of 63908 LinkedIn

Crisis dwingt externe bureaus tot prijsstunten

De crisis dwingt advies- en organisatiebureaus hun tarieven te verlagen. Overheden zeggen tot 30 procent minder te betalen voor extern ingehuurde krachten. De dalende tarieven zijn een gevolg van toegenomen concurrentie. Steeds meer advies- en organisatiebureaus begeven zich op de overheidsmarkt, doordat het bedrijfsleven als gevolg van de economische crisis steeds minder externen inhuurt.
4 reacties
De crisis dwingt advies- en organisatiebureaus hun tarieven te verlagen. Overheden zeggen tot 30 procent minder te betalen voor extern ingehuurde krachten. De dalende tarieven zijn een gevolg van toegenomen concurrentie. Steeds meer advies- en organisatiebureaus begeven zich op de overheidsmarkt, doordat het bedrijfsleven als gevolg van de economische crisis steeds minder externen inhuurt.
Afdingen
De overheidssector bezuinigt nog niet, omdat de budgetten voor 2009 al zijn vastgesteld. Overheden zien door de vele aanbieders hun kans schoon om lagere prijzen te bedingen. Soms hoeven ze daar niet eens moeite voor te doen:  er zijn signalen dat advies- en organisatiebureaus tegen kostprijs offreren om maar aan het werk te blijven. De druk op de prijzen voor extern ingehuurde krachten zit vooral in de detacheringshoek. De gemeente Nijmegen zegt gemiddeld 10 procent goedkoper uit te zijn. ‘Lopende contracten respecteren we, maar bij nieuwe pakken we ons voordeel’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘De zomeraanbiedingen vliegen ons om de oren. Soms is het twee voor de prijs van één.’

Lage inhuurtarieven
‘Waar ik eerst 120 euro per uur kwijt was, heb ik nu een externe voor nog geen 100 euro’, zegt Financiënwethouder Gert-Jan ’t Hart (VVD) van Spijkenisse. Tariefdalingen van 20 tot 25 procent zijn volgens hem geen uitzondering. Marcel Stuijts, directeur van het inkoopbureau Bizob, doet daar nog een schepje bovenop. ‘Maak er maar een daling van 30 procent van, met name bij het maken van bestekken en de handhaving. Bij de juridische dienstverlening waren de inhuurtarieven al laag’, zegt Stuijts, die met zijn bureau centraal inkoopt namens zeventien gemeenten in Zuidoost Brabant.

Prijsdumping
Albert Jansen, bestuursvoorzitter van BMC, een van de grootste adviesbureaus in de publieke sector, spreekt van regelrechte ‘prijsdumping’ door collega-bureaus. ‘Dit is de derde recessie in 23 jaar en elke keer is het beeld hetzelfde. In een neergaande economie vallen de eerste klappen in de profitsector. Als ontslaan van freelancers onvoldoende effect sorteert, zie je dat ze zich vervolgens op de overheidsmarkt werpen - ook al hadden ze daar niets of weinig mee. De recessie in de publieke sector trekt minder sporen. Bovendien slaat de crisis daar later toe.’

Terughoudender
Vraag naar externen is er in de publieke sector nog voldoende, aldus Nicolaas Weeda van Conquaestor, specialist in financiële consultancy. Toch worden sommige gemeenten al terughoudender met inhuur, met het oog op de komende begrotingsbehandelingen.

Vacaturestops
Eerder al bleek uit een rondgang van Binnenlands Bestuur dat decentrale overheden selectieve vacaturestops instellen vanwege sterk teruglopende inkomsten en stijgende uitgaven. De personeelskrimp wordt vooralsnog opgevangen via natuurlijk verloop, wat ten koste gaat van de inhuur van externen. Desalniettemin merkt Weeda dat veel bureaus ‘uitwijken’ naar de overheid. ‘Wij zijn al lang actief op de overheidsmarkt. Nu zien we opeens bureaus opduiken die vroeger niets met overheden deden. Ze gebruiken het prijsmechanisme als instrument om een plaatsje te verwerven. Ze offreren zelfs tegen kostprijs. Daardoor raken we soms opdrachten kwijt, en er ontstaat druk op de prijs’, zegt Weeda.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos van Veghel (interim- en crisismanager overheid) op
De afgelopen jaren waren er crises bij de overheid door ontspoord management ern plotselinge tekorten door overheidsfalen en/of te laat of niet reageren op gewijzigde omstandigheden. Nu zijn die er ook en in de toekomst zullen die blijven. Er is daarmee een percentage van de interim-opdrachten dat door opdrachtgevers altijd gegeven zal worden tegen de prijs die er voor staat. Immers als er een miljoenentekort weggewerkt wordt of de bestuurlijke en maatschappelijke schade hersteld wordt dan is het praten over een korting van xx procent niet aan de orde. Voor het overige geldt het motto uit de vorige econmische dips; 'when you pay peanuts you get monkeys'. Ervaren bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers weten dit en anders leren zij snel genoeg van hun fouten, dus het gaat vast goed komen.
Door Marcel Kok (contract-/projectmanager outsourcing) op
De kernvraag blijft: "doe als organisatie de dingen die moeten gebeuren" of: "laat de dingen doe die moeten gebeuren" (dit laatste bijvoorbeeld door externen)
Het lijkt soms dat aan "extern" een vieze smaak kleeft t.o.v. loonlijst-collega's.

Expertise (tijdelijk) van buitenaf aantrekken kan veel meerwaarde bieden om de inhurende organisatie verder te helpen. Ook, of juist tijdens deze economisch mindere periode.
De (arbeids)markt zal flink veranderen. Er zijn nu al bijna een miljoen zzp-ers of zelfstandigen. Deze zijn vaak min of meer in georganiseerd verband actief.
Bepaal als organisatie wat je kernactiviteit is en overweeg alles dat daar niet toe behoort te beleggen bij (externe) partijen die dit goed (beter) kunnen doordat dit hún kernactiviteit is.
Werk zat voor externen. Opdrachtgevers, inclusief overheden zouden moeten durven kiezen voor de stelling waarmee dit betoog begon!
Door Deniz Ayhan (Managing consultant SPYNK) op
De werking van de markteconomie is inderdaad weer zeer duidelijk zichtbaar. Begin 2008 waren de eerste grotere adviesbureaus al bezig om de publieke sector al meer op te zoeken. Het vreemde is ook bij deze crisis weer dat dezelfde grotere bureaus tot soms begin 2009 doorgingen met werven van medewerkers voor de publieke sector. Vanuit de gedachte van de marktwerking is er overigens niks aan de hand. De kwaliteit daalt (nieuwkomers hebben minder ervaring in de publieke sector) en de prijs daalt ook. De klant krijgt dus nog steeds waar hij voor betaalt. De kunst is dus voor de bestaande adviseurs in de publieke sector om hun "bovengemiddelde" marktwaarde aan te tonen om ook bovengemiddelde tarieven te kunnen handhaven. Dit wordt lastiger, merken we ook bij SPYNK, maar tot op heden begrijpen klanten dat de nieuwkomers veel minder relevante ervaring meebrengen dan de bureaus die zich altijd al op de publieke sector richtten.
Door Dirk-Jan de Bruijn (programmadirecteur interactieve bedrijfsvovering ) op
Is dit wel allemaal goed nieuws? Ik lees niets over een professionalisering klant-leveranciers relatie. Laten we dit moment nou eens gebruiken om wat strategischer met het vraagstuk 'externe inhuur' om te gaan in plaats van heel stoer te roepen dat de prijs met een kwart omlaag gaat. Is dat wat we willen als overheid? In the long run geen gezonde situatie lijkt mij!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners