of 61869 LinkedIn

'Crisis wordt nog veel erger'

Er is geen enkele reden om optimistisch te zijn over de gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt. ‘Het probleem van hardnekkige werkloosheid is weer helemaal terug en gaat ons nog jarenlang bezighouden’.
5 reacties
Er is geen enkele reden om optimistisch te zijn over de gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt. ‘Het probleem van hardnekkige werkloosheid is weer helemaal terug en gaat ons nog jarenlang bezighouden’.

Weinig urgentie
Die sombere boodschap hield hoogleraar arbeidsverhoudingen Paul de Beer medewerkers van sociale diensten vandaag voor op het Divosacongres. ‘Ik voel opmerkelijk weinig gevoel van urgentie. Het idee lijkt een beetje te zijn dat het ergste wel achter de rug is. Het tegendeel is het geval.’

 

Vergrijzing
De werkloosheid zal op korte termijn heel hard oplopen, voorspelt De Beer. Zelfstandigen raken door hun reserves heen en gaan zich melden, en ook de deeltijd-WW is niet oneindig vol te houden. Dat door de vergrijzing straks iedereen weer hard nodig is en dat er daarom alleen sprake zal zijn van een tijdelijke situatie is volgens De Beer niet op feiten gebaseerd. Door de vergrijzing vloeien steeds jaarlijks enkele tienduizenden mensen uit, terwijl er in één klap door de crisis honderdduizenden werklozen bij zijn gekomen. ‘In die verhoudingen duurt het twintig jaar voor de crisis is opgevangen door vergrijzing.’ Ook is er geen onderbouwing voor de stelling dat als de arbeidsmarkt krapper wordt er voor iedereen weer werk is. Hij haalde statistieken uit andere landen met bevolkingskrimp, waar de arbeidsmarkt net zo hard meekromp.

 

Konijn
De Beer uitte verder zware kritiek op de aanpak van de crisis door de sociale partners en het kabinet. ‘Het is onverantwoordelijk gedrag dat ze elkaar druk houden met de AOW-leeftijd in 2026. Ze doen me denken aan een konijn dat in de koplampen staart en maar niet van zijn plek komt.’

 

Alles voor jongeren
Wat er dan wel moet gebeuren? De Beer pleit ervoor alle reïntegratiemiddelen in te zetten op jongeren.  De moeilijk bemiddelbaren en ouderen moeten maar met rust gelaten worden, vindt hij. ‘Dat klinkt hard, maar het is gewoon niet anders. Als we iemand in goede tijden niet aan het werk konden krijgen, dan gaat dat nu helemaal niet lukken. Voor deze groep moet je andere maatregelen nemen. Zorg voor goede schuldhulpverlening en participatieprojecten.’

 

Zinloos
Maar het streven deze groep weer aan het werk te ogen is in zijn ogen zinloos. De Beer ging daarmee compleet in tegen de visie van zijn gastheer vandaag, voorzitter René Paas van Divosa. Die pleit er juist voor meer in te zetten op ouderen. Nu gaat, in opdracht van het Rijk, veel extra geld naar de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Terwijl jongeren, in de ogen van Paas, veel beter voor zichzelf kunnen zorgen en vanzelf weer aan het werk komen op het moment dat de economie aantrekt.

De tekst van de lezing (doc) en de presentatie (ppt) van Paul de Beer kunt u hier downloaden.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Michiel Jonker op
De discussie op het politiek hoogste niveau (regering en parlement) lijkt zich geheel te hebben losgezongen van de realiteit en hooguit nog een indirecte relatie te hebben met bepaalde abstracte, financiële modellen. Het is goed dat Paul de Beer weer een verbinding legt met de mensen die het werk feitelijk verrichten.

Er zijn vier tendensen: 1. Langere (gezonde) levensduur voor mensen in beroepen waarin weinig fysiek werk hoeft te worden verricht;
2. Technische vooruitgang waardoor allerlei soorten fysiek werk kunnen worden geautomatiseerd, met als resultaat een vermindering van de hoeveelheid fysiek werk;
3. Technische vooruitgang waardoor levens kunnen worden verlengd, tegen hoge kosten en met de noodzaak van fysieke dienstverlening aan ouderen, met als resultaat een toename van fysiek werk;
4. De neiging van overheden en bepaalde commerciële bedrijven (bijv. banken) om dingen zeer ingewikkeld te organiseren en zeer ingewikkeld af te spreken, met als resultaat een toename van niet-fysiek werk.

Nummertje 4 is de boosdoener, terwijl nummertje 2 en 3 elkaar ruwweg in evenwicht houden. Nummertje extra levensgenot dankzij nummertje 1 is het slachtoffer van nummertje 4.

In plaats van de AOW te verhogen, zou de overheid daarom beter de bureaucratie aan kunnen pakken. Dat levert ons uiteindelijk allemaal meer vrije tijd, minder administratieve frustratie en een langere, fijnere, meer zinvolle levensavond op.
Door W. Wilkens (schrijvende) op
Oook dat nog!
En dan moeten we de winter nog krijgen!
Het valt ook niet mee.
Door Janpiet ( ) op
Wat een timing!

Juist vandaag in alle kranten: Nederland is uit recessie !
Door Kroon (de sigaar) op
Ben je nu rond de 50. Heb je eerst premie betaald voor de 65plussers die nooit verzekerd konden zijn, vervolgens betaald voor de huidige 65plussers en voor de financiering van de studie voor de jeugd en voor VUT en voor de FPU en voor je eigen waardevaste pensioen. Straks ben je 65 en mag je nog 2 jaar extra blijven en betalen. Wordt je dan ook nog 67 dan wordt je, inmiddels tot middelloonpensioen teruggebrachte, pensioenuitkering verrekend met je tegen die tijd niet meer inkomensonafhankelijke AOW-uitkering nadat de AOWpremie-vervangende extra belastingheffing er al op ingehouden is... Wie is er nou niet solidair? En de jongere generaties van vandaag, wier studie wij ook betaald hebben, maar roepen "wij gaan niet meer voor die profiteurs de AOW-uitkeringen ophoesten; laat ze zelf maar reserveren" (vrij naar ene mw Vos, PvdA).
Door de jong (beleidsmw) op
Het wordt toch eens tijd om de diverse stimuleringsmiddelen voor de prepensioengerechtigden in te zetten voor het doel waarvoor ze gecreeerd zijn.

Te weten of doorwerken tot 64 jaar en11 maand met een doorwerkbonus en zonder toevoeging FPU/prepensioen-rechten aan het ouderdomspensioen.

Of gebruik maken van het FPU/prepensioen!

Dit zou recht doen aan de premiebetalenden (zij kunnen zelf niet met prepensioen, maar betalen wel veel geld voor een regeling waarbij een groot deel de vroegpensionering uitsteld wordt tot 64 jaar welke door de Belastingdienst nog een keer beloond wordt met een doorwerkbonus. Hoeze solidair om jongeren te laten betalen zonder dat gebruik wordt gemaakt van het doel van de regeling, te weten: uittreden op 61 en 3 maand)

Bijkomend voordeel is dat vroegpensionering tijdelijk ruimte op de arbeismarkt geeft (tot uitsterven van de prepensioenregelingen). Op de korte termijn levert dit meer op de de pensioenleeftijd in 2026 te verhogen.