleverd. Volgens ingewijden strijkt het landsdeel west 190 tot 220 miljoen euro op. De drie andere landsdelen zouden genoegen moeten nemen met elk 95 tot 125 miljoen euro. Het wachten is op het voorstel van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Dat wordt deze, dan wel volgende week verwacht.

Nederlandse gemeenten en provincies maken de komende zeven jaar kans op 1,4 miljard euro uit Brussel. De exacte budgetverdeling over de regio’s maakt Economische Zaken een dezer dagen bekend.

In 2014 start een nieuwe Europese subsidieperiode. Die loopt tot 2020. Vergeleken met de nu  nog lopende subsidieperiode is er voor Nederlandse gemeenten en provincies aanzienlijk minder te halen. Voor de periode 2007-2013 kon Nederland wat betreft de zogeheten cohesiefondsen (ESF, EFRO en Inttereg) een beroep doen op ruim 2 miljard euro. Voor de volgend jaar aan te breken ronde is dat budget grofweg gehalveerd. Hard zijn de bedragen nog niet, maar het totaal van 1,4 miljard euro is wat er ‘rondzingt’ aan getallen.

 

Strijd landsdelen om verdeling budget

Aan EFRO-gelden (bestemd voor regionale ontwikkeling op het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid en het midden- en kleinbedrijf) is voor Nederlandse gemeenten en provincies de komende zeven jaar circa 500 miljoen euro beschikbaar uit Europa. Daar komt naar verwachting nog 90 miljoen euro aan bijdrage van het rijk bij.

Over de onderlinge verdeling van die EU-gelden over de vier landsdelen (noord, oost, zuid en west) wordt momenteel een felle strijd geleverd. Naar verluidt strijkt het landsdeel west 190 tot 220 miljoen euro op. De drie andere landsdelen zouden genoegen moeten nemen met elk 95 tot 125 miljoen euro. Het wachten is op het voorstel van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Dat wordt deze, dan wel volgende week verwacht.

 

Europees geld voor scholing

De pot met ESF-subsidies (bestemd voor opleiding en scholing van medewerkers) voor Nederland is de komende periode gevuld met ongeveer 500 miljoen euro. Aan Interreg-middelen (bestemd voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling)  is voor de Nederlandse regio’s uit Brussel circa 390 miljoen euro weg te slepen. Het rijk past daar nog eens 45 miljoen euro bij.

 

Grootste pot: Horizon 2020

Behalve deze 1,4 miljard euro voor geografische fondsen, heeft de Europese Unie ook nog voor de komende zeven jaar  honderden miljoenen euro’s subsidies op de plank liggen voor thematische fondsen, zoals duurzaamheid, health en aging.  De grootste pot (70 miljard euro) is die van Horizon 2020. Om die gelden moet in Europese concurrentie worden gevochten. Bedrijfsleven en kennisinstituten mengen zich daarin ook. Het kabinet denkt dat Nederland daar 3 miljard euro van kan binnenharken.

 

Platteland en visserij

In nog weer aparte tot 2020 lopende potjes zitten tenslotte nog subsidies voor het platteland en visserij. Bij elkaar opgeteld zit daar voor Nederland bijna 500 miljoen euro in. Onduidelijk nog is of het rijk cofinanciert.

 

Over de kansen van Nederland in de nieuwe Europese subsidieperiode houdt Binnenlands Bestuur op 21 november in samenwerking met ERAC een EU-debat in Houten. Aanmelden kan via: http://www.kluwershop.nl/opleidingen/?pr=17849

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Hoogste tijd dat er een einde komt aan het op deze wijze rondpompen van subsidies. Het bedrag kan veel beter direct in mindering worden gebracht op de EU-bijdrage van Nederland. Er gaat nu onnodig veel geld verloren aan bureaucratische toestanden.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners