of 59821 LinkedIn

Delft moet om extra geld vragen

De gemeente Delft moet, om financieel het hoofd boven water te houden, meer geld uit het gemeentefonds zien te slepen en een beroep doen op extra steun van regio, provincie en rijk. Dat staat in het adviesrapport Delft, parel in de Randstad van een speciale commissie onder voorzitterschap van Wim Deetman.

De gemeente Delft moet, om financieel het hoofd boven water te houden, meer geld uit het gemeentefonds zien te slepen en een beroep doen op extra steun van regio, provincie en rijk.

Dat staat in het adviesrapport Delft, parel in de Randstad van een speciale commissie onder voorzitterschap van de voormalige burgemeester van Den Haag, Wim Deetman. De commissie was te hulp geroepen om perspectief te schetsen op een gezonde financiële toekomst. De stad kampt met miljoentekorten. Vergroting van de structurele inkomsten is volgens de commissie van belang om te voorkomen dat de stad door te weinig ontwikkel- en investeringsruimte ‘op slot’ staat.

 

Betere verdeling

De aanbeveling is om de beheerders van het gemeentefonds – de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën – te verzoeken bij de volgende herijking van het fonds de waardering van de centrumfunctie van een stad als Delft nader onder de loep te nemen – lees op te hogen. Er zouden inmiddels beschikbare big data zijn die in dat opzicht tot betere verdeelmodellen en voorspellers kunnen leiden dan de huidige verdeelmethode en formules. Die zijn nog gebaseerd op uitgaven in het verleden.

 

Aansluiting zoeken

Omdat herziening van het gemeentefonds een proces van lange adem is, biedt dat voor de korte termijn weinig soelaas. Voor die kortere termijn zal Delft moeten aansluiten bij landelijke en regionale investeringsprogramma’s. ‘Ga in de komende periode verder in overleg met metropoolregio, provincie en rijk voor hun participatie in en steun voor de stedelijke ontwikkeling van Delft’, zo luidt het advies.  

 

Versterken verdienmodel

Volgens het deze week gepresenteerde rapport heeft Delft weinig tot geen investeringsruimte, waardoor in de afgelopen periode stedelijke ontwikkelingen zijn stopgezet of getemporiseerd. Die investeringen zijn volgens Deetman echter noodzakelijk om het verdienmodel van Delft te versterken. ‘De achterblijvende middelen hinderen Delft in de stedelijke ontwikkeling – economisch, fysiek en sociaal. Dit is een risico voor de ontwikkeling van de economische potentie van Delft, de metropoolregio en de BV-Nederland’, aldus het adviesrapport.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Willemsen op
Waarom moeten andere gemeentes (en hun inwoners) betalen voor de puinzooi die daar blijkbaar is gemaakt? Ik ben niet snel voor onderzoeken maar dat lijkt me gezien het taalgebruik wel zinvol in dit geval voordat een beroep kan worden gedaan op extra middelen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Slecht (financieel)beleid moet niet worden beloond, maar gestraft.
Door doeterniettoe (-) op
[quote]
‘De achterblijvende middelen hinderen Delft in de stedelijke ontwikkeling – economisch, fysiek en sociaal. Dit is een risico voor de ontwikkeling van de economische potentie van Delft, de metropoolregio en de BV-Nederland’
[/quote]
In normale woorden: er waren en zijn grootse verwachtingen waar veel geld in is gestoken (en mensen aan hebben verdiend!) maar ,hoe verrassend, luchtkastelen blijken te zijn. Zoals gewoonlijk mogen anderen dan de puinhopen opruimen, lees: betalen.

Overigens, een gemeente die met een 'verdienmodel' ? Geen wonder dat het een puinhoop is.
Door HB op
Delft moet via een enquête alle volledig uit de hand gelopen financiële zaken onderzoeken en de verantwoordelijken daarvoor aansprakelijk stellen.
Het huidige college is dat niet van plan te doen en sluit de rijen zodat de verantwoordelijken buiten schot kunnen blijven.
Maak duidelijk wie schuld hebben aan het financiële debacle in Delft. De personen om wie dat gaat zien nog steeds kans op andere gebieden door te gaan met hun praktijken.

Het twijfelachtige rapport van Deetman suggereert dat Delft door vergroting van de structurele inkomsten de financiën weer op orde kan laten komen. Laat ik nu zo maar denken dat die structurele inkomsten geplukt worden van de burgers van Delft. Delft dat al voor de inwoners de duurste gemeente van Nederland is.
Echter de grens is bereikt en de Delftenaren hebben er klip en klaar recht op om te weten wie verantwoordelijk is voor de financiële debacles en zitten niet te wachten op een hoogdravend en nietszeggend rapport van ene Deetman.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners