of 59162 LinkedIn

Boekhoudingen gemeenten eindelijk vergelijkbaar

De gemeentelijke boekhouding wordt minder een black box. Tenminste, dat is de bedoeling van de wijziging van de begrotings- en verslaggevingsregels die vandaag definitief zijn geworden.

De gemeentelijke boekhouding wordt minder een black box. Tenminste, dat is de bedoeling van de wijziging van de begrotings- en verslaggevingsregels die vandaag definitief zijn geworden.

Het BBV (Besluit begroting en verantwoording) bevat de regels voor de begroting en jaarrekening van provincies,  gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In 2014 heeft een adviescommissie onder leiding van de Eindhovense PvdA-wethouder Staf Depla in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzocht op welke wijze het BBV kon worden vernieuwd ofwel verbeterd. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft de adviezen uitgewerkt in wijzigingen van het BBV. Vandaag is de definitieve wetswijziging gepubliceerd met eraan gerelateerd twee notities van de commissie BBV over grondexploitaties en faciliterend grondbeleid.

 

Abracadabra

Met de aanpassingen wordt tegemoet gekomen aan de veelgehoorde kritiek dat begrotingen en jaarrekeningen enkel voer waren voor financieel specialisten, maar abracadabra voor niet-specialisten. Rode draad in de wijzigingen van de BBV is, behalve het verhogen van het inzicht en begrijpelijkheid van de begroting en jaarrekening, vooral het verbeteren van de vergelijkbaarheid tussen gemeenten.

 

Onderhoudsbeurt

Voorzitter Henk van der Heijden van de commissie BBV legt uit waar het grote verschil in zit na wat hij ‘de grote onderhoudsbeurt’ noemt. ‘De regels die de afgelopen tien jaar op bijvoorbeeld het gebied van grondexploitatie golden, gaven gemeenten heel wat interpretatieruimte hoe ze in te vullen. Ook als je de gegevens van Waarstaatjegemeente naast elkaar legde, zag je grote verschillen in prestaties tussen gemeenten. Maar ernaar gevraagd, konden wethouders  verwijzen naar de verschillen in de manier van boekhouden. Dat zal met de nieuwe regels veel minder het geval zijn : het toerekenen van rente, winst en verlies moet overal op eenzelfde manier worden gecalculeerd’, zegt hij.

De definities en beleidsindicatoren van de diverse taakvelden zijn namelijk op één lijn gebracht. En dat niet alleen op het vlak van grondexploitatie, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van onderwijs, sociaal domein en infrastructuur. ‘Daarmee valt bijvoorbeeld Amsterdam straks veel beter te vergelijken met Heerlen dan nu het geval is’, aldus Van de Heijden.

 

Grondexploitatie

De wetswijziging heeft grote impact op de wijze waarop de begroting 2017 – grondexploitatie dit jaar al –  moet worden opgesteld. Die moet aan de nieuwe eisen voldoen. Gemeentelijke ambtenaren zullen onder andere de overhead separaat moeten gaan begrotaen – en  verantwoorden. Met name die post wordt nu beter zichtbaar voor gemeenteraadsleden. En daardoor ook meteen te vergelijken met bijvoorbeeld de buurgemeenten. ‘Dat wordt interessant’, zegt de commissievoorzitter. ‘Bestuurders zullen bij verschillen meer uit te leggen hebben aan de raad.’

 

Voor leken

Volgens Van der Heijden worden de financiële stukken van de gemeente transparanter, ook voor niet-specialisten. Maar het worden daarmee niet meteen begrotingen en jaarrekening voor leken. ‘Je zult als raadslid altijd bijzondere moeite moeten doen om ze te doorgronden. Enige achtergrondkennis blijft nodig.’

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door jserle (gemeente watcher) op
De hr C Rippen Hilversum heeft veel werk verricht met gemeenteanalyse helaas een half jaar geleden

overleden en zijn zusters hebben zijn tientallen jaren arbeid bijna bij het oud vuil gezet.
Met de mededeling "ach een oude man" de grote computer bazen hebben ook niet erg mee gewerkt.
Apple, Windows, Linux e.d. Ik heb zijn programma`s nog. Gratis voor de liefhebber.
Gemeentelijke inzichten gaven steeds aan:
Amsterdam is de grootste afvoerput van overheidsgeld alle jaren, dat kwam steeds naar voren.
Door Wim op
Jammer dat je als commissie dit "succes" zelf moet melden! Ik ben er in ieder geval niet van overtuigd. In een transparante uitleg is de commissie in ieder geval niet geslaagd! De praktijk is ook zo weinig geraadpleegd. Er zal wel weer een vraag en antwoordrubriek komen, waarbij het antwoord direct wet is! Maakt het in ieder geval een stuk transparanter!
Door Mark op
Vergelijkbaar? Een voorbeeld. Koppel je een zwembad aan recreatie of aan sport. En worden uren doorbelast of laat je alles hangen in een programma overhead zoals commissie Depla voorstelt.
En de kerngetallen. Ondanks dat ik ze opstel voor mijn gemeente begrijp ik ze niet, kan ook aan mij liggen. Maar hoe moeten we het dan uitleggen naar de gemeenteraad. We zullen zien wat de toekomst biedt aan inzicht. Veel interessanter voor vergelijking is de site waarstaatmijngemeente.nl Hier kun je echt gemeenten vergelijken. De vraag is dan wel weer waar deze cijfers dan weer vandaan komen. Waarschijnlijk van IV3
Door Henk op
Ook in het nieuwe bbv is nog genoeg ruimte voor interpretatie. Hiermee blijft vergelijken lastig.
Door M. Damen (sen adviseur) op
Ik lees in dit artikel dat de wijzigingen vandaag definitief zijn geworden. Ik kan ze nu echter nog nergens vinden. Kan er misschien een link geplaatst worden naar de definitieve regels?
Door A. Willemsen op
Werd dit bij de vorige herziening ook niet gezegd?