of 60220 LinkedIn

Cijfers lokale overheid in 2018 nog roder

Het tekort van de lokale overheid bedroeg in 2018 0,7 miljard euro. Dat is iets hoger dan in 2017. Met name gemeenten en provincies gaven meer uit dan ze binnenkregen, zo blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, over de overheidsfinanciën.

Het tekort van de lokale overheid bedroeg in 2018 0,7 miljard euro. Dat is iets hoger dan in 2017. Met name gemeenten en provincies gaven meer uit dan ze binnenkregen, zo blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, over de overheidsfinanciën.

Waar de centrale overheid en sociale zekerheidsfondsen een overschot optekenden, liet de lokale overheid rode cijfers zien.

Overschot
De overheid behaalde in 2018 een overschot op de begroting van ruim 11 miljard euro. Dat komt overeen met 1,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld daalde, net als de laatste jaren, en wel naar 52,4 procent van het bbp eind 2018.

Het overheidssaldo en de overheidsschuld zijn de belangrijkste indicatoren voor de toestand van de overheidsfinanciën. De Nederlandse overheid behaalde over 2018 voor het tweede jaar op rij een overschot. In de Miljoenennota 2019 ging het ministerie van Financiën over het jaar 2018 uit van een overschot van 0,8 procent bbp. Het gerealiseerde overschot van 1,5 procent bbp ligt dus een stuk hoger.

Lastendruk
De overheidsinkomsten stegen met 4,7 procent tot 337 miljard euro. Dat was voornamelijk een gevolg van de toename van belastingen en wettelijke premies. Samen maken die het overgrote deel van de inkomsten uit. Doordat de opbrengsten uit belastingen en wettelijke premies meer toenamen dan het bbp, steeg de collectieve lastendruk tot 38,4 procent van het bbp. De collectieve lastendruk was sinds 1995 niet eerder zo hoog.

De toename van de belastingen en premies in 2018 met 14 miljard euro kwam voor een groot deel door de btw, de vennootschapsbelasting en de loon-en inkomstenheffing. De opbrengsten uit de dividendbelasting, de opslag op de energierekening, de overdrachtsbelasting, de accijnzen op tabak, de belasting van nieuwe auto’s (BPM) en de kansspelbelasting stegen ieder met meer dan 10 procent.

Ambtenarensalarissen

De overheidsuitgaven namen vorig jaar met 4,1 procent toe tot 326 miljard euro. Sinds 2010 bleven de overheidsuitgaven lange tijd stabiel. In 2017 begonnen de uitgaven zichtbaar te stijgen. De toename was toen bijna 5 miljard euro. In 2018 was de stijging met bijna 13 miljard euro aanzienlijk hoger. In het afgelopen jaar gaf de overheid vooral meer uit aan ambtenarensalarissen en zorg, beide ruim 2 miljard euro. Ook moest de overheid 1,5 miljard euro meer aan de Europese Unie afdragen en betaalde het meer aan internationale samenwerking, zoals voor de wederopbouw van Sint Maarten. Aan de andere kant namen de rentelasten verder af, evenals bijstands- en werkloosheidsuitkeringen.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Misschien eens de jaarlijkse miljarden verspilling door ambtenaren aanpakken? (Misschien eens de jaarlijkse miljarden verspilling door ambtenaren aanpakken?) op
Misschien eens de jaarlijkse miljarden verspilling en fraude door ambtenaren aanpakken? Scheelt een hoop belastinggeld.
Door Misschien eens de jaarlijkse miljarden verspilling door ambtenaren aanpakken? (Misschien eens de jaarlijkse miljarden verspilling door ambtenaren aanpakken?) op
Misschien eens de jaarlijkse miljarden verspilling en fraude door ambtenaren aanpakken? Scheelt een hoop belastinggeld.
Door Jos op
Eens met de meeste reacties hier (op die van Spijker na). En daarom is dit ook een waardeloos artikel. Als je zo'n onderwerp doe het dan goed en volledig.
Door Henk Donkers op
Dit is echt weer een half verhaal en een vergelijk tussen appels en peren.
De kale cijfers zeggen helemaal niets over de situatie.
het rijk heeft geen reserves maar lagere overhheden wel.
Neem Gelderland en Brabant, die twee provincies hebben bijde verkoop van de Nuon aandelen miljarden euro's binnen gekregen. Het is helemaal niet raar dat dat geld wordt ingezet voor projecten. Een provincie is ten slotte geen spaarbank. Maar als dat aan de reserve wordt onttrokken geeft de provincie meer uit dan dat ze in een jaar binnenkrijgt. Niks mis mee.
Uit de simpele constatering dat lagere overheden meer uitgeven dan de inkomsten is volgens mij geen conclusie te trekken. En zeker niet de conclusie van Spijker (nvt).
Door Martijn Kösters (Raadslid) op
Eens met wat Geert zegt, aan verantwoordelijkheden (uitgaven) komt er genoeg bij, inkomensmogelijkheden verandert niet is, maar o wee als lokale lasten stijgen.
Door Geert Geujen (Raadslid) op
Reactie op Spijker: uw stelling gaat alleen op áls gemeenten volledige controle hebben over hun uitgaven. En dat hebben ze niet. De decentralisatie van rijkstaken, zoals recent de zorg (WMO), gaat steevast gepaard met te weinig geld. Het Rijk speelt met zijn ‘overschotten’ van de laatste jaren dus ‘mooi weer’, ten koste van gemeenten. Dat gaat al drie decennia zo.
Door Spijker (n.v.t.) op
Lokale overheden moeten gewoon niet meer uitgeven dan er inkomt. Derhalve hun begroting aanpassen: links om of rechts om.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners