of 59250 LinkedIn

Daling Woz-bezwaren, stijging beroepsprocedures

Gemeenten hebben dit jaar aanzienlijk minder bezwaarschriften gekregen tegen de vaststelling van de waarde van vastgoed dan vorig jaar. Het aantal ingediende bezwaarschriften daalde van 96.000 naar 79.000.

Gemeenten hebben dit jaar aanzienlijk minder bezwaarschriften gekregen tegen de vaststelling van de waarde van vastgoed dan vorig jaar. Het aantal ingediende bezwaarschriften daalde van 96.000 naar 79.000.

Dat staat in de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Waarderingskamer over de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet Woz). Die is deze week aan staatssecretaris Wiebes van Financiën gestuurd. De Waarderingskamer controleert de uitvoering van de Wet Woz.

 

Informeel contact

Het is volgens de Waarderingskamer mogelijk dat de aandacht in de media voor de nadelen van een te lage Woz-waarde mede aanleiding is geweest voor de daling van het aantal bezwaren. ‘Verder blijkt dat door gemeenten de laatste jaren veel is geïnvesteerd in informele contacten voorafgaand aan en na het nemen van Woz-beschikkingen en dat helpt ook.’ Opnieuw is er net als voorgaande jaren een aanzienlijk verschil tussen het aantal woningen en het aantal niet-woningen (meest bedrijfspanden) onder bezwaar. Bij woningen ligt het percentage op 1,3 procent (een daling van 0,3 procent), terwijl bij niet-woningen het percentage bezwaarschriften 4,9 procent van het totaal bedraagt. Dat laatste is volgens de Waarderingskamer ‘een zorgpunt.’

 

Trage afhandeling

Een belangrijk punt van kritiek is dat sommige organisaties te lang doen over de afhandeling van de bezwaarschriften. ‘Vanuit het perspectief van inwoners en bedrijven is een snelle reactie op een bezwaarschrift gepast. Bovendien kunnen eventuele wijzigingen die het gevolg daarvan zijn op die manier ook worden meegenomen in de nieuwe herwaardering en in vergelijkbare gevallen eveneens worden toegepast’, aldus secretaris Jan Gieskes van de Waarderingskamer.

'Goed genoeg'

Van de 403 gemeenten (stand 31-12-2014) scoorden 342 gemeenten voldoende of hoger scoorden en 61 gemeenten onvoldoende. Wat opvalt, is dat het aantal goed scorende gemeenten daalt en het aantal gemeenten waar verbeteringen moeten plaatsvinden in 2014 is gestegen. ‘De oorzaak ligt vermoedelijk in de aanname dat voldoende ‘goed genoeg’ is en in de overgang naar samenwerkingsverbanden die doorgaans met enige ruis gepaard gaat’, aldus Gieskes.

 

Meer beroepsprocedures

In 2015 is voor 8,6 miljoen objecten een Woz-waarde vastgesteld. Dat leidde tot 79.000 bezwaarschriften. Minder dan de helft van de bezwaren leidt tot een aanpassing van de Woz-waarde. Dat betekent dat 1,1 procent van de woningen door de afhandeling van een bezwaar een andere waarde heeft gekregen. Bij niet-woningen is dat 3,3 procent. Wat in 2014 opvalt, is dat een groter aantal bezwaarmakers na afhandeling van het bezwaar een beroepsprocedure start. In 2014 werden volgens de opgave van gemeenten 13.000 beroepschriften ingediend, terwijl in 2013 11.000 beroepschriften werden ingediend en in 2012 nog sprake was van circa 8.200 beroepsprocedures.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door gerritsen op
De daling is makkelijk te verklaren, 1.1 procent per jaar aan toegekende bezwaren. Een groot gedeelte geeft de moed op na de informele gesprekken. Hier krijg je gewoon te horen dat je naar de rechter moet. Dus daarmee wordt het hogere aantal beroepprocedures ook weer verklaard.