of 59965 LinkedIn

Caribisch Nederland: 110 miljoen in, 287 miljoen uit

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba geven samen meer uit (287 miljoen) dan dat er binnenkomt (110 miljoen).

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba geven samen tweeëneenhalf keer zo veel uit dan er aan belastingen en premies binnenkomt.

Dat blijkt uit een brief van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. De Belastingdienst/Caribisch Nederland, B/CN heeft over het jaar 2014 een inventarisatie gemaakt van de opbrengsten op basis van kas-, bank- en overige betaalgegevens, aangevuld met een ontvangsten die handmatig moesten worden beoordeeld en worden toegerekend aan één van de eilanden van Caribisch Nederland. Volgens de Belastingdienst gaat het bij de inkomsten om een ‘vrij gedetailleerd en bijna compleet’ overzicht van de opbrengsten. In totaal is door B/CN op kasbasis in 2014 een bedrag van ruim 110 miljoen euro aan rijksbelastingen en premies ontvangen.

Uitgaven per eiland
Aan de uitgavenkant staat een bedrag van 287 miljoen euro. Voor ruim de helft van de uitgaven is volgens Plasterk precies na te gaan welke uitgaven voor welk eiland zijn gedaan. Voor de resterende uitgaven zijn aannames om tot een uitsplitsing per eiland te komen. Daarbij de uitgaven voor defensie en buitenlandse zaken niet zijn meegenomen, omdat deze uitgaven ten goede komen aan alle landen van het Koninkrijk.

Globale schatting
Voor een substantieel deel van de uitgaven – ruim 60 miljoen euro – is overigens geen verdeling voorhanden of is een verdeelsleutel volgens Binnenlandse Zaken ‘arbitrair.’ Dat geldt bijvoorbeeld voor over de drie eilanden roulerend politie- en douanepersoneel. Om toch zo goed mogelijk een verdeling van rijksuitgaven te maken, is een globale kostenschatting gemaakt. Bij de uitgaven voor uitkeringen en studiefinanciering is vooral gekeken naar het aantal inwoners per eiland.

Kleinschaligheid duur
Saba is relatief gezien het minst kostendekkend (17 procent): er komt 7 miljoen euro aan premies en belastingen binnen, terwijl er 41 miljoen euro aan rijksuitgaven tegenover staan. De verklaring die Binnenlandse Zaken daarvoor geeft is dat de kleinschaligheid van de bovenwindse eilanden zorgt voor extra kosten ten opzichte van het inwonerrijkere Bonaire. Daarbij gaat het vooral om uitgaven voor politie en gevangenissen en het financieel toezicht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ruud Grondel op
Benieuwd hoe dit voor Zuid-Limburg of Oost-Groningen uitvalt
Door Johan op
Die cijfers zijn willekeurig en misleidend. Aan overbodige rijksambtenaren, luxueze huizenhuur voor rijksmabtenaren, op en neer reizende medici specialisten en rijksambtenaren,, tweemaal jaarlijks met hele gezin, vaak business class, onnodige nietszeggende studies en onderzoeken die telkens het wiel opnieuw uitvinden, kortom: in het algemeen zéér veel verspilling van rijksmiddelen en financiën, dient niet de eilanden te worden toegerekend. Bovendien heeft ieder eiland (moet) een eigen gevangenis, vliegveld, haven, drinkwater- en electriciteis fabriek, enz enz waardoor zij niet te vergelijken zijn met een gewone nederlandse gemeente. De opmerking van Klein omtrent arbeidsproductiviteit raakt kant noch wal.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Een nogal vragen oproepend artikel:
1. Hoe is dit overzicht tot standkomen? Welke bedragen zitten er precies wel in en niet in.
2. Zijn hierin bijvoorbeeld ook begrepen de gemeentelijke inkomsten en uitgaven?
3. Hoe wordt er omgegaan met de kapitaaluitgaven van deze gemeenten? Is deze gelijk of afwijkend van de normale Nederlandse gemeenten?
Kortom, dit artikel vraagt om een nadere verduidelijking, alvorens daarmee voor burgers garen mee valt te spinnen.
Door Klein op
Iedere Nederlanse gemeente dient een sluotende begroting te hebben. Dus ik vermoed dat de Caribische eilanden een status aparte hebben binnen ons koninkrijk. Ofwel: de regering past jaarlijks het negatieve saldo bij.
Geen wonder dat de arbeidsproductiviteit op Bonaire, St. Eustatius en Saba zo laag is. Want waarom zou je harder gasn werken als het thuisland toch de tekorten betaalt ?
Door Klein op
Iedere Nederlanse gemeente dient een sluotende begroting te hebben. Dus ik vermoed dat de Caribische eilanden een status aparte hebben binnen ons koninkrijk. Ofwel: de regering past jaarlijks het negatieve saldo bij.
Geen wonder dat de arbeidsproductiviteit op Bonaire, St. Eustatius en Saba zo laag is. Want waarom zou je harder gasn werken als het thuisland toch de tekorten betaalt ?
Door de Goot op
Iedere Nederlanse gemeente dient een sluotende begroting te hebben. Dus ik vermoed dat de Caribische eilanden een status aparte hebben binnen ons koninkrijk. Ofwel: de regering past jaarlijks het negatieve saldo bij.
Geen wonder dat de arbeidsproductiviteit op Bonaire, St. Eustatius en Saba zo laag is. Want waarom zou je harder gasn werken als het thuisland toch de tekorten betaalt ?
Door de Goot op
Iedere Nederlanse gemeente dient een sluotende begroting te hebben. Dus ik vermoed dat de Caribische eilanden een status aparte hebben binnen ons koninkrijk. Ofwel: de regering past jaarlijks het negatieve saldo bij.
Geen wonder dat de arbeidsproductiviteit op Bonaire, St. Eustatius en Saba zo laag is. Want waarom zou je harder gasn werken als het thuisland toch de tekorten betaalt ?
Door Eddy van Veghel op
Is deze analyse ook al wel eens gedaan voor een willekeurige gemeente in Nederland? Ik vermoed dat hier ook een "negatieve balans" te zien is. Het artikel is m.i. dan ook wat eenzijdig en neigt naar een populistische benadering van het bekijken van het Caribisch deel van het Koninkrijk als een kostenpost.
Door Ronald van Giessen (bezoeker) op
Het zijn inkomsten aan rijksbelastingen en premies staat vermeld. Dat is dus niet het totale inkomen van het eiland Bonaire. Klopt dat? Aan uitgaven zijn het de rijksuitgaven: dat zijn dus niet alle uitgaven van Bonairiaanse overheid. Klopt dat?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners