of 59250 LinkedIn

Budget lokale rekenkamer linken aan gemeentefonds

Het budget van een lokale rekenkamer moet worden gekoppeld aan de uitkering uit het gemeentefonds. Dat is het advies van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) aan minister Plasterk.

Het budget van een lokale rekenkamer moet worden gekoppeld aan de uitkering uit het gemeentefonds. Dat is het advies van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) aan minister Plasterk.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert de NVRR op het Actieplan van de minister van Binnenlandse Zaken te komen tot een versterking van de rol van de lokale rekenkamers. De aanleiding voor de PvdA-bewindsman om met zo’n plan te komen, is gelegen in de zorgen die hij zich maakt over rekenkamers die slapen of sluimeren: gemeenten hebben voor de vorm wel een wettelijk verplichte rekenkamer, maar door ze geen of heel weinig budget te geven leiden ze een slapend bestaan.

 

Normen voor budget

De NVRR deelt die zorgen. ‘Juist in een periode van vele veranderingen in het lokaal bestuur en een toename van de financiële verantwoordelijkheden van gemeenten als gevolg van de decentralisaties, zijn goede rekenkamers belangrijk’, schrijft NVRR-voorzitter Jan de Ridder aan de Tweede Kamer. Wat de vereniging mist in het Actieplan van de minister, is dat hij niet ingaat op de mogelijkheid om slapende en sluimerende rekenkamers tegen te gaan door het vaststellen van normen voor het budget.

 

Politiek probleem

De NVRR vindt dat de toedeling van het budget voor een ‘gemeentelijke rekenkamer’ minder vrijblijvend moet worden gemaakt. ‘Het heeft niet onze voorkeur dat er in de wet een normbedrag per inwoner wordt vastgelegd. Wij zien wel graag nader onderzoek naar een mogelijke norm gekoppeld aan de uitkering uit het gemeentefonds. De wetgever zou gemeenten kunnen stimuleren om van de onderzoeksresultaten gebruik te maken door een gemeente te verplichten om eigen normen op te nemen in hun verordening op de rekenkamer’, aldus de koepelorganisatie.

Zo’n constructie zorgt er volgens de NVRR ook voor dat de besluitvorming over het budget door de gemeenteraad dan expliciet gaat over het belang van een rekenkamer en losgekoppeld wordt van algemene politieke beschouwingen over een begroting. ‘Of van een concreet politiek probleem dat een raad heeft met een – incidenteel – recent onderzoek’, aldus de NVRR.

 

Stabiele financiering

Met het oog op de onafhankelijke positie van de rekenkamer is het ook belangrijk dat er via een speciale verordening op de rekenkamer wordt gezorgd voor een stabiele financiering voor een langere periode.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Arjan op
Wat een bijzondere reacties. Natuurlijk kan een raad en kunnen raadsleden niet ' het college' controleren in hele brede zin controleren. Raadsleden zijn inwoners met een bijzondere betrokkenheid maar geen experts.. We leven in de tijd van 13 jaar na de invoering van het dualisme. Zijn het allemaal pensionado's die reageren?

De rekenkamer met onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid van het college: prima aanvullende raadsinstrument . In verhouding tot de totale gemeentelijke uitgaven kost de rekenkamer vrijwel niets. Wat een gezever over uitgaven in de marge van het gemeentelijke beleid.
Door een ander geluid op
Ik snap de reacties. Of een echt onafhankelijke controle (en dus ook de politiek mogen controleren). De helft van de raad is immers zelf deel van het bestuur of op basis van toegevoegde waarde voor de raad.

ps: Alleen het toezicht van de rekenkamer is bijna echt onafhankelijk. Alle andere controleurs staan onder politieke controle. Kijk maar toezicht door provincie.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het lijkt mij beter om het gehele proces met inzet van AA-accountant, raadscommissie/gemeenteraad, provinciaal toezicht, Rekenkamercommissie/Rekenkamer nog eens kritisch te doorlopen op doelmatigheid. Het creëren van doublures in het proces heeft geen enkele zin en overheden moeten ook hun financiële middelen efficiënt (kunnen) inzetten.
Door doeterniettoe (-) op
@M.J. Kappers:
Terechte opmerking. Zelfde als met de ombudsman. Het is goed dat die er is, maar eigenlijk is dat gewoon het werk van de dames en heren politici zelf. Maar de wet- en regelgeving is zo ingewikkeld geworden dat alleen specialisten er nog uit kunnen komen (meestal dan, want ook die lopen regelmatig vast).
Het komt bij die dames en heren politici nlijkbaar niet op om de boel begrijpelijker te maken.
Door M.J. Kappers (vm. ambtenaar) op
Toch merkwaardig, dat er naast de raad ook nog een andere "instantie" het college van B&W moet controleren. Hoe zit dat met de onderlinge verhoudingen? Rapporteert die "onafhankelijke" aan de raad of aan het college?
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor hoogwaardige kwaliteit en integriteit van de bestuurlijke besluitvorming. Een hoogwaardige rekenkamer is daar een essentieel onderdeel van.

Gemeenten moeten niet zeuren dat zij door de minister worden gecorrigeerd als zij zelf zo nalatig zijn.

Gemeenten die niet betutteld willen worden nemen een voorbeeld aan het bedrijfsleven dat convenanten met ministeries afsluit om zelf hun verantwoordelijkheid in te vullen.
Door B. Janssen (Ambtenaar) op
Typisch (Nederland?) politiek verschijnsel, een belangenvereniging die zijn eigen bestaansrecht probeert vast te leggen in een vastgesteld budget. Het bestaan garanderen, niet de toegevoegde waarde. Het wordt tijd dat Nederland eens de bezem haalt door heel veel overbodige adviesorganen, dat zou een bezuiniging zijn!
Door A. Willemsen op
Waar bemoeit Plasterk zich mee? De raad heeft een controlerende rol en als zij geen gebruik wil maken van een rekenkamer is dat haar zaak.
Door Jantje op
Het lijkt mij goed als er iets over geregeld wordt. Nu zie je dat gemeentes geen zin in controles hebben en daarom de rekenkamer maar (deels) wegbezuinigt. Dat moeten we niet willen. Er moet een onafhankelijk instituut controleren of de gemeente het goed doet. .