of 59794 LinkedIn

Cao gemeenten 2019-2020 definitief

Gemeenteambtenaren kunnen per 1 oktober een loonsverhoging verwelkomen. Een meerderheid van de gemeenten heeft voor de nieuwe cao gemeenten 2019-2020 gestemd. De nieuwe cao voor 160.000 gemeenteambtenaren is na de bekrachtiging door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten definitief.

Gemeenteambtenaren kunnen per 1 oktober een loonsverhoging verwelkomen. Een meerderheid van de gemeenten heeft voor de nieuwe cao gemeenten 2019-2020 gestemd.

De nieuwe cao voor 160.000 gemeenteambtenaren is na de bekrachtiging door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten definitief. Gisteren al werd bekend dat de grootste ambtenarenvakbond FNV kon instemmen met het akkoord, nadat 93,6 procent van de leden hun steun had uitgesproken voor het in juni overeengekomen principeakkoord -  5,7 procent stemde tegen, de rest blanco.

 

Tegenstemmen

Ook bij de gemeenten is er sprake van een breed draagvlak. Een overgrote meerderheid stemde voor: 230 van de 235 uitgebrachte stemmen. Vijf gemeenten stemden tegen. Aangesloten organisaties konden een adviserende stem uitbrengen: van de 64 organisaties stemden 60 voor en 4 tegen.

Een redelijk aantal gemeenten – 45 – en 15 aangesloten organisaties hebben volgens de VNG aangegeven het eigenlijk niet eens te zijn met de afspraak over een werkgeversbijdrage: de gemeentelijke werkgevers betalen een bijdrage aan de vakbonden van 21 euro per voltijdsmedewerker per jaar. Het merendeel van die gemeenten vindt echter dat bezwaar niet zwaarwegend genoeg om het cao-akkoord tegen te houden. Drie gemeenten stemden juist wel tegen vanwege die werkgeversbijdrage.

 

Loonstijging

Belangrijkste afspraak in het cao-akkoord is een stapsgewijze loonsverhoging van 6,25 procent. Per 1 oktober stijgen de lonen met 3,25 procent, volgend jaar gevolgd door nog eens drie verhogingen, telkens met 1 procent er bovenop – op 1 januari, 1 juli, en 1 oktober. Bovendien ontvangen ambtenaren die bij het sluiten van het principeakkoord (28 juni 2019) in dienst waren, tegelijk met de eerste loonsverhoging een eenmalige uitkering van 750 euro.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door de Jong (gemeenteambtenaar) op
@spijker:
1 de cao rijk loopt tot 30 juni 2020, bij niet gelijk lopende looptijden kies je dan een vergelijkingsmoment waarop je alle schalen kan vergelijken. de cijfers per 1/1/2021 voor rijk zijn nog niet bekend. Tot op heden liggen de schaalbedragen voor de gemeente nog altijd voor op die van het rijk.Dus geen achterstand van gemeente op het rijk, Een fabel die op basis van bestaande cijfers weerlegd kan worden.
2. Eens, maar je verdiept je nu alleen in de aanpassingen bij de gemeente. Dit zal zich in alle sectoren ,zowel overheid als bedrijfsleven voordoen.
3. Hier maak je een klassieke denkfout, Bij de gemeentecao weet je tot 3 cijfers achter de komma uit te rekenen wat de werkelijke verhoging is als gevolg van late implemtatie,, bij andere cao's ga je uit van perspublicaties waar ook in die sectoren latere implementatiemomenten zullen zijn waardoor de stijging pas later volledig geeffectueerd zal zijn.
4. Nu vergelijk je ambtenaren met de top 5 happy few in het bedrijfsleven die daadwerkelijk profiteert van bonussen en 14e maand. Het gros van de werknemers in het bedrijfsleven maakt geen gebruik van dit soort regelingen.
5. zie cbs ontwikkeling contractlonen 2010 = 100,
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard …
Tot aan 2018 nauwelijks verschil tussen bedrijfsleven en overheid 114 om 113,2 (2010 = 100)
6. Verdiiep je zelf in de materie zou ik je voorstellen.
Kijk eens op het CBS naar de gemiddelde inkomens per beroepsgroep. in
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/18/inkome …
In de bijlage staat bv in tabel 13 het gemiddelde salaris per leeftijdscategorie per beroepsgroep.
Overheid lverdient in elke leeftijdscategorie meer dan het gemiddelde van alle sectoren,
zie het bestand(en dan vooral tabblad tabel 13 voor de laatste cijfers over 2016, te bereiken via de link:

https://www.cbs.nl/-/media/_excel/2018/18/inkome …

7. Ik durf te stellen dat ik beter op de hoogte ben dan jij, Je voelt je met calimero gedrag achtergesteld, terwijl de feiten voor zich spreken. De gemeente CAO loopt niet uit de pas tov overige overheidssectoren en bedrijfsleven.


Door Spijker (n.v.t.) op
@De Jong.
1. Je moet bij een 2-jarige CAO natuurlijk niet de situatie per 1 januari 2020 vergelijken, maar de situatie straks per 1 januari 2021.
2. Alle salarisaanpassingen worden bovendien te laat geïmplementeerd.
3. De stijgingen in het bedrijfsleven belopen over het algemeen voor 2019 en 2020 3,5% per jaar.
4. Ambtenaren ontvangen (over het algemeen) geen of nauwelijks bonussen, een 14e maand en zeker geen opties.
Kortom, ga je eens echt in de materie verdiepen in plaats van altijd achter je vakbond aanhobbelen.

Door de Jong (gemeenteambtenaar) op
@Gerben, laat mij dan eens een berekening zien waaruit blijkt dat gemeenteambtenaren qua salaris achterlopen tov Rijk en Provincie? En kom dan niet met het verhaal dat het Rijk er 8% bijkreeg. Zij liepen t.o.v. de gemeente CAO dan kennelijk achter,
daar per 1/1/2020 de salarissen nagenoeg gelijk oplopen.
Door Gerben op
Eens met Spijker @De Jong. Een goede lezing van 1 en 2 had tot andere antwoorden geleid. Van 3,25% per jaar is geen sprake bij een ingangsdatum in oktober 2019 en 3% in 2020. Ook de Waterschappen zijn weer beter af.
Door Faruk (P&O) op
jan-19 100 jan-20 101
feb-19 100 feb-20 101
mrt-19 100 mrt-20 101
apr-19 100 apr-20 101
mei-19 100 mei-20 101
jun-19 100 jun-20 101
jul-19 100 jul-20 102,01
aug-19 100 aug-20 102,01
sep-19 100 sep-20 102,01
okt-19 103,25 okt-20 103,03
nov-19 103,25 nov-20 103,03
dec-19 103,25 dec-20 103,03

gemiddeld 0,81%* gemiddeld 1,76%

* eenmalige uitkering a 750 euro niet meegenomen.

Zo wordt de salarisverhoging van 6,25% verwerkt. Leuk he!!
Door de vries (Ambtenaar) op
@de jong: de schalen zullen niet zoveel verschillen, dat geloof ik wel. Maar die loonsverhoging; dat is gefrutsel met looptijden en eenmslige uitkeringen wasr een hoop mist door ontstast. In eerdere reacties is uit de doeken gedaan dat 3,25% per 1 okt meer klinkt dan het is. Over 2019 wordt een achterstand opgelopen door de schalen vanaf een bepaald punt omdat over 9 maanden die eenmslige uitkering wordt verstrekt. De loonstijging is karig.
Door De Jong (gemeenteambtenaar) op
reactie op Spijker 15 sept:
punt 1: onzin,
vergelijk bv schaal 10 per 1 jan 2020 voor de 3 sectoren:
schaal 10 per
1-jan-20 gem rijk prov
salaris 4.406 4.400 4.242
ikb 17.05% 16,37% 22,3%
totaal 5157 5120 5187
100,00% 99,29% 100,60%
Nagenoeg dezelfde beloning voor de 3 sectoren, het beeld per schaal zal nauwelijks verschillen, dus waar het idee vandaan komt dat een van de sectoren wordt achtergesteld is mij een raadsel.
Punt 2: Gemiddelde stijging 3.25 per jaar voor Gemeenten, Gemiddeld in de markt 3.3 , nauwelijks een significant verschil.
Punt 3: Aantal stemmen doet niet ter zake, iedereen is uitgenodigd, wie zwijgt stemt kennelijk toe, of had anders zijn stem moeten laten gelden.

Door Spijker (n.v.t.) op
Een slecht akkoord om de volgende redenen:
1. de achterstand met rijks- en provincieambtenaren is aanzienlijk en wordt nog groter.
2. het resultaat is slechter dan het gemiddelde akkoord bij het bedrijfsleven.
3. hoeveel stemmen zijn er eigenlijk uitgebracht t.o.v. het aantal leden?
4. De Haas kan het beste vandaag nog het hazenpad kiezen en had veel eerder moeten worden vervangen.
Door Gerrit (gemeenteambtenaar) op
Dat is inderdaad niet gek Annemarie, Maar omdat ik het door jou gesignaleerde verschil wel erg groot vond even gekeken naar de maxima. Max schaal 9 gemeente is € 3805,00. Max schaal 10 waterschappen € 4347,00. Lijkt me toch dat je bewering niet echt opgaat? Nog even gekeken naar max schaal 10 gemeenten: € 4225,00! Hoezo slechter betaald bij het waterschap?
Door comulder (gemeenteambtenaar) op
Mevrouw @Annemarie, wel eens gehoord van appels met peren vergelijken?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners