of 59082 LinkedIn

Crisis treft gemeenten hard

De financiële crisis heeft de gemeenten veel geld gekost. Uit vrijdag gepubliceerd onderzoek blijkt dat de gemeenten in 2009 samen een financiële strop van 1,8 miljard hadden.
Reageer
De financiële crisis heeft de gemeenten veel geld gekost. Uit vrijdag gepubliceerd onderzoek blijkt dat de gemeenten in 2009 samen een financiële strop van 1,8 miljard hadden.

Tegenvallende inkomsten 
Voor dit jaar is een negatief resultaat van 1,3 miljard euro voorspeld. Voornaamste oorzaken zijn de tegenvallende inkomsten uit grondexploitatie en oplopende eigen uitgaven.

 

Onderzoek
Dat meldde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag op basis van een rapport van het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden Coelo in Groningen. Aan het onderzoek van Coelo in opdracht van de VNG deden 174 gemeenten mee. Ze werden bevraagd over de gevolgen van de economische crisis voor de eigen inkomsten en uitgaven van gemeenten in 2009 en 2010. Uit de resultaten blijkt dat de recessie in beide jaren een gat in de begroting slaat van in totaal drie miljard euro.

 

Bouwen
In tijden van recessie wordt er minder gebouwd waardoor gemeenten minder bouwvergunningen hoeven af te geven en dus minder leges ontvangen. Verder kampen gemeenten met lager uitgekeerd dividend en lagere ozb-opbrengsten (onroerendezaakbelasting). De oplopende eigen uitgaven worden vooral veroorzaakt door meer bijstandsuitkeringen, zegt 72 procent van de gemeenten. Extra uitgaven aan armoedebeleid, waaronder kwijtschelding en schuldhulpverlening, komen voor in 67 procent van de gemeenten.

 

Structureel gat
'Alhoewel de bestaande tegenvallers bij grondexploitatie en de verlening van bouwvergunningen deels kunnen worden terugverdiend bij een opverende economie, slaat de recessie op termijn een structureel gat van ten minste 500 miljoen euro in de gemeentefinanciën', aldus de VNG. De effecten van bezuinigingen van de rijksoverheid op de algemene uitkeringen aan gemeenten zijn niet meegenomen in het onderzoek.

 

Bezuinigen
Het is duidelijk dat gemeenten zullen moeten bezuinigen. De exacte omvang is nog niet bekend. Veel gemeenten hebben behoefte aan ondersteuning. De VNG voorziet hierin met een nieuwe website Slim Bezuinigen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners