of 62284 LinkedIn

‘Controlerende rol raad Heerenveen moet beter’

De gemeente Heerenveen heeft te weinig gedaan met aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Dat concludeert de commissie in een vervolg op onderzoek dat het eerder deed naar het project Sportstad Heerenveen. De rekenkamercommissie raadt nu aan om de controlerende rol van de raad te verbeteren.

De gemeente Heerenveen heeft te weinig gedaan met aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Dat concludeert de commissie in een vervolg op onderzoek dat het eerder deed naar het project Sportstad Heerenveen. De commissie raadt nu aan om de controlerende rol van de raad te verbeteren.

Geen actie

‘Er is geen expliciete uitvoering gegeven aan het raadsbesluit van 28 november 2016’, concludeert de rekenkamercommissie. Toen werden aanbevelingen voor concrete doelstellingen en het monitoren van deze doelstellingen door de raad aangenomen omdat dat volgens de rekenkamercommissie nodig was. Nu blijkt echter volgens de commissie dat ‘dat het college geen expliciete invulling heeft gegeven aan aanbevelingen en dat de toenmalige raad hier ook geen verder actie op heeft ondernomen.’

 

Geen inzage

Uit het onderzoek in 2016 bleek dat in de projectfase ruimtelijke beleidsdoelen gerealiseerd waren, maar dat die voor de vervolgfase niet geconcretiseerd en geactualiseerd waren. Het gevolg was volgens de rekenkamer dat ‘monitoring van de beleidsontwikkelingen achterwege is gebleven. Dit bemoeilijkt de controlerende rol van de gemeenteraad.’ De raad zou geen procesafspraken met het college hebben gemaakt over de raadinformatie en de raad zou geen inzage hebben ‘in bedrijfsvoeringsrisico’s en strategische bedreigingen en kansen van en voor Sportstad.’

 

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie doet nu twee aanbevelingen: om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad wat betreft de Sportstad te verbeteren door de raad meer bij het voortraject te betrekken, en om de griffie de overgenomen aanbevelingen te laten vastleggen en monitoren om te voorkomen dat die niet worden opgevolgd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners