of 59244 LinkedIn

CDA gunt gemeente met veel kernen meer geld

Het CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen heeft aan de minister van Binnenlandse Zaken vragen gesteld over de karige bekostiging van gemeenten met veel kernen vanuit het gemeentefonds.

Het CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen heeft aan de minister van Binnenlandse Zaken vragen gesteld over de karige bekostiging van gemeenten met veel kernen vanuit het gemeentefonds.

Van der Molen stelt de vragen naar aanleiding van een in Binnenlands Bestuur gepubliceerd onderzoek naar de bekostiging van het kernenbeleid. Uit het onderzoek van Ferry Knaack AdviesVV blijkt dat het gemiddeld aantal kernen per gemeente de afgelopen decennia flink is toegenomen, maar dat de financiële tegemoetkoming vanuit het rijk daarvoor daarbij achter blijft. Financiële ondersteuning is volgens de onderzoeker nodig om als gemeente invulling te geven aan het behoud van het eigen karakter van lokale verbanden.

 

Gestaffelde verhoging

Ook het CDA-Kamerlid ziet sociale verbanden in de kernen als het cement bij grootschalige herindelingen. Tegenover de kosten van noodzakelijk en breed gedragen kernenbeleid behoort volgens hem een reële vergoeding te staan.

Hij vraagt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken expliciet of ze bereid is ‘binnen de huidige structuur van het gemeentefonds’ een gestaffelde verhoging van het bedrag per kern in te voeren. Knaack opperde in zijn onderzoek die mogelijkheid. Bij een in zijn ogen onontkoombare verhoging van het bedrag per kern voor gemeenten met meer dan twintig kernen, pleit hij voor een gestaffelde verhoging met grenswaarden: 4.000 euro voor 20-35 kernen, 8.000 euro voor 35-50 kernen en 12.000 euro voor meer dan 50 kernen. De kosten van dat voorstel bedragen ongeveer 7,5 miljoen euro.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door C.F. de Graaf (Ambassadeur Senatus Consultum (www.senatusconsultum.nl)) op
Gaan we nu ongewenste en opgelegde herindelingen afkopen, Harry van der Molen? Wat een schandvlek voor het CDA. Uw opdracht vanuit de meerderheid CDA Hoeksche Waard is: ga dwars voor de herindeling Hoeksche Waard liggen en neem de VVD op sleeptouw. Want straks bij de gemeenteraadsverkiezingen, al dan niet heringedeeld, is de kans groot als u zich tegen de inwoners keert dat de inwoners zich tegen het CDA en de VVD keren. Kijk nog maar eens naar de burgerpeiling. Vele duizenden mensen, de opkomst was 80%, mind you, hebben hieraan gehoor gegeven, waaronder duizenden en duizenden CDA'ers maar ook duizenden VVD'ers. En wat dacht u van afspiltsing van het CDA, want daar kunt u gewoon op wachten. De mensen voelen zich geschoffeerd en verraden. En dat gaat consequenties hebben voor de ijzersterke positie van het CDA in de Hoeksche Waard. U speelt met vuur.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Meer geld voor kleine kernen leidt in deze gemeenten slechts tot nog meer voorzieningen op microniveau, terwijl ook juist in deze gemeenten uit een oogpunt van betaalbaarheid deze voorzieningen in zijn algemeenheid centraal behoren te worden gepland. Het lijkt daarom geen goed plan om meer geld te pompen in dergelijke gemeenten.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners