of 59185 LinkedIn

CDA-denktank wil groter gemeentelijk belastinggebied

De benoeming van de burgemeester moet ‘moderner’ en gemeenten moet meer belastingen mogen heffen. Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA wil onder andere met die twee plannen de lokale democratie versterken.

De benoeming van de burgemeester moet ‘moderner’ en gemeenten moet meer belastingen mogen heffen. Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA wil onder andere met die twee plannen de lokale democratie versterken.

Een en ander staat in het vandaag gepresenteerde rapport Gezag, vrijheid en burgerschap. Aanleiding voor het rapport is volgens WI-directeur Rien Fraanje de constatering dat er een breed politiek draagvlak is voor meer ruimte voor samenleving en maatschappelijk initiatief.

 

Halvering ozb

Daarbij hoort een ander belastingregime. Het gemeentelijk belastinggebied dient te worden verruimd. ‘Uiteraard kan dit alleen als de centrale belastingheffing daarop navenant wordt aangepast. Hiermee wordt de beleidsmatige ruimte en financiële zeggenschap van lokale overheden vergroot, iets wat recht doet aan hun toegenomen taken en verantwoordelijkheden’, aldus het rapport. ‘Om het tweede kabinet Balkenende mogelijk te maken, deed het CDA de concessie aan de VVD gemeentelijke onroerendezaakbelasting te halveren. Dat was niet de keuze van het CDA’, zegt Fraanje. Nu er door decentralisatie van taken op het gebied van jeugd, werk en zorg steeds meer taken op het bordje van de gemeenten zijn komen liggen, is het volgens hem eens te meer tijd het lokaal belastinggebied weer te verruimen. ‘Bij meer taken hoort ook meer beslisruimte’, aldus Fraanje. ‘Dan kan de gemeente ook in overleg met de inwoners in overleg treden over de inzet van de schaarse middelen’, aldus Fraanje.

 

Belastingdruk minimaal gelijk

Over welke vorm die extra belastingruimte moet krijgen, laat het rapport zich niet uit. De nadere invulling daarvan is aan de financiële experts van de partij. Wel geeft het Wetenschappelijk Instituut mee dat de totale belastingdruk voor de burgers ten minste gelijk moet blijven. Dat is belangrijk, omdat door de totale belastingdruk voor burgers te verlagen er namelijk ook meer financiële ruimte ontstaat voor het ontplooien van maatschappelijke initiatieven.

Het WI waarschuwt wel dat in de omvang van zo’n verschuiving het effect heeft van een mogelijke prikkel tot (verdere) opschaling van gemeenten. ‘Wanneer buurgemeenten een fors uiteenlopend draagvermogen hebben, zal de vraag naar herindeling onvermijdelijk om de hoek komen kijken’, aldus het rapport.

 

Aanstelling burgemeester

De lokale democratie kan daarnaast worden versterkt door de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen meer te spreiden. Daarmee wordt het zelfstandige belang van de democratische legitimatie van het gemeentelijk beleid benadrukt. ‘Voorts verdient het aanbeveling de aanstellingswijze van de burgemeester te moderniseren zonder dat zijn onpartijdige positie wordt aangetast’, aldus het rapport. Hoe die modernisering eruit ziet, daarover laat het WI zich niet uit. Fraanje: ‘Het moet anders. Zoals het nu is [de gemeenteraad heeft een zware stem bij de keuze, maar niet de volledige zeggenschap/red] – is het vaag en niet transparant. Het is het allemaal net niet.’

 

Verkiezingsprogramma

Hoe die aanstellingswijze van de burgemeester er dan wel uit moet komen zien, daarover zwijgt het rapport. De bedoeling is dat bestuurdersverenigingen de gedane voorzet verder brengen. Niet zonder reden heeft het instituut het rapport nog voor de zomer uitgebracht. ‘Dan kan het bij het opstellen van het CDA-verkiezingsprogramma nog een rol spelen’, aldus Fraanje.

Begin dit jaar al sprak CDA-voorman Sybrand Buma zijn voorkeur uit voor een gekozen burgemeester. Buma zei dat hij af wilde van het ‘schimmige systeem met een vertrouwenscommissie’ waarna de burgemeester wordt benoemd door de Kroon. Ook hij liet zich er toen niet over uit of een burgemeester straks moet worden gekozen door de gemeenteraad of door de bevolking.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Dom standpunt van het CDA, net als van meerdere andere partijen, om te streven naar verruiming van het belastinggebied van gemeenten; burgers zullen nog meer de dupe worden van als maar meer geld opslorkende Overheden, dit keer voor lokale hobby's en statussymbolen. Meer taken en meer geld kan je ook via de landelijke Overheid regelen. Grote onzin derhalve om het op die manier te doen. Gauw de prullenbak in!
Door Marquis de Canteclaer op
Rupsjes Nooitgenoeg van Christelijke Huize? Of bedoelen we gewoon houtworm aan het huis van de democratie? wordt echt te gek voor woorden.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Een slecht plan, want de gemeenten kunnen er niet mee omgaan en de verschillen worden nog groter in Nederland. Gewoon de belasting centraal heffen en het niet aan de willekeur van de gemeenten over laten. Kijk maar hoe het op andere terreinen gaat zoals met o.a. de zorg. Men heeft een grote chaos er van gemaakt en de verschillen per gemeente zijn enorm groot.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Wat me opvalt is dat voornamelijk gereageerd wordt op de al dan niet benoemde burgemeester. Laat dat aan Pechtold over die houdt zich hier al jaren onledig mee. Mij valt op dat het CDA-bureau het heeft over moet...mogen. Dus landelijke toestemming. Wat is er zo fout aan hoe het nu gaat? Fantastisch krijgen we het toch niet. Overigens zijn we binnenkort van de belastingproblemen af want eind deze maand (ik meen nog deze week na de Brexitcampagne) komt er een EU-richtlijn m.b.t. belastingen d.w.z. nog minder te vertellen. Wat het CDA doet heet afleiding.
Door p op
@Jaap, nee de burger weet hoe de burgemeester op z'n plek is gekomen...via de baantjescarroussel van (vul in welke partij je een hekel hebt). Dus ja de burger is onverschillig...
Door Jaap (Beleidsadviseur) op
Goed voorstel om het lokale belastinggebied te verruimen: gemeenteraden moeten veel meer de mogelijkheid hebben om eigen keuzes te maken in plaats van vast te zitten aan een gemeentefonds dat onder invloed van Haagse grillen staat. Dit versterkt de lokale autonomie.

Wat de benoemde of gekozen burgemeester betreft zie ik het probleem gewoon niet zo. Een gekozen burgemeester die, net als de raad, kan verwijzen naar een eigen kiezersmandaat, zal volgens mij alleen maar extra politiek getouwtrekkerij tot gevolg hebben. Als je doel is het aanzien van (en vertrouwen in) het lokale bestuur te vergroten, dan draagt een gekozen burgemeester daar niet aan bij, integendeel. Ik heb nog nooit een 'gewone burger' gesproken die erom maalt hoe de burgemeester op zijn plek is gekomen: als er maar een goede persoon zit. Ga alsjeblieft oplossingen zoeken voor echte problemen.
Door K. de Beer (Adviseur) op
Ervaringen in andere landen leren dat gekozen burgemeesters vaak floreren door corruptie en vriendjespolitiek. Het Nederlandse systeem is zo slecht nog niet, al mag van mij t.a.v. de burgemeester in de Gemeentewet verankerd wordt dat hij/zij boven de partijen staat in die zin dat zijn/haars onafhankelijke rol gewaarborgd wordt. In veel schandalen van de laatste jaren blijkt dat de burgemeester snel het slachtoffer kan worden van politieke spelletjes op dorps- en kroegniveau. In die zin mag van mij vaker voorkomen dat de burgemeester een "rottig" besluit ter vernietiging voordraagt aan de Kroon. Dat vergroot de kwaliteit van de lokale besluitvorming. Dit staat los van de rechter omdat die alleen er aan te pas komt, als een burger in beroep gaat wat hem/haar handenvol geld kost. Het vergroten van het belastinggebied is lood om oud ijzer. Wat de gemeente meer ophaalt, zal het rijk moeten prijsgeven. Een veel simpeler oplossing is om gemeenten bijvoorbeeld 10 % van alle inkomstenbelasting uit te betalen en 5% van alle BTW. en dat dan om te slaan per hoofd van de bevolking. Geen gedoe meer met de WOZ, hondjes en toeristen.