In een raadsbrief schrijft de gemeente woensdag dat 'een faillissement van Rotterdam Ahoy ook het beleid van de gemeente op veel fronten raakt'. Om Ahoy tegemoet te komen, heeft de gemeente met het zalencomplex afgesproken de huur naar beneden bij te stellen totdat de evenementenbranche voldoende is hersteld. Het bedrag dat hiervoor nodig is, wordt geschat op 9,2 miljoen euro. Ook ontvangt Ahoy een lening voor een investering in het nieuwe conferentiecentrum RACC van 2,4 miljoen euro.

 

Overbruggen

Ahoy laat weten blij te zijn met het maatregelenpakket van de gemeente. 'Op deze manier ontstaat een evenwichtiger risico tussen verhuurder en huurder in deze coronaperiode. Wij blijven voldoen aan onze huurverantwoordelijkheid, maar het huurbedrag wordt aangepast totdat we qua omzet grotendeels terug zijn op ‘normaal’ en er wordt een lening verstrekt (met een rente) voor nodige investeringen in onze nieuwbouw. Het doel van Ahoy is het faciliteren en organiseren van evenementen en waarde creëren voor de stad. Door de maatregelen die vanuit de overheid zijn opgelegd, kunnen wij niet doen waarvoor wij gemaakt zijn en dus is het goed te zien dat we hand in hand met de gemeente deze periode willen overbruggen.' (ANP)