of 63946 LinkedIn

Delftse bezuinigingen ‘niet meer uit te leggen’

Door de karige bedeling uit het Gemeentefonds moet Delft forse bezuinigingen uitvoeren en kunnen afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. Dat schrijft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens de gemeenteraad in een brandbrief aan de Tweede Kamer. ‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot.’

Door de karige bedeling uit het Gemeentefonds moet Delft forse bezuinigingen uitvoeren en kunnen afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. Dat schrijft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens de gemeenteraad in een brandbrief aan de Tweede Kamer. ‘Inmiddels snijdt het mes tot op het bot.’

Gemeentefonds

De tekorten komen vooral door de tegenvallende uitvoeringskosten van de Wmo en Jeugdzorg. Maar volgens de burgemeester komt het ook doordat de stad substantieel te weinig geld krijgt uit het gemeentefonds. ‘Specifiek voor Delft speelt verder dat de centrumfunctie, die de stad heeft, onvoldoende tot uitdrukking komt in de verdeelsleutels van het gemeentefonds. Wij blijven aandringen op extra middelen, hoewel we deze noodzaak al vele jaren stevig onder de aandacht brengen.’

 

Protest

Nadat er al jarenlang om meer geld werd gevraagd en fors moest worden bezuinigd in de uitgaven  besloot de Delftse raad in december om uit protest een niet-sluitende begroting bij de provincie Zuid-Holland in te leveren. De provincie stelde Delft daarop prompt onder financieel toezicht. Die werd dit voorjaar pas weer opgeheven toen de gemeente verdere bezuinigingen doorvoerde op instellingen als de bibliotheek, het kunstencentrum VAK en diverse welzijns-, zorg- en sportvoorzieningen. Bovendien is Delft met een nieuwe OZB-verhoging een van de duurste gemeenten.

 

Voorzieningen

De raad wil dat het rijk met meer geld over de brug komt, nu de stad alleen nog de strikt noodzakelijke voorzieningen in stand kan houden. ‘Het valt niet meer uit te leggen aan onze bewoners,’ zegt Van Bijsterveldt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Misschien toch ook eens een verstandig(er) financieel beleid gaan voeren in Delft?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners