of 59130 LinkedIn

Brabant speelt voor bank

Sinds eind 2013 is de wet schatkistbankieren van kracht. Die wet heeft ertoe geleid dat provincies aan het eind van 2015 bijna 5,4 miljard euro bij het rijk hebben gestald. Naast geld bij het rijk aanhouden, biedt het schatkistbankieren ook mogelijkheden voor decentrale overheden om onderling geld te lengen.

Provincies hadden in 2015 volgens eigen opgave voor bijna 1,3 miljard euro uitgeleend aan andere overheden. Iets meer dan eind 2014. Noord-Brabant is de grootste kredietverstrekker. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Sinds eind 2013 is de wet schatkistbankieren van kracht. Die wet heeft ertoe geleid dat provincies aan het eind van 2015 bijna 5,4 miljard euro bij het rijk hebben gestald. Naast geld bij het rijk aanhouden, biedt het schatkistbankieren ook mogelijkheden voor decentrale overheden om onderling geld te lengen.

Laag rendement
De provincie Noord-Brabant heeft het meeste geld aan andere overheden geleend. Eind 2015 was dat ruim 0,6 miljard euro, een toename van bijna 0,2 miljard euro. Leningen aan andere overheden betroffen vrijwel geheel geldleningen met een looptijd langer dan 1 jaar. Een jaar eerder had nog ongeveer 40 procent van de leningen een looptijd korter dan 1 jaar. Ook bij twee andere provincies die veel geld verstrekken aan overheden, Limburg en Groningen, is een verschuiving van kortlopend naar langlopend zichtbaar.

Door de lage rendementen op kortlopende leningen en het schatkistbankieren zoeken provincies naar alternatieven om hun middelen uit te zetten. Geld voor een langere tijd uitlenen is een optie, als ook geld wegzetten bij de BNG Bank en NWB Bank. Eind 2015 hadden provincies daar ongeveer 0,6 miljard euro gestald. Samen hadden ze 15,7 miljard euro aan geld uitstaan in de vorm van leningen aan derden en aangekochte waardepapieren.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.