of 59130 LinkedIn

Businesscase: investeren in eID verstandig

De businesscase van het eID-stelsel, de nieuwe standaard voor veilig en betrouwbaar inloggen bij de overheid, heeft een positief resultaat opgeleverd. Onderzoeksbureau Ecorys concludeert dat het verstandig is om erin te investeren.

De businesscase van het eID-stelsel, de nieuwe standaard voor veilig en betrouwbaar inloggen bij de overheid, heeft een positief resultaat opgeleverd. Onderzoeksbureau Ecorys concludeert dat het verstandig is om in het project te investeren. Het onderzoek levert daarmee voor het kabinet geen nieuwe inzichten op, waardoor volgende stappen genomen kunnen worden. De structurele kosten van het eID-stelsel zijn echter nog onduidelijk.

Kosten-batenanalyse

Het kabinet wil graag meer ‘toekomstvaste inlogmiddelen voor een veilige en betrouwbare digitale omgeving voor burgers en bedrijven’ ontwikkelen, om zo identiteitsfraude en cybercrime beter te kunnen bestrijden. Bij storingen en incidenten kan er moeilijk terug worden gevallen op post, telefoon en balie, waardoor alternatieve inlogmiddelen voor het kabinet noodzakelijk zijn. Voordat de ontwikkeling begint, moesten de plannen hiervoor eerst getoetst worden door een businesscase, deze werd uitgevoerd door Ecorys middels onder meer een kosten-batenanalyse. De conclusie is positief. ‘Alles overziend is de conclusie gerechtvaardigd dat het verstandig is om te investeren in het eID-stelsel in het BSN-domein met middelen op betrouwbaarheidsniveau substantieel en hoog’, zo meldt Ecorys.
 

Maatschappelijke waarden
De onderzoekers hebben een cijfermatige analyse uitgevoerd, maar ook gekeken naar de maatschappelijke waarden van het stelsel voor burgers. ‘De uitkomsten van de geactualiseerde businesscase bevatten geen nieuwe inzichten die afdoen aan de wenselijkheid en urgentie van het kabinetsvoornemen om met de impuls eID de volgende stap te zetten op het terrein van het inloggen in het publieke BSN domein’, schrijft Plasterk. Hij verwacht voor burgers onder meer minder regeldruk, minder identiteitsfraude en meer middelen om in te loggen.
 

Structurele financiering nog niet duidelijk
De geanalyseerde kosten zijn in het onderzoek gesplitst in twee fasen: ontwikkeling en programma en los daarvan de structurele beheerskosten. De structurele financiering van eID voor 2018 en verder wordt nog nader uitgewerkt. Plasterk schrijft dat hij aan het einde van het jaar met een voortgangsrapportage komt.

‘Te weinig aandacht voor privacy’

Eerder gaven de Algemene Rekenkamer en ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een negatief advies over de huidige plannen voor de ontwikkeling van het eID-stelsel. De AP stelt dat er te weinig aandacht voor privacy is. De beveiliging van de inlogmiddelen moet van de AP omhoog. Ook moet er meer aandacht zijn voor het afhandelen van beveiligingsincidenten, zo viel te lezen in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK). De AP dringt er ook op aan dat het eID-stelsel pas verder wordt ontwikkeld als het beveiligingsniveau van DigiD is verhoogd.
 

Onduidelijkheden over de eisen
De voorbereiding van een nieuw stelsel voor digitale identificatie voldoet ook volgens de Rekenkamer nog niet aan een aantal belangrijke voorwaarden, zo maakte deze bekend in het rapport Vernieuwing stelsel voor digitale identificatie en authenticatie. Er zijn voor de Rekenkamer nog te veel onduidelijkheden over de eisen waaraan nieuwe identificatiemiddelen moeten voldoen waaronder over privacy, kosten en toezicht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door André Plat (Adviseur projectcöordinator E diensten) op
Hoe zit het met impact en uitvoerbaarheid voor de overheden zelf? Zijn die inzichten bekend?, en leveren die geen nieuwe inzichten op? Nog maar eens naar kijken Ecorys !
Door Joost Wijnings op
En ondertussen raast de rest van de wereld met iDIN vrolijk door en zit niemand nog echt dringend te wachten op eID. En dan krijg je de situatie dat banken maar voor identiteitsbevestiger gaan spelen, bij gebrek aan een overheid die dat flexibel en snel genoeg doet.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Door de steeds voortschrijdende ICT-technieken kan wat nu veilig is over 5 - 10 jaar gemakkelijk weer onveilig zijn. Onderzoeken op dit gebied zijn dan ook momentopnamen. De veiligheid van het eID-stelsel is daarom altijd aan aanpassing onderhevig en/of slechts in beperkte mate houdbaar.