of 63000 LinkedIn

Denktank voor monitoring lokaal energiebeleid

Om de energietransitie en het klimaatakkoord te realiseren is er behalve op nationaal niveau ook energiebeleid op lokaal niveau nodig. Met dat beleid is allereerst een aanzienlijke maatschappelijke bijdrage gemoeid. Omdat het om zoveel geld gaat, is het voor rekenkamers van groot belang goed te volgen wat er gebeurt.

De Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) start een denktank voor evaluatie en monitoring van lokaal energiebeleid.

Om de energietransitie en het klimaatakkoord te realiseren is er behalve op nationaal niveau ook energiebeleid op lokaal niveau nodig. Met dat beleid is allereerst een aanzienlijke maatschappelijke bijdrage gemoeid. Omdat het om zoveel geld gaat, is het voor rekenkamers van groot belang goed te volgen wat er gebeurt. Omdat het beleid ook innovatief en flexibel moet zijn om op efficiënte en snelle wijze stappen te kunnen maken, maakt het monitoren en evalueren van het gevoerde beleid volgens de NVRR niet altijd gemakkelijk, ‘maar gezien de enorme investeringen des te noodzakelijker.’

Handvatten
In het najaar start de NVRR daarom een denktank evaluatie en monitoring energiebeleid. Gezien de overwegende nadruk die op lokaal niveau nog op energiebesparing ligt, zal in de denktank allereerst worden gekeken naar energiebesparingsbeleid. Samen met een expert op het terrein van monitoring en evaluatie van energiebeleid zal er worden gezocht en gekeken naar handvatten voor rekenkamerleden en rekenkameronderzoek.

Handleiding
Expertise is inmiddels voorhanden. Diverse lokale rekenkamers, als die van Amsterdam, Deventer, Leeuwarden, Nijmegen en Rotterdam hielden onlangs het lokale energiebeleid al tegen het licht.

De uiteindelijke uitkomst van de denktank zal een handleiding zijn voor dit type onderzoek. Eind maart volgend jaar hoopt de NVRR de handleiding te hebben afgerond.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Ons land kan zich het beste vooral richten op kernenergie, waterstof en getijdenenergie. Dat is op langere termijn veel goedkoper dan de huidige gebruikte/alternatieve energiebronnen. Dat geldt zelfs voor het wagenpark. Japan en Duitsland bundelen op dit moment de krachten voor auto's op waterstof (tankt als benzine, zodat je geen uren hoeft te wachten voor nog geen 400 km).

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners