of 59130 LinkedIn

Buurgemeente wil geld van Heerenveen

De gemeente De Friese Meren gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland over de financiële afwikkeling van de grenswijziging met gemeente Heerenveen.

De gemeente De Friese Meren gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland over de financiële afwikkeling van de grenswijziging met gemeente Heerenveen.

Grenscorrectie
De rechtbank in Groningen bepaalde op 12 juli dat Heerenveen geen extra vergoeding hoeft te betalen van 200.000 euro aan De Friese Meren. De Friese Meren blijft echter van mening wel degelijk recht te hebben op dat geld, als compensatie voor de grenscorrectie Haskerdijken/Nieuwebrug. Bij die grenscorrectie in 2014 werden die dorpen bij Heerenveen gevoegd.

 

Verlies bedrijventerrein

Volgens De Friese Meren komt die twee ton overeen met de ozb-opbrengsten van het bedrijventerrein aan het Heerenveens Kanaal. Die opbrengsten zijn na de grenscorrectie naar de buurtgemeente gegaan. Eerder wees de provincie Friesland een bezwaarschrift van De Friese Meren af, waarna de gemeente een rechtszaak aanspande. De rechter schaarde zich vorige maand achter het standpunt van de provincie en de conclusie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Uit de wet Arhi, op basis waarvan herindelingen geschieden, volgt volgens de rechter niet dat gemeenten financieel worden gecompenseerd tot het niveau waarop zij zich bevonden voordat de grenscorrectie plaatsvond. ‘Inherent aan een gemeentelijke grenscorrectie is dat door de wijziging in grondgebied, in inwonersaantal en samenstelling, en in de aanwezigheid van onroerend goed de nieuwe gemeente een ander karakter krijgt. Daarbij hoort in het algemeen ook een ander financieel karakter’, aldus de onderbouwing van de uitspraak.

 

Voldoende compensatie

Er is volgens de rechtbank slechts sprake van een door de grenscorrectie veroorzaakt verlies van een verkregen voordeel in de belastingheffing. De financiële huishouding van de gemeente zou na die grenscorrectie niet dusdanig zijn verslechterd dat daardoor extra compensatie nodig is. Bovendien wordt volgens de rechtbank het inkomsteneffect van het verlies van ozb-opbrengsten tot een bedrag van 222.000 euro gecompenseerd door een lagere aftrekpost eigen inkomsten in de algemene uitkering.

Onder die omstandigheden is de gedane verrekening naar het oordeel van de rechtbank niet onbillijk en hoeft de gemeente Heerenveen de gemeente De Friese Meren niet te compenseren voor het verlies aan ozb-opbrengsten.

Hoger beroep

Het college van burgemeester en wethouders van De Friese Meren legt zich niet bij die uitspraak neer en is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep gegaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.