of 62284 LinkedIn

Dalende rente kost BNG geld

BNG Bank heeft de nettowinst over het eerste halfjaar van 2016 met 29 miljoen euro zien dalen ten opzichte van het eerste half jaar van 2015. De daling is vooral veroorzaakt door de alsmaar dalende lange rentetarieven.

BNG Bank heeft de nettowinst over het eerste halfjaar van 2016 met 29 miljoen euro zien dalen ten opzichte van het eerste half jaar van 2015. De daling is vooral veroorzaakt door de alsmaar dalende lange rentetarieven.

De dalende rentetarieven hebben volgens het halfjaarbericht van de Bank Nederlandse Gemeenten een negatief effect op het renteresultaat. Mede daardoor rendeert het eigen vermogen van de bank tegen een steeds lager rendement.  Daarnaast heeft de bank met verliezen in het resultaat financiële transacties. De nettowinst over het eerste half jaar is uitgekomen op 126 miljoen euro.

 

Toenemende concurrentie

De nieuwe langlopende kredietverlening bedroeg in de eerste helft van dit jaar 4,7 miljard euro. Afgezien van de corporatiesector was de omzet binnen de klantsectoren van de bank in lijn met de verwachting. Woningcorporaties blijven meer dan verwacht terughoudend met nieuwe investeringen als gevolg van de invoering van de ‘Herziene Woningwet’. De langlopende kredietportefeuille daalde ten opzichte van ultimo 2015 met een half miljard euro tot 81,9 miljard euro. In het halfjaarbericht spreekt de bank van een ‘beperkt toenemende concurrentie.’ Pensioenfondsen en in mindere mate verzekeraars blijken van tijd tot tijd actief in de marktsectoren van de bank.

 

Gevolgen Brexit

Het resultaat financiële transacties is het eerste half jaar 28 miljoen euro negatief. Ter vergelijking: de eerste zes maanden van 2015 was het resultaat 82 miljoen euro positief. De verliezen zijn vooral het gevolg van het oplopen van de opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico’s op een door BNG Bank aangehouden portefeuille langlopende inflatie gerelateerde Britse obligaties met een directe of indirecte garantie van de Britse centrale overheid. Het effect van de voorgenomen Brexit op de waardering van die portefeuille is overigens volgens de bank beperkt gebleven. Afgezien van de sterke daling van het Britse pond, de aandelenkoersen van banken en de rentetarieven blijken structurele wijzigingen in de risicoperceptie op de financiële markten vooralsnog uit te blijven.

 

Vooruitzichten 2016

BNG Bank verwacht dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen over 2016 licht lager zal uitkomen dan in 2015. Klanten van de bank blijven naar verwachting terughoudend met nieuwe investeringen mede als gevolg van nieuwe regelgeving, ondanks de voor investeringen aantrekkelijke renteniveaus. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2016. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners