of 59179 LinkedIn

Blok geeft platteland nul op rekest

Blok laat ze weten dat hij met zijn besluit ‘zoveel mogelijk’ recht doet aan de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Dat hij niet kiest voor een volledige herverdeling van het gemeentefonds – in totaal 67 procent – heeft te maken met de onzekerheden waarmee de nadeelgemeenten kampen.

Minister Blok van Binnenlandse Zaken blijft erbij plattelandsgemeenten niet die financiële vergoeding te geven waar ze volgens onafhankelijke onderzoeken recht op zouden hebben.

Dat antwoordt de tijdelijk vervanger van minister Plasterk op antwoorden van CDA-Tweede Kamerleden Mustafa Amhaouch en Eric Ronnes naar aanleiding van berichtgeving in Binnenlands Bestuur. Volgens de Kamerleden laat Blok kleine(re) gemeenten met relatief veel grond in de steek.

Onzekerheden
Blok laat ze weten dat hij met zijn besluit ‘zoveel mogelijk’ recht doet aan de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken. Dat hij niet kiest voor een volledige herverdeling van het gemeentefonds – in totaal 67 procent – heeft te maken met de onzekerheden waarmee de nadeelgemeenten kampen. In de nieuwe verdeling gaan de plattelandsgemeenten er structureel 125 miljoen euro op vooruit ten opzichte van de situatie in 2015. ‘Indien de nieuwe verdeling voor 100 procent zou worden doorgevoerd zou het voordeel voor deze gemeenten hoger zijn uitgevallen. Dit acht ik echter niet goed te verantwoorden, bijvoorbeeld richting de nadeelgemeenten, gelet op de open einden in de uitgevoerde onderzoeken die samenhangen met de begrenzingen van de huidige verdeelsystematiek, de onzekerheden in de onderzoeksuitkomsten en het grote aantal ontwikkelingen op de onderzochte beleidsterreinen.’

Verdeeldheid onder gemeenten
‘Ik ben met dit besluit, dat aansluit bij het VNG advies uit mei van dit jaar, tot een andere weging gekomen van de resultaten van het onderzoek dan de Rfv en de met een nipte meerderheid aangenomen motie op de Algemene ledenvergadering van de VNG’, aldus Blok. Die door de Zeeuwse gemeenten ingediende en door de ledenvergadering aangenomen motie riep op tot volledige invoering van de nieuwe verdeling. De stemverhouding – 51 procent voor en 49 procent tegen – illustreert volgens hem de verdeeldheid onder gemeenten over de wijze waarop de onderzoeksresultaten verwerkt zouden moeten worden in de verdeling van het gemeentefonds.

Actie Zeeuwse gemeenten
Intussen hebben de Zeeuwse gemeenten in niet mis te verstane bewoordingen koepelorganisatie VNG gevraagd zich actief in te zetten voor een eerlijke verdeling van het gemeentefonds. ‘Met gebruik van alle ter beschikking staande middelen.’

Dat Blok de plattelandsgemeenten slechts deels tegemoet wil komen, pikken de Zeeuwen niet. De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten richt in haar lobby de pijlen op zowel de eigen koepelorganisatie, de VNG, als op de Tweede Kamer. Tegelijkertijd probeert de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten de nadeelgemeenten aan hun zijde te krijgen. Alle gemeenten die tijdens de in juni gehouden algemene ledenvergadering van de VNG voor de aangenomen Zeeuwse motie stemden voor een onverkorte herverdeling van het gemeentefonds zijn benaderd om de actie te onderschrijven.

Kwalijke zaak
De VNG krijgt van de Zeeuwen het verwijt onvoldoende te hebben gedaan om de minister van Binnenlandse Zaken op andere gedachten te brengen. ‘Onbegrijpelijk’, aldus de VZG. ‘Bij ons bestaat de indruk dat met name de invloed c.q. de positie van de grote gemeenten binnen de vereniging in dit alles een belangrijke rol heeft gespeeld. Dat vinden wij een uitermate kwalijke zaak.’ De Zeeuwse gemeenten verzoeken het VNG-bestuur zich alsnog ‘ondubbelzinnig en met actief gebruik van alle ter beschikking staande middelen’ in te zetten voor een ‘onverwijlde en volledige doorvoering’ van de herverdeling van het gemeentefonds.

Inhoudelijk argument ontbreekt
Het VZG-bestuur wijst de Tweede Kamer erop dat de minister het meerderheidsstandpunt van de VNG-leden ‘zonder enig inhoudelijk’ argument naast zich heeft neergelegd. ‘Er is ons inziens geen enkel steekhoudend argument om nu niet tot de volledige doorvoering over te gaan’, aldus het VZG-bestuur. De parlementariërs wordt gevraagd om alles in het werk te stellen dat de herverdeling van het gemeentefonds onverkort wordt doorgezet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
De onzekerheden in de door wnd. minister Blok aangevoerde argumentatie kunnen er net zo goed toe leiden dat er nog meer dan 125 miljoen euro behoort te worden overgeheveld. Dat maakt zijn argumentatie van tot grote bullshit. Hij kan beter eieren voor zijn geld kiezen en overeenkomstig ALLE adviezen het volledige bedrag overhevelen.
Door J op
De VNG motie van de Zeeuwen was een amateuristisch rommeltje. de ALV heeft een motie aangenomen met geen andere inhoud dan ' het bestuur oproepen de motie onder de aandacht van de minister te brengen' Dat is gebeurd, dus zeur niet als je niet in staat bent geweest om je standpunt in een motie te verwoorden.
Door Floor de Wit op
Een minister die zich schaart achter een weggestemd advies van het DB (lees: mevrouw Kriens, ex-PvdAwethouder van Rotterdam) van de VNG. Dat is een gotspe!
Blok/Plasterk: wat een aanfluiting.
Door j van bussel (wethouder financiën) op
Resteert ons niets anders dan deze vriendjespolitiek af te straffen met het enige middel dat ons na de redelijkheid nog overblijft: met ons stemgedrag richting dit kabinet!!
Door p op
Tja dasn wreekt het dat je zo'n handige vereniging hebt.
Dit soort vragen zou ene minister eigenlijk gewoon zelf aan gemeenten moeten stellen. Maar een boksbal er tussenin is veel prettiger...