of 60264 LinkedIn

Bureaucratie frustreert proeftuinen

De proeftuinenaanpak is onderdeel van het Interbestuurlijk Programma (IBP), de gezamenlijke aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Bij de proeftuinen gaat het om een samenwerking tussen gemeenten, provincies en het ­ministerie van Economische Zaken en Klimaat door middel van zogeheten ­regiodeals.

Een redelijk schamele oogst. Dat is wat betreft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot dusver de opbrengst van de proeftuinenaanpak, het samenwerkingsproject met het rijk om te komen tot ­snellere economische groei in de regio.

Economische versnelling in de regio hapert

De proeftuinenaanpak is onderdeel van het Interbestuurlijk Programma (IBP), de gezamenlijke aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Bij de proeftuinen gaat het om een samenwerking tussen gemeenten, provincies en het ­ministerie van Economische Zaken en Klimaat door middel van zogeheten ­regiodeals. Er is voor gekozen om bij die regiodeals te werken met cofinanciering: 50 procent vanuit het rijk en minimaal 5 procent vanuit regio zelf. Vanuit heel Nederland werden voorstellen ingediend voor dergelijke deals met een totale investeringsbereidheid van 1,3 miljard euro – een ruime overschrijding van de 200 miljoen euro cofinanciering die het kabinet beschikbaar had gesteld.

In een overzicht van de stand van zaken klinkt vanuit het VNG-bestuur kritiek door op wat er tot nu toe op het gebied van de regiodeals is bereikt. Het rijk, zo constateert de gemeentekoepel, handelt bij de verdeling van middelen niet volgens de principes van gelijkwaardigheid en ­wederkerigheid: uit 88 aanvragen zijn er 12 gehonoreerd, waarbij de toekenningscriteria niet altijd even helder zijn.

Ook verder in het proces is de VNG evenmin te spreken over de opstelling van het rijk. Binnen de wel toegekende regiodeals wordt vanuit de verschillende ministeries met zo veel verschillende agenda’s en uitgangspunten gehandeld, dat de samenwerking niet echt vlot. De VNG haalt het voorbeeld aan van overleggen ‘waarbij zes departementen, die elk hun eigen prioriteit in willen brengen in de regiodeal, aan tafel zitten met één vertegenwoordiger van de gemeenten, die wel mandaat heeft opgehaald.’

De definitieve selectie van een aantal proeftuinen volgt in juni, waarna in ­september met een werkconferentie wordt gestart. De proeftuinen kennen een doorlooptijd van 18 maanden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het gebrek aan coördinatie en eigen visie bij het Rijk/Kabinet Rutte wordt hier weer eens duidelijk in beeld gebracht.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners