of 60831 LinkedIn

Cao-overleg gemeenten klapt

Het cao-overleg gemeenten is geklapt. De bonden gaan niet akkoord met het loonbod van de gemeentelijke werkgevers van 4,9 procent voor twee jaar en zijn weggelopen. De bonden noemen het een ‘respectloos bod’.

Het cao-overleg gemeenten is geklapt. De bonden gaan niet akkoord met het loonbod van de gemeentelijke werkgevers van 4,9 procent voor twee jaar en zijn weggelopen. De bonden noemen het een ‘respectloos bod’.

 

Dat laat Bert de Haas, hoofdonderhandelaar namens de FNV, via Twitter weten. Het loonvoorstel van de bonden ligt met 7,55 procent over 2 jaar waarvan 0,8 procent in het IKB – een stuk hoger. Dat, zo lieten de bonden eerder weten, betekent pas 'echte koopkrachtverbetering' voor ambtenaren. Door weg te lopen laten de vakbonden volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een 'bod van 3 procent over 2019 liggen.'


Vitaliteitsregeling

Een andere reden waarom de bonden geen brood zien in verder overleg is dat ze bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geen bereidheid zien om afspraken te maken over een vitaliteitsregeling voor jong en oud. De bonden pleiten onder andere voor extra verlof voor oudere gemeenteambtenaren vanaf 2021. Oudere medewerkers zouden minder moeten kunnen werken met behoud van 50 procent loon over de ingeleverde uren. Dat zou dan naast een zogeheten vitaliteitsbudget moeten komen, dat kan worden ingezet voor medewerkers die in de knel komen en dreigen uit te vallen. Dit alles in het kader van beleid voor duurzaam werken.

 

Zesde ronde

Het was de zesde overlegronde tussen de VNG en de vakbonden. Het eerste overleg was op 14 december 2018.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door ICT er op
Het is klaar. Ik heb er geen zin meer in om naar mijn gemeente te gaan. Vanaf nu gedemotiveerd en zeer actiebereid!
- slecht loonbod
- negatief imago
- verlies ambtenaarschap
- afschafffing VUT en geen ouderenbeleid
- ophoging AOW leeftijd
- pensioen wordt jaarlijks 2% minder waard door geen indexering en dat is nu al 8 jaar zo
- diefstal door Lubbers uit ABO pot.
Tijd voor gang naar de rechter ? De gele hesjes aan?
Abtenaren verenig U! Ik doe mee!
Door M. Tijdgat (Beleidsmedewerker) op
De resultaten bij Rijk en Provincie waren al mager. Maar in hoogconjunctuur de gemmenteambtenaren na 10 jaar minder dan inflatiecorrectie geen reële loonsverhoging te bieden is wel heel ver beneden peil. 4,9% over alleen 2019 zou een eerlijker bod zijn van de werkgever.
Door Peter (ambtenaar) op
Om moedeloos van te worden... Het past allemaal in het verhaal van deze tijd: lonen blijven achter, degenen met kapitaal worden alsmaar rijker. En laten we het over de pensioenen maar helemaal niet hebben! Rutte verwachtte dat dit jaar de lonen toch écht significant gaan stijgen. Maar ja, de overheid geeft t.a.v. de gemeente-ambtenaren alvast niet het goede voorbeeld. Hoe zou het toch komen dat de ontevredenheid zo toeneemt...?? Misschien toch tijd voor actie?
Door cormulder (pennenlikker aka ambtenaar) op
Trendvolgende Willem,

Wat wil je nou eigenlijk zeggen? Dat gemeenteambtenaren een fatsoenlijke CAO verdienen?
Door Arjan op

Het is inderdaad een armoedig loonbod dat niet tegemoet komt aan de prijsontwikkeling en welvaartsstijging.

Daarnaast spelen nog:
- Het verlies van het ambtenaarschap.
- Een grote vernieuwing van de taken van de gemeente.
- Grote veranderingen in de manier van werken.

De schaarste van de arbeidsmarkt en de veranderingen vragen een marktconform salaris. Met deze percentages trek je niet de begaafde jongeren naar de gemeente.
De voorstellen van de werkgever getuigen niet van feeling met wat leeft op de werkvloer.
Het salaris van de medewerkers dient daarbij niet afhankelijk te zijn van een meicirculaire. Medewerkers zijn geen budgettair probleem.
De VNG heeft prima gezorgd voor een verhoging van de vergoedingen voor de wethouders. Laat de vereniging nu ook maar eens de werknemers aan bod komen.

Door Willem (Trendvolger CAR-UWO) op
De oude koeien van Lubbers / ABP en Kwartjes van Kok erbij halen zet ook geen zoden aan de dijk. Hoop dat niet alle ambtenaren zo in retrospectief leven want dit is nu net één van de oorzaken van het afkalven van bonden. Goed openbaar bestuur heeft te maken met de toekomst, je visie en wat je daar voor over hebt. Zeuren en blijven hangen in het verleden, en rekensommetjes opmaken over alles wat je al gemist hebt brengt nooit wat. Dan had je wat anders moeten gaan doen (of ZZP'er worden ;-). Goed kwalitatief bestuur kan met minder kwantitatieve inzet en daar mag een goed inkomen met zo min mogelijk opsmuk en franje bij. Er zijn veel secundaire arbeidsvoorwaarden waar hele specifieke groepje om vragen en waarvan je je afvraagt wat het nut in het totaal is. Ik zou zeggen; weg met al die kerstboomverziering en een reëel loon met reëel aanpassingen (meer marktconform).
Het kan niet zo zijn dat het voor ambtenaren en- en- en is als zijnde een beschermde diersoort.
Door Reza (Ambtenaar) op
Ik zou inderdaad zeggen zorg de inhuur van het personeel drastisch wordt ingeperkt. Zorg er voor dat er voldoende personeel wordt aangenomen om al het werk dat op ons bord wordt neergelegd vanuit Den Haag daadwerkelijk gedaan kan worden. Tegen een fatsoenlijk loon. Ik zou zeggen minimaal 3% per jaar. Exra verlofdagen. Voor jong en oud.
Door Willem (Trendvolger CAR-UWO) op
Dit lijkt op een zelfde discussie als tussen de beloning van lager en hoger onderwijspersoneel. Voor rijksambtenaren is een en ander inmiddels geregeld maar voor gemeenten bakkeleit men door. Of wordt dit bewust vertraagd omdat ze nog niet weten wat de financiële effecten zijn van de invoering van de Wnra? Daar speelt volume impact x doorwerking in de tijd een grote rol (stapeling kostenontwikkeling).
Door Ton Zapateros (ambtenaar) op
Jaar in jaar uit wordt ons systematisch een rad voor ogen gedraaid. Dit ter rechtvaardiging van het alsmaar meer willen versoberen en bezuinigen. Maar waar zijn bijvoorbeeld de 30 miljard gulden die de regering Lubbers en anderen uit de ABP-kas graaiden? Dat waren toch afgedragen pensioenpremies van verdiend inkomen voor verrichte arbeid! Daarvan is tot op heden geen cent van terugbetaald aan het ABP en aan de rechthebbende (ex)ambtenaren. Inmiddels is deze schuld van de overheid aan zijn ambtenaren en het ABP opgelopen tot 80 miljard euro! Hoe zo dan willen bezuinigen? Waarom ook nog de euvele moed hebben om vanuit dit weten premies te willen verhogen, pensioenuitkeringen te verlagen, percentages van dekkingsgraden te verhogen? Dit kun je eigenlijk aan niemand uitleggen. De schuldenaar legt aan zijn schuldeisers nog meer verplichtingen op terwijl hij zelf tientallen jaren in gebreke is gebleven! Wie pakt zijn of haar verantwoordlijkheid nu eindelijk eens op? Bestaan er lieden bij de Algemene Rekenkamer, het Parlement, de respectievelijke ministeries en de vakbonden die deze uit de klauwen gelopen zaak uiteindelijk op een eerlijke, moedige, volwassen en transparante manier bespreekbaar willen maken? Misschien kan de VNG via wat schuiven met potjes middels een of andere faire en transparante deal van hogere hand t.z.t. wat meer speelruimte krijgen. Dan kan er eindelijke eens meer energie en tijd gestoken worden in positievere en creatievere zaken dan dat gepalaver en gedraal over percentagens en verlofdagen. Caramba!
Door Bert (Sr adviseur Interne beheersing) op
Jordy de jonge ambtenaar heeft het kennelijk zo goed dat hij vergeten is dat hij ook ouder gaat worden ... (zie reactie van Jordy)

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners