of 59250 LinkedIn

Derde rekenkamer verlaat NVRR

De rekenkamercommissie Zwolle heeft per direct besloten het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) op te zeggen. Het is in korte tijd de derde rekenkamer die boos buit de NVRR stapt.

De rekenkamercommissie Zwolle heeft per direct besloten het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) op te zeggen. Het is in korte tijd de derde rekenkamer die boos buit de NVRR stapt.

Geroyeerd

De rekenkamercommissie Zwolle laakt het optreden van de NVRR in de discussie over de invulling van de rekenkamerfunctie. Door te pleiten voor geen of minder raadsleden in rekenkamercommissies, streeft het NVRR-bestuur volgens de Zwolse rekenkamercommissie niet langer haar statutair bepaalde doelen na. Rekenkamercommissies die geheel of overwegend bestaan uit gemeenteraadsleden hebben in feite geen plaats meer in de NVRR en zijn door het bestuur daarmee feitelijk ‘geroyeerd.’ De rekenkamercommissie Zwolle bestaat uit vijf raadsleden en een extern voorzitter.

 

Zaak gemeenteraad

Het bestuur van de NVRR krijgt het verwijt zich herhaaldelijk op het standpunt te hebben gesteld dat rekenkamers niet geheel over of overwegend uit gemeenteraadsleden moeten bestaan. Voorzitter Kees-Jan Groen van de Zwolse rekenkamercommissie vindt dat een zaak van de gemeenteraden. ‘Zij kunnen zelf bepalen hoe ze hun rekenkamerfunctie ingevuld willen hebben’, stelt hij.

Verder neemt hij het NVRR-bestuur kwalijk zich naar de Tweede Kamer toe anders te hebben geuit dan tijdens een ledenvergadering was afgesproken.

 

Contributie

Omdat de NVRR daarmee niet langer een platform wil zijn van en voor alle rekenkamers en ook niet alle belangen van rekenkamers behartigt, acht de rekenkamercommissie Zwolle zich per direct geschrapt als lid. Ook wordt de betaalde contributie teruggevorderd.

 

Strikt  taboe

Vorige week zegde de rekenkamercommissie Amstelveen uit onvrede haar lidmaatschap van de NVRR op. De rekenkamercommissie van Zwijndrecht zette die stap twee maanden geleden al. Zij kunnen niet leven met het door het bestuur van de NVRR ingenomen standpunt over het Actieplan Lokale Rekenkamers van minister Plasterk. In dat Actieplan van de minister van Binnenlandse Zaken wordt gesteld dat het model van rekenkamercommissies, waarin naast externe leden ook raadsleden zitting hebben, uit de wet zou moeten worden geschrapt. Alleen het model rekenkamer waarin raadsleden geen zitting hebben, zou voldoende waarborgen bieden voor kwaliteit en mogelijke onduidelijkheden over het model wegnemen. Een meerderheid van de NVRR-leden stemde voor een iets minder strikt taboe op raadsleden in rekenkamer(commissies): ze mogen nog wel lid zijn, zolang externen maar de meerderheid vormen

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door VdM (Onderzoeker) op
Onbeschrijfelijk dat raadsleden niet in de gaten hebben dat dit niet kan. Ook al heb je als raadslid een controlerende functie, dan nog zou het raadsleden duidelijk moeten zijn, dat hun betrokkenheid bij het politieke spel al reden zou moeten zijn om hun betrokkenheid in de rekenkamer te beperken.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Opgeruimd staat netjes zou ik zeggen tegen al die rekenkamercommissies, die vanwege de huidige samenstelling nog steeds mede hun eigen vlees willen blijven keuren. Het zijn vooral plucheplakkers. Hun standpunt is niet (meer) van deze tijd.
Door Een ander geluid op
Een rekenkamer controleert toch onafhankelijk het bestuur en de raad? Dat het lijkt me lastig als hier raadsleden inzitten. Zeker als dit raadsleden van de coalitie zijn. Dan controleert de coalitie zichzelf. Op zich een nobel streven, maar lastig lijk me. Hoe lossen rekenkamers met raadsleden dit op?