of 59130 LinkedIn

Digitaal in kaart brengen rioolaansluitingen te duur

Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan minister Kamp van Economische Zaken. Hij had gemeenten om input gevraagd bij de voorgenomen wijziging van de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Die wet is ontwikkeld om het aantal incidenten als gevolg van graafschade te voorkomen.

De gemeenten voelen er niets voor de huisaansluitingen van rioleringen digitaal in beeld te brengen om te helpen voorkomen dat er bij graafwerkzaamheden schade ontstaat. De kosten van zo’n operatie zijn te hoog.

Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan minister Kamp van Economische Zaken. Hij had gemeenten om input gevraagd bij de voorgenomen wijziging van de Wet Informatie-Uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Die wet is ontwikkeld om het aantal incidenten als gevolg van graafschade te voorkomen.

Grote inspanning
De VNG laat de VVD-minister weten achter de doelstelling van de wet te staan, namelijk het voorkomen van veiligheidsproblemen en maatschappelijke kosten met zich mee. Maar de koepelorganisatie vindt het ongewenst dat de huisaansluitingen van rioleringen daar onderdeel van gaan uitmaken.

De ligging van huisaansluitingen van rioleringen is veelal niet bekend op het niveau van nauwkeurigheid waar de WION nu om vraagt. Om aan de voorgestelde wettelijke verplichting te voldoen zouden gemeenten een grote  inspanning moeten leveren. ‘De kosten voor het digitaal in kaart brengen van huisaansluitingen zijn door gemeenten geraamd op een bedrag dat kan oplopen tot 1 miljard euro’, aldus de VNG. ‘Deze kosten zijn disproportioneel; ze wegen niet op  tegen de zeer beperkte baten van vermeden graafschade.’

Nieuwbouw
De VNG baseert zich op een onderzoek van het Economisch Instituut voor het  Midden en kleinbedrijf (EIM). In een nulmeting in 2007 heeft het EIM vastgesteld dat het aantal schades hieraan minder dan één per jaar per gemeente betreft. ‘Schades die bovendien in de regel eenvoudig en snel te repareren zijn en geen leveringsonderbreking betekenen’, aldus de VNG.

De koepelorganisatie wil op het onderdeel rioolaansluitingen vrijstelling van de minister. Wel vindt de VNG het redelijk om vanaf nu bij alle renovaties en nieuwbouw de liggingsgegevens van die huisaansluitingen digitaal vast te leggen, zodat op termijn een steeds vollediger digitale vastlegging en uitwisselbaarheid bij graafmeldingen ontstaat. Een nieuwe vrijstelling voor alle typen huisaansluitingen van alle nutsvoorzieningen is wat de VNG betreft niet aan de orde. ‘Zo is voor gas evident dat de huisaansluitingen hiervan zo snel mogelijk digitaal in beeld moeten zijn.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Dit vraagstuk heeft betrekking op de veiligheidsaspecten rond gas en electriciteit. Van dergelijke problemen is bij rioleringen geen sprake. Derhalve geheel terecht derhalve dat de VNG dit onderdeel vanwege de hoge kosten naar de prullenbak verwijst.
Door Wiet ten Doeschate (directeur/eigenaar ixad, vormgeving-communicatie-marketing) op
Grappig. Volgens VNG voelen gemeenten er niets voor en zouden de gemeenten de kosten voor het in kaart brengen van de rioolaansluitingen op 1miljard ramen. Maar welke gemeente heeft zich daarover uitgesproken of kosten geraamd? VNG beroept zich op een rapport van het EIM uit 2007. Los van de vraag of het inderdaad zinnig is om alle rioolaansluitingen digitaal in kaart te brengen is het ook aardig om te zien dat VNG wel van mening is dat de gasaansluitingen in kaart gebracht moeten worden. Geen referentie aan aantal ongelukken per jaar, noch verwijzingen naar gaslekken ten gevolgen van het ongewild open trekken van een transportleiding. Zou het iets te maken hebben met het gegeven dat de gasleiding niet het eigendom is van de gemeenten en het riool wel?