of 64204 LinkedIn

‘Corona-crisis schaadt productiviteit overheid’

De vraag wat de invloed van de corona-crisis is op de productiviteit van overheidsorganisaties en hun medewerkers stond centraal in het zogeheten Flitsonderzoek van het programma Internetspiegel/Vensters van het ministerie. Van de respondenten schat 58 procent de invloed op de productiviteit van hun organisatie in als groot of zeer groot; 7 procent gaat er juist van uit dat de invloed op de organisatie klein of zeer klein is.

Het op grote schaal thuis moeten werken van ambtenaren als gevolg van de corona-crisis heeft (zeer) grote invloed op de productiviteit van de ambtelijke organisatie. Dat geven medewerkers van rijk, provincies en gemeenten aan in een onderzoek van Binnenlandse Zaken.

De vraag wat de invloed van de corona-crisis is op de productiviteit van overheidsorganisaties en hun medewerkers stond centraal in het zogeheten Flitsonderzoek van het programma Internetspiegel/Vensters van het ministerie. Van de respondenten schat 58 procent de invloed op de productiviteit van hun organisatie in als groot of zeer groot; 7 procent gaat er juist van uit dat de invloed op de organisatie klein of zeer klein is.

Onvermijdelijk verlies
Er blijkt nauwelijks verschil tussen de diverse overheidssectoren. Dat kan volgens de onderzoekers twee dingen betekenen: ofwel dat dit verschilt per organisatie, ofwel dat de persoonlijke opvatting van medewerkers hierin verschilt. ‘Uit de antwoorden blijkt ook dat medewerkers thuiswerken enerzijds associëren met zeer geconcentreerd en productief werken en anderzijds juist met een onvermijdelijk verlies aan productiviteit. De beantwoording kan dus zijn ingegeven door de persoonlijke opvatting en ervaring met thuiswerken’, aldus de onderzoekers.

Handen schudden
Negen op de tien respondenten ervaren de aanpak van hun organisatie als goed tot zeer goed. Ze zijn vooral positief over de dagelijkse berichtgeving, de goede crisisorganisatie en besluitvaardigheid, de saamhorigheid en het vertrouwen dat zij krijgen.

Veel medewerkers geven wel aan dat de ernst van de situatie verschillend werd opgevat. De onderzoekers lichten er paar voorbeelden uit: ‘Het management van diverse organisaties zou te laat hebben gereageerd en zat niet altijd op één lijn. Zo was er een burgemeester die nog handen wilde schudden na het RIVM-advies daarover. In sommige organisaties werd nog fysieke aanwezigheid verwacht.’ De landelijke richtlijnen hebben daarin geleidelijk duidelijkheid gebracht, zo lijkt het.

Herhaling
Doel van de enquête is om inzicht te krijgen in de mate waarin de coronacrisis het werk en de productiviteit raakt, welke aanpak de organisaties hanteren en wat goed gaat of beter kan. Om de ontwikkelingen in de tijd te kunnen volgen, wordt het onderzoek over ongeveer twee weken herhaald.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Als diezelfde Rijksoverheid nu eens wat efficiënter gaat werken dan zal zou het al een stuk beter gaan. Je denkt toch niet dat de ondersteuning van de Corona-bedrijven gaat werken met 7 verschillende subsidieregelingen, de belastingdienst en de banken? Dat wordt een warboel, van kastje naar de muur sturen en veel fraudegevoeligheid. De eerste signalen horen we ook al via de media. Hoe kunnen ze het bedenken. Tijdens de Euro-crisis moesten de banken en verzekeringsmaatschappijen op de aan hun verstrekte leningen ook nog eens 14% (!!!) rente betalen. Verschil moet er kennelijk zijn.
Door Frank (Projectmanager) op
Vragen naar opvatting lijkt mij niet echt nuttig.
De menselijke geest zit nou eenmaal zo in elkaar dat de negatieve emoties dichter aan het oppervlak liggen.
Ik zou weleens een meting van de output willen zien. En nog liever naar de outcome van de organisaties.
Door Jan op
@Rosa. Bij Haarlem valt het systeem voor thuiswerkers regelmatig een half uur uur. Lekker productief.
Door Rosa op
Correctie:

*De leercurve in overheidsland is op dit moment ontzettend steil.
Door Rosa op
Ik heb meegedaan aan dit flitsonderzoek en vond het zeer nuttig. Wel met de kanttekening dat de enquête kwam in de eerste week dat de kinderen thuis bleven van school. Voor veel werkende ouders was het zoeken naar een dagritme om werk en gezin goed te combineren. Sommigen hadden ook thuis nog eens geen geschikte thuiswerkplek. Goed dat het onderzoekje dus herhaald wordt.

Ik verwacht dat het deze week al hele andere resultaten geeft. Ik merk bijvoorbeeld op mijn werk (gemeente Haarlem) dat bepaalde zaken nu efficiënter en sneller gaan. Er is bijvoorbeeld geen cultuurtraject meer nodig om de mensen digitaal te laten werken. Mensen doen het nu gewoon, omdat het niet anders kan. Er zijn meer voorbeelden en nieuwe initiatieven, waarvan ik hoop dat die na de coronacrisis doorgezet zullen worden.

Het grootste nut van dit onderzoek vind ik dat we best practices kunnen verzamelen om het werken bij de overheid te verbeteren. De leercurve in overheidsland is op dit moment ontzettend stijl.

We zien nu welke positie de overheid inneemt in de maatschappij. Ik vind het bewonderenswaardig hoe mijn gemeente zo snel en daadkrachtig de omschakeling heeft gemaakt naar een crisisorganisatie. Mensen en organisaties die in nood zijn, worden geholpen. Medewerkers die in te zetten zijn in cruciale beroepen zijn direct vrijgesteld van hun werk bij de gemeente. En Haarlem pakt een stevige rol in de veiligheidsregio. Zo zijn er meer voorbeelden, die niet aan de orde komen in de berichtgeving rondom corona.
Door Hein op
wat een slecht en nutteloos onderwerp. Een mooi onderzoek zou zijn: door welke bezuinigingen in de zorg, materiaal en mensen, hebben we nu te weinig ic en beademing spullen...... En welke partij was hiervoor verantwoordelijk?
Door Hans op
Heb al ruim 2 weken geleden bezwaar gemaakt tegen een overheidsbeschikking: geen enkele reacte. Ook geen (wel gevraagd) bericht van ontvangst; reuze benieuwd hoe dit verder gaat....
Door drs. E. Nabled op
Er zijn nog veel meer factoren die de productiviteit van/bij de overheid verstoren: o.a. raamambtenaren.
Door Jan op
En de productiviteit van de overheid was al niet zo hoog...
Door Iris Korthagen op
In hoeverre wordt er rekening gehouden met de gezinssituatie in dit onderzoek? Het lijkt mij dat de resultaten over productiviteit niet alleen maar van doen hebben met 'de persoonlijke opvatting of de ervaring met thuiswerken'.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners