of 65101 LinkedIn

Conflict bestuursakkoord op te lossen met 200 miljoen

Het conflict tussen Rijk en gemeenten over het bestuursakkoord is op te lossen door een extra garantie van 200 miljoen euro van het Rijk.
Het conflict tussen Rijk en gemeenten over het bestuursakkoord is op te lossen door een extra garantie van 200 miljoen euro. Ook dienen gemeentebestuurders vrije keuze te krijgen bij hervormingen van arbeidsmarkt en de sociale werkvoorziening.

Impasse
Dit blijkt uit een enquête van TOP, Transparant Overheids Panel, onder 1270 gemeentebestuurders en –raadsleden. De enquête is uitgevoerd nadat het VNG-congres vorige week massaal instemde met het bestuursakkoord, uitgezonderd de afspraken over de overheveling van de verantwoordelijkheid voor de sociale werkvoorziening. Het kabinet heeft de VNG vrijdag uitgenodigd met voorstellen te komen om uit de impasse te geraken.

Niet onderhandelen
Volgens de raadsleden en wethouders is opnieuw onderhandelen tussen kabinet en VNG geen optie. Zij geven er de voorkeur aan dat het bestuursakkoord wordt vormgegeven in het openbaar debat tussen kabinet en Kamer. Onder PvdA-bestuurders en –raadsleden is het parlementair debat het populairst, onder VVD-bestuurders en –raadsleden bestaat de minste animo voor deze optie.

Extra storting
Extra geld voor de gemeenten is in het debat tussen Kamer en kabinet een uitkomst die door het grootste deel van de raadsleden en wethouders als het meest wenselijke wordt beschouwd. Met een extra storting van 200 miljoen door het Rijk voor het uitvoeren van de hervormingen van de arbeidsmarkt en de sociale werkvoorziening kan het conflict over het bestuursakkoord worden opgelost. Vooral wethouders en raadsleden van D66, CDA, ChristenUnie en lokale partijen beschouwen dat als de beste oplossing om een einde te maken aan het conflict tussen het kabinet-Rutte en de gemeenten. Het kabinet reserveerde eerder onder druk van de VNG tijdens de onderhandelingen over het bestuursakkoord al 400 miljoen extra voor de uitvoering van deze taken.

Meer flexibiliteit
Tegelijkertijd waarschuwen de lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers dat de Kamer de overheveling van taken, ook op het sociale domein, niet moeten dichtregelen. Voor bestuurders en raadsleden van D66, de lokale partijen (de grootste partij in de 418 gemeenten), en het CDA is juist meer flexibiliteit voor de gemeenten bij de uitvoering van de hervormingen wenselijk. SP-bestuurders en –raadsleden zien het minste in deze oplossing.

Transparantie
De effecten van de afspraken in het bestuursakkoord zijn voor krap de helft (54 procent) van de bestuurders en raadsleden helder. Vooral de leden van de SP (73 procent), GroenLinks (71 procent) en de PvdA (67 procent) geven aan dat men er zich concreet van bewust is wat de bezuinigingsoperatie bij het onderdeel werk van het bestuursakkoord betekent.

Geen akkoord
De uitleg van minister Donner dat er door de afwijzing van een onderdeel van het bestuursakkoord geen akkoord meer is, wordt door 30 procent van de gemeentebestuurders gedeeld. Donner krijgt de meeste steun van SP’ers (62 procent) en VVD’ers (45 procent).

Wel akkoord
Tweederde deel van de bestuurders en raadsleden is het eens met VNG-voorzitter Jorritsma dat er wel een bestuursakkoord is, ondanks het buitenspel zetten van de afspraken over de werkvoorziening. Jorritsma krijgt de meeste steun vanuit de ChristenUnie en SGP (beiden 88 procent) en GroenLinks (82 procent). De minste steun komt er vanuit de SP (29 procent).

De resultaten van de enquête worden gepubliceerd op de website Overheid in Nederland.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Claire Vaessen (Raadslid) op
'Overheid in Nederland' beweert de overheid transparanter te willen maken maar is zelf allesbehalve transparant . Wie zit er achter deze geheimzinnige club? En met welke belangen?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Als het om nog eens 200 miljoen extra gaat is een garantie van het Rijk tot dit bedrag ook voldoende. Laat de gemeenten eerst maar eens aantonen dat ze het extra geld echt nodig hebben.
Door apie (gem ambtenaar) op
op zich terecht dat de gemeenten zich druk maken over de hoogte van het geld, maar de discussie moet eigenlijk gaan over de mensen die het betreft; de wsw'ers, de wajongers; kunnen de gemeenten (lees ambtenaren) deze 2 groepen mensen wel optimaal begeleiden enz.; er gaat veel kennis verloren; uwv moet mensen ontslaan, de gemeenten moeten ook bezuinigen, dus het aantal mensen dat deze groepen moet begeleiden ( in de ruimste zin van het woord) wordt minder , maar het aantal mensen dat door de gemeente moet worden geholpen, worden er dus meer; dan is er nog het regiem (zeg maar cultuur) van de verschillende wetten; ik zeg het voor het gemak EENVOUDIG: van de bijstandswet moet je bij wijze van spreken elke scheet die je laat doorgeven en bij de wajong en wsw is dat niet het geval; ik heb de nieuwe wet nog niet gezien, maar wat ik er zoal over hoor en lees, ik vrees het ergste; vooral als bij het bepalen van het recht rekening wordt gehouden met het geiznsinkomen; de wajong kent dacht ik geen vermogenstoets, de bijsatndswet ( en de nieuwe ws ook) weer wel; het aantal vermogenden onder de huidige wajongers, hoeveel zijn het er? het is niet meer dan een ordinaire bezuinigingsmaatregel en dat over de ruggen van kwetsbare (NIET ZIELIG !!!) mensen; pak de hypotheekrente aan; als overheid lopen we enorm veel geld mis en de banken worden (aandelhouders !!) worden rijker >> hypotheekrente !!!! heb niets tegen veranderingen, maar het moeten wel verbetringen inhouden.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners