of 58952 LinkedIn

Brabantse steden willen andere uitkeringssystematiek

De vijf grote Brabantse steden verzoeken de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën om een aanpassing van de uitkeringssystematiek. ‘Wij lijden in dit economisch hoogtij onder het feit dat het rijk momenteel niet al haar geplande uitgaven kan realiseren’, valt te lezen in een brief ondertekend door de vijf wethouders financiën. Ze doen twee voorstellen.

De vijf grote Brabantse steden verzoeken de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën om een aanpassing van de uitkeringssystematiek. ‘Wij lijden in dit economisch hoogtij onder het feit dat het rijk momenteel niet al haar geplande uitgaven kan realiseren’, valt te lezen in een brief ondertekend door de vijf wethouders financiën. Ze doen twee voorstellen.

Lager dan verwacht

Omdat het geld dat de gemeenten krijgen de uitgaven van het rijk volgt via de trap-op-trap-af-systematiek, en de uitgaven van het rijk lager zijn dan verwacht, wordt het geld dat gemeenten krijgen uit het gemeentefonds naar beneden bijgesteld. Dat valt te lezen in de meicirculaire. Het rijk geeft daarnaast aan dat het verwacht nog minder uit te geven in 2019 en dat dit zal leiden tot verdere negatieve bijstelling in september.

 

Surrealistische situatie

‘We zitten dan in de surrealistische situatie dat de conjunctuur en economische groei positief zijn, het rijk fors geld overhoudt en de gemeenten daarentegen steeds meer in de problemen komen’, schrijven de wethouders. ‘Het stelt ons als gemeenten voor serieuze problemen die komen bovenop de uitdagingen die veel gemeenten nog steeds hebben door tekorten in het sociaal domein.’

 

Andere werking

De wethouders doen een aantal voorstellen voor een andere berekening van de uitkeringen. De eerste en de meest radicale: bij het bepalen van de uitkeringen niet kijken naar wat er daadwerkelijk is uitgegeven, maar naar de begroting. ‘Daar is immers rekening mee gehouden in de rijksbegroting, mee gerekend in de gemeentebegrotingen, en het is ook geen doel op zich voor het rijk om geld over te houden.’

 

Lichtere variant

Een ‘lichtere variant’, die niet de voorkeur van de wethouders geniet, is om de cijfers van de meicirculaire in september niet aan te passen, zodat gemeenten weten waar ze aan toe zijn.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Een oplossing moet gewoon worden gezocht in 'niet meer uitgeven in het Sociaal Domein dan het binnenkomt' . Dus betere kredietbewaking en drempels verhogen. Cliënten met klachten gewoon doorsturen naar Tweede Kamer/ministerie.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners