of 59185 LinkedIn

COELO-rapport geen reden voor staken dwangfusie

Hoewel het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden, COELO, berekende dat de gemeente wegens vanuit financieel oogpunt niet hoeft te fuseren, gaat de provincie Groningen door met de procedure.

Tegenstanders van de fusie tussen Haren en Groningen hebben een succesje behaald in de langslepende kwestie. Een Harens burgercomité gaf COELO, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere overheden, de opdracht om de financiën van de gemeente Haren te onderzoeken. De uitkomst is wat deze Harenaars al vermoedden; de miljonairsgemeente is niet zo arm dat ze om financiële redenen samen móet gaan met een andere gemeente. Maar de provincie Groningen die de herindeling oplegt is niet onder de indruk van de uitkomst van het onderzoek.

Brief naar minister
De gedwongen fusie met de gemeente Groningen en het naburige Ten Boer is al een geruime tijd een splijtzwam in het gemeentebestuur. Het college verzet zich hevig tegen de samenvoeging, maar de provincie is de fusieprocedure al begonnen. Vorige week nog stuurden de burgemeester en wethouders een brief naar de minister met het verzoek de herindelingsprocedure stop te zetten. De oppositie, voorstanders van de fusie, betichten het college echter van leugens in deze brief. Daarom stuurden zij ook een brief naar Plasterk met een steunbetuiging vóór de fusie.


Gedraal

Van de Harenaren die hun stem uitbrachten, heeft twee jaar geleden 74 procent tegen het besluit gestemd om te gaan herindelen met Groningen en Ten Boer. Maar volgens de oppositiepartijen is die uitslag allang niet meer realistisch. ‘We kunnen ons als oppositie niet aan de indruk onttrekken dat inwoners van Haren in die periode ook van mening zijn veranderd: steeds meer inwoners zijn het gedraal en gedraai zat en zien dat er niks anders opzit dan een fusie met Groningen en Ten Boer.'

 

Autonoom

Maar de stemming onder zowel de bestuurders als een groot deel van de burgers is dat hun Haren autonoom moet blijven. COELO nam op verzoek van een aantal betrokken burgers het huishoudboekje van de gemeente onder de loep.  De instelling kwam tot de conclusie het niet florissant is, maar dat het wel op eigen benen kan blijven staan. ‘De financiële positie van Haren is zwak. Maar deze vormt geen acuut probleem. (…) De financiële positie van Haren is bovendien niet uitzonderlijk. Er zijn veel gemeenten die er vergelijkbaar voorstaan. Ook Ten Boer en Groningen scoren niet op alle financiële kengetallen beter. (…)Met voldoende politieke wil kan het probleem door de gemeente zelf worden opgelost.’


Bestuurskracht vergroten

Deze conclusies zijn voor de provincie geen reden om de herindelingsprocedure te staken. Tegen het Dagblad van het Noorden zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA): ‘Wij kijken niet alleen naar de financiële positie van een gemeente. Om hun bestuurskracht te vergroten zijn alle omliggende gemeenten aan het opschalen. Wij denken niet dat Haren in haar eentje gemeentelijke taken die in aantal en omvang toenemen, goed kan uitvoeren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door C.F. de Graaf (Consultant) op
Bestuurlijke uitdagingen moeten op bestuurlijk niveau worden opgelost. De door gedeputeerde Brouns genoemde reden is een drogreden. Bestuurskracht vergroten kan uitstekend via het aangaan van bovengemeentelijke regelingen, zoals wordt bepleit door de Raad voor het Openbaar Bestuur in hun nota "Wisselwerking", waarin experimenteerruimte wordt aanbevolen voor bovengemeentelijke samenwerking. Juist in het kader van overgehevelde "sociale domeinen" WMO en Jeugdzorg naar gemeenten kan op regionaal niveau via bovengemeentelijke samenwerking de juiste setting gevonden worden. Ga eens een kijkje nemen bij de Hoeksche Waard. Daar wordt ook een herindeling opgelegd, maar dat zal de provincie niet glad zitten. De samenwerkende raadsfracties Hoeksche Waard (CDA Binnenmaas voert een belangrijke rol hierin) hebben zich nu verenigd en geven prachtig partij tegen een minderheid van de pro-herindelers. De Provincie is niet de hoeder van onze Staatsrechtelijke democratie gebleken en dat zal wellicht worden uitgevochten tot het hoogste niveau, desnoods Hoge Raad of Europees Hof. Een minderheid wil een meerderheid z'n wil opleggen en de provincie stelt: ik ben de bovengestelde van de gemeenten. Idiotie ten top. De tijd van lijfeigenen en horigen tegenover de "sinjeuren" liggen al wat eeuwen achter ons. Dat gaat de provincie niet redden, ben ik bang voor.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Natuurlijk zijn de financien in dit geval niet de hoofdreden. Bij de huidige fusie(s) draait alles juist om meer bestuurskracht (denk o.a. aan het 3D-domein). Dat kan een kind nog bedenken, derhalve een volkomen overbodig rapport van COELO.