of 65101 LinkedIn

‘Coronacompensatie cultuur onvoldoende’

De coronacompensatie die de lokale cultuursector voor 2020 van het rijk krijgt, is volgens het Fonds Podiumkunsten/FPK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te weinig.

De coronacompensatie die de lokale cultuursector voor 2020 van het rijk krijgt, is volgens het Fonds Podiumkunsten/FPK en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) te weinig.

Het FPK kent voor dit jaar met het oogt op de coronacrisis 22 miljoen euro extra toe aan meerjarig door het fonds gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals. Daarnaast is er 23 miljoen euro coronageld beschikbaar gesteld voor lokale schouwburgen, concertzalen en poppodia van landelijk belang, mits de betrokken gemeenten en/of provincies cofinancieren. Het totale bedrag maakt onderdeel uit van de 300 miljoen euro die het kabinet als steunpakket beschikbaar stelt aan de culturele sector om de COVID-19 crisis het hoofd te kunnen bieden.

 

Lager uitgevallen

Er zijn 112 aanvragen gedaan, daarvan zijn er 96 gehonoreerd met een bedrag van 23 miljoen euro. Het maximale beschikbare bedrag van 29 miljoen is niet volledig benut, onder andere doordat er minder is aangevraagd dan er beschikbaar was (26 miljoen euro), een aantal aanvragen niet kon worden gehonoreerd omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden of doordat de financiering door gemeente en/of provincie lager uitvalt. Het overblijvende geld van 6 miljoen euro komt ten goede aan een grotere groep instellingen voor de risico's bij het weer opstarten van de programmering.

 

Reële compensatie

Het Fonds Podiumkunsten/FPK heeft bij de subsidie-aanvragen 2021-2024 39 procent van de gezelschappen kunnen honoreren. Voor de festivals ligt dat gunstiger, daar gaat het om 63 procent.

Al eerder had de VNG, tot op heden tevergeefs, aan OCW-minister Van Engelshoven en de Tweede Kamer gevraagd om reparatie van het budget zodat problemen binnen gemeenten kunnen worden voorkomen.

Volgens het FPK het is met zijn bijdrage maar een deel van de financiële nood bij de (pop)podia gedekt. De VNG deelt die mening en probeert via overleg met het rijk ‘een reële coronacompensatie’ voor elkaar te boksen ten behoeve van de lokale cultuur.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marc Jacobs (Adviseur ) op
De ergste nood verhelpen is heel verstandig, anders vallen er acuut waardevolle organisaties om. Een structurele oplossing is het echter niet. We verwachten allemaal dat deze crisis een blijvende invloed heeft, onder andere op de podiumkunsten. Dat vraagt om andere "bedrijfsmodellen" van de organisaties, maar ook om betere sturing vanuit overheden. Betere sturing betekent niet alleen sturen op een begroting of losse kengetallen, maar de verbinding leggen tussen de resultaten en de effecten. Sturen op resultaat, koersen op effect. Harde afspraken maak je over de resultaten (wat wordt er geleverd ?). De koers, het beleid, bepaal je op basis van beoogde en behaalde maatschappelijke effecten. Daarmee zorg je als gemeente voor een duurzame ondersteuning van de podiumkunsten.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners