of 59185 LinkedIn

Burger spekt via precario soms kas van andere gemeente

Vandaag publiceert het Groningse onderzoeksinstituut COELO een interactieve kaart waarop te zien is aan welke gemeente(n) inwoners meebetalen of welke inwoners betalen voor de voorzieningen in hun gemeente. Dat gebeurt via precariobelasting op leidingen: een verborgen belasting die huishoudens via de netbeheerders betalen.

In veel gemeenten betalen inwoners via de beheerder van het energienetwerk ongemerkt belasting aan andere gemeenten. Inwoners van bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel betalen aan onder meer Rotterdam, Dongeradeel en Veenendaal terwijl de gemeente zelf geen precariobelasting heft.

Vandaag publiceert het Groningse onderzoeksinstituut COELO een interactieve kaart waarop te zien is aan welke gemeente(n) inwoners meebetalen of welke inwoners betalen voor de voorzieningen in hun gemeente. Dat gebeurt via precariobelasting op leidingen: een verborgen belasting die huishoudens via de netbeheerders betalen.

Drinkwaterbedrijven
Gemeenten kunnen precariobelasting heffen op ondergrondse water-, gas- en elektriciteitsleidingen. Drinkwaterbedrijven mogen deze kosten rechtstreeks in rekening brengen bij hun klanten in de heffende gemeente. De beheerders van het energienetwerk moeten de kosten echter verdelen over àlle klanten, ook als die wonen in een gemeente die helemaal geen precariobelasting op leidingen heft.

Op interactieve kaarten van COELO wordt voor elke gemeente in beeld gebracht aan welke andere gemeenten de inwoners belasting moeten betalen. Ook is te zien in welke andere gemeenten de inwoners meebetalen aan de voorzieningen in de eigen gemeente. Zo blijken inwoners uit bijvoorbeeld Ameland, Alphen aan den Rijn en Aalten mee te betalen aan de belasting van Heerenveen.

Onzichtbare belasting
Precariobelasting is een onzichtbare belasting. ‘Inwoners beseffen niet dat zij deze belasting betalen en weten al helemaal niet dat zij vaak meebetalen aan de voorzieningen van gemeenten die misschien wel aan de andere kant van het land liggen. Belastingbetalers mogen dus niet altijd meestemmen over de hoogte van de belasting die ze betalen’, aldus het Coelo. ‘Dat is niet erg democratisch, en leidt niet tot een goede afweging van belastinggeld tegen de baten van gemeentelijke voorzieningen.’

Wetsvoorstel afschaffing
Het rijk is bezig om precariobelasting op ondergrondse leidingen af te schaffen. Ondertussen is het aantal heffende gemeenten gegroeid. De Tweede Kamer stemt binnenkort over een wetsvoorstel om precario op leidingen in tien jaar af te schaffen. Afspraak daarbij is dat tarieven in die tien jaar niet mogen worden verhoogd. Gemeenten die de belasting niet heffen in 2016 mogen deze niet meer invoeren.

Enkele tientjes
Er zijn zeven regionale netbeheerders. Drie regionale beheerders hebben geen precarioaanslag ontvangen. Van de andere vier rekent één (Enexis) nog geen kosten door omdat de beheerder bezwaar maakt tegen de ontvangen aanslagen. Huishoudens in de gebieden van Liander, Stedin of Enduris betalen via de energierekening wel precariobelasting op ondergrondse leidingen. Het gaat vaak om enkele tientjes per jaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Sjaak (control) op
Waarom kunnen de energiebedrijven deze heffing niet alleen doorberekenen aan de inwoners van de gemeenten die deze heffing op ondergrondse leidingen hebben ingevoerd ? automatiseringstechnisch is toch bijna alles mogelijk . . .
Door Niels op
@ Kees V: U moet uw leverancier hierop aanspreken. Die verdelen de kosten over hun klanten. En mochten zij wettelijk verplicht zijn dat te moeten doen, dan moet u de Tweede Kamer aanspreken om de wet op dit punt aan te passen. Nu worden door beide partijen op handige wijze de gemeenten, die precario heffen, in een kwaad daglicht gezet. Eens dus met K. de Beer, hoewel ik wel van mening ben dat het hebben van ondergrondse infrastructuur dan wel aantoonbare belemmeringen moet kennen voor het normaal gebruik van die bewuste ruimte. Het gaat mij namelijk wat ver om all[een de strijdigheid met de bestemming te gebruiken als hét argument om de belasting te heffen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Afschaffing in 10 jaar is voor burgers die hiermee te maken hebben een veel te lange periode. In het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht is het mogelijk om een overgangsperiode van 3 jaar te creëren. Let op: precariorechten/gebruiksvergoedingen worden geheven door Gemeenten, het Rijk zelf en (misschien) ook wel Provincies.
Door Kees V (Ziener) op
@ K. de Beer. Je slaat de plank mis. Dit artikel geeft aan dat de bewoner van de ene gemeente meebetaalt aan de precarioheffing van de andere gemeente.Hiermee is o.a. de lokale autonomie aangetast en worden de burgers van een niet heffende gemeente behoorlijk benadeeld.
Door K. de Beer (Adviseur gemeenten) op
Deze onzindiscussie moet maar eens stoppen. Overheden heffen nu eenmaal belastingen. Soms voor de algemene pot. Soms als tegenprestatie voor een dienst (zoals leges en havengelden). Belastingplichtigen proberen bij algemene belastingen de terugprestatie te ontdekken (hondenbelasting is daar een mooi voorbeeld van) terwijl dat in feite niet kan. Belastingplichtigen proberen ook vaak de belasting te ontlopen. Zoals hier met de nutsbedrijven. Het gaat er echter om dat de gemeente (net als een prive-eigenaar overigens) geld mag vragen voor gebruik van zijn grond. Een gemeente mag dit echter niet voor het gebruik in overeenstemming met de bestemming (b.v. verkeer) tenzij een speciale rijkswet wordt vastgesteld (b.v. over tol voor een tunnel). Bij precario gaat het om bijzonder gebruik (niet in overeenstemming met de bestemming). Gemeenten mogen precario heffen van iedereen, ook de zogeheten nutsbedrijven wat in feite na de privatisering in Nederland, gewone commerciele bedrijven zijn. Net als horeca die terrassen op gemeentegrond plaatst en waar je niemand over hoort dat de precariokosten in de bierprijs wordt omgeslagen en daardoor de inwoner maar ook de bezoeker uit de buurgemeente wordt belast. Het elementaire verschil is dat de ene gemeente wel b.v. hondenbelasting of precario heft, en de ander niet. Dat heet lokale autonomie en in feite moeten de nutsbedrijven blij zijn dat zij in bepaalde gemeenten geen precario hoeven te betalen simpelweg omdat de raad daar besloten heeft er van af te zien, of omdat het teveel kost om rendabel te innen of omdat die gemeente andere, makkelijker te verkrijgen inkomsten heeft. So be it.
Door Bertus (Observer) op
'Drinkwaterbedrijven mogen deze kosten rechtstreeks in rekening brengen bij hun klanten in de heffende gemeente. De beheerders van het energienetwerk moeten de kosten echter verdelen over àlle klanten, ook als die wonen in een gemeente die helemaal geen precariobelasting op leidingen heft'.........
Welke mafkees heeft verzonnen dat energiebedrijven deze heffing moeten verdelen over alle klanten?
Nu afschaffen dus met het wetsvoorstel meenemen. Dat is eerlijk.