of 60220 LinkedIn

CRvB: wethouders Stede Broec kregen terecht wachtgeld

Twee oud-wethouders van de gemeente Stede Broec hebben terecht 100 procent wachtgeld ontvangen, stelt de Centrale Raad van Beroep.

Volgens een voorlopige voorziening van de Centrale Raad van Beroep hebben twee CDA-wethouders van de gemeente Stede Broec terecht 100 procent wachtgeld ontvangen.

Van 50 naar 100 procent
De oud-wethouders, Barbara Reus en Nico Slagter, zijn nu raadsleden voor het CDA. Slagter is fractievoorzitter. Zij vertrokken in april 2010 als wethouders. In de maanden ervoor namen zij taken over van de eind december 2009 overleden burgemeester Henk Eggermont. Daarvoor waren zij parttime in dienst, voor 50 procent. In januari en februari 2010 werd de benoemingsomvang van hun functie van wethouder verhoogd naar 100 procent. In augustus 2010 werd hun wachtgeld vastgesteld op eerst 80 procent en vervolgens 70 procent van hun laatstverdiende loon.

Recht op wachtgeld
Tot zover niets aan de hand in de raad, vertelde Slagter aan het Noordhollands Dagblad. Zelf vonden de wethouders het belachelijk dat ze zoveel wachtgeld ontvingen, maar vanuit het gemeentehuis werd gezegd dat ze er recht op hadden en de raad erkende dat de wethouders voor 100 procent hadden gewerkt, vertelt Slagter. Ook oordeelde de commissie bezwaarschriften van de gemeente later dat het wachtgeld terecht was.

Terug naar 50 procent
Maar in juli 2012 besloot de raad, ter uitvoering van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), dat de wethouders toch wachtgeld naar het laatstverdiende loon voor hun parttime aanstelling moesten krijgen en het teveel ontvangen bedrag moesten terugbetalen. Het college bekrachtigde het besluit en vroeg de wethouders om ging om respectievelijk 29053 euro en 26598 euro terug te betalen in vier halfjaarlijkse termijnen. Reden voor de oud-wethouders om naar de Centrale Raad van Beroep te stappen.‘Het ging ons niet om het geld’, stelt Slagter in het NHD, ‘maar om onze naam te zuiveren.’

Niet bevoegd om wachtgeld te wijzigen
Volgens de rechter is de gemeenteraad niet bevoegd om de wachtgeldregeling te wijzigen of wachtgeld terug te vorderen en het college ook niet in de hoedanigheid van uitvoerder van besluiten van de gemeenteraad. Het college is alleen op eigen naam bevoegd om deze besluiten te nemen. 'Dit wettelijk voorschrift is niet onverenigbaar met het gedualiseerde stelsel van bevoegdheidsverdeling binnen de gemeente', aldus de rechter. ‘Het duale stelsel, waarop verweerders zich beroepen, vereist juist dat aan deze wettelijk vastgestelde verdeling van bevoegdheden strikt de hand wordt gehouden.’ Daarmee veegt de Centrale Raad van Beroep de genomen besluiten van tafel.

Wel en niet bevoegd
Het college neemt de onbevoegde besluiten niettemin voor haar rekening. Aan het verzoek om de gevolgen ervan ook in stand te laten voldoet de rechter niet. Het college was namelijk niet bevoegd om de verhoging van de tijdsbestedingsnorm naar 100 procent voor haar rekening te nemen. Dat is weer de bevoegdheid van de gemeenteraad. Toch zijn de collegebesluiten van kracht, zolang zij niet zijn ingetrokken of vernietigd. Dat is niet gebeurd. Ook niet in het besluit van de raad van februari. En dus geldt het laatstverdiende loon.

Wethouders namen verantwoordelijkheid
De raad zou het besluit voor verhoging naar 100 procent nog wel kunnen intrekken, maar moet dan wel meewegen dat de wethouders inderdaad voltijds hebben gewerkt en geen onzuivere motieven hadden. ‘Het beeld is veeleer dat zij, in de moeilijke periode rond het overlijden van de burgemeester, jegens de gemeente hun verantwoordelijkheid hebben willen nemen.’

CDA opgetogen
Precies deze zinsnede haalt het lokale CDA aan om aan te geven dat de oud-wethouders in hun recht staan en zuiver hebben gehandeld. Zij zijn opgetogen over de uitspraak. De rechter wijst er trouwens ook op dat een herzieningsbeslissing door de raad niet tot terugbetaling kan leiden, tenzij de wethouders hadden moeten begrijpen dat hen teveel werd uitbetaald of hebben nagelaten aan  het college te melden dat zich een wijziging in de feiten heeft voorgedaan. Volgens de rechter is er voldoende grond om de opschorting van de invordering voort te zetten.

Gesprek tussen oud-wethouders en burgemeester
Beide wethouders willen niets liever dan het geld weggeven aan goede doelen. Een beroep op de uitspraak van de gemeente verwachten ze niet. Reus hoopt nog wel op excuses van het college. Burgemeester Marian Goldschmeding kon nog niet zeggen of de gemeente in beroep gaat. Wel heeft al een gesprek plaatsgevonden tussen haar en de oud-wethouders.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners