of 59250 LinkedIn

Dijsselbloem noemt kritiek op wet HOF achterhaald

De normen voor de wet overheidsfinanciën zijn volgens minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem al zo versoepeld dat die niet tot een groot banenverlies bij Provincies zal leiden.
4 reacties

Beweringen dat een nieuwe wet over een gezamenlijk maximaal begrotingstekort voor provincies en gemeenten leidden tot het verlies van meer dan 40.000 banen kloppen niet. Ze zijn gebaseerd op inmiddels achterhaalde uitgangspunten, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag in een debat in de Tweede Kamer over de wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF).

Medeverantwoordelijk voor begrotingstekort
De wet maakt decentrale overheden medeverantwoordelijk voor het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort. Dat moet omdat tekorten van gemeenten of provincies door Brussel worden meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort, dat niet meer dan 3 procent mag bedragen.

Versoepelde voorstellen
Het kabinet vindt daarom dat niet alleen het Rijk, maar ook de provincies, gemeenten en waterschappen hun steentje moeten bijdragen. Die hebben ingestemd met de volgens Dijsselbloem al sterk versoepelde oorspronkelijke voorstellen, maar een aantal provincies en gemeenten maakt zich nog steeds zorgen en vreest voor banenverlies en voor het beperken van de ruimte om te investeren.

Zorgen onterecht
Maar Dijsselbloem stelde dat die zorgen onterecht zijn. Het maximale begrotingstekort geldt niet voor elke gemeente of provincie apart, maar voor alle gemeenten of alle provincies samen. Dat betekent dat een gemeente of provincie die in een jaar fors investeert in een infrastructuur of natuur dat gewoon kan doen als alle gemeenten of provincies samen maar binnen de norm blijven.

Geen boetes bij overschrijding
Maar afgezien daarvan zijn de afspraken ook nog eens erg versoepeld, zei Dijsselbloem. Hij heeft al beloofd dat dit kabinet bij overschrijding van de norm geen boetes zal geven, waar dat wel mogelijk is volgens de wet en dat ook al kon in de oude wet. Bovendien is er overleg met provincies en gemeenten over de uitvoering van de wet.

Niet erg principieel
Dijsselbloem vroeg zich hardop af wie er nu nog bezwaren tegen kan hebben. Over de principiële bezwaren van het CDA raakte hij geïrriteerd. ,,Erg principieel komt het mij allemaal niet over, maar ik kan me vergissen.'' Kamerleden van VVD en PvdA hadden er eerder al op gewezen dat de wet HOF een uitvloeisel is van een motie die een paar jaar geleden mede door het CDA is ingediend en dat de oorspronkelijke wet is ingediend door Dijsselbloems voorganger, de CDA'er Jan Kees de Jager.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Derckc (adm) op
over welke provincies heeft Dijsselbloem het nu, de oude bestaande 12 of de samengevatte versie waar delen van andere provincies in elkaar worden geschoven en daar ook een nieuw beeld ontstaat.
Dijsselbloem heeft steeds alleen de EU-pet op, de rest is niet meer belangrijk voor hem.
Door Arnoud (Financieel adviseur) op
Het zijn de Rijksoverheidfinancien die al decennia een tekort vertonen en sinds de jaren tachtig geen sluitende begroting meer kennen. Lokale overheden daarentegen presteren het jaar in jaar uit om een sluitende begroting in te dienen (ook meerjarig). Dus laten we daarom de Wet Houdbare (Rijks)Overheidsfinancien tot leven roepen en de gemeenten mede-verantwoordelijk maken waar de Rijksoverheid al decennia schromelijk in tekort schiet.
Door huisman op
De provincie heeft hiertegen bezwaren. Maar die is voor de minister geen gesprekspartner. Weer is het ego belangrijker dan het landsbelang. En werkelozen zijn een zorg voor de gemeenten en niet voor deze minister. Of mag men zeggen het hele kabinet heeft hier maling aan.
Door bosma (ambtenaar) op
Als het dan allemaal wel wat meevalt zoals onze minister stelt, waarom wordt dan het wetsvoorstel niet ingetrokken. Wat regelt de wet dan nog wat voorheen niet geregeld werd, zo vraagt men zich af. Deze wet kan bijgeschreven worden in het overzicht van overbodige regelgeving. Of het stelt natuurlijk wel wat voor en de minister bagataliseert de gevolgen en de impact van de wet. Ik denk het laatste en de Kamer, tja de Kamer staat er bij en kijkt er vooral naar.