of 59185 LinkedIn

Bij-effect tolheffing op wegen

NWO-onderzoeker Ioannis Tikoudis onderzocht in het kader van zijn promotie aan de Vrij Universiteit Amsterdam verschillende interacties tussen stedelijke tolsystemen en bijvoorbeeld de belastingen op inkomen uit arbeid en onroerendgoedbelastingen. Wie op een afgelegen plek woont zonder veel openbaar vervoer, is op de auto aangewezen voor het woon-werkverkeer. Stel dat je verplichte vaste werktijden hebt en bovendien tol moet betalen, dan fungeert die tol als extra belasting op je inkomen.

Tolheffing kan een oplossing zijn voor het terugdringen van maatschappelijk onwenselijke effecten van verkeer, zoals CO2-uitstoot en files. Tolheffing staat echter niet op zichzelf en heeft effecten op bijvoorbeeld de regionale arbeidsmarkt.

NWO-onderzoeker Ioannis Tikoudis onderzocht in het kader van zijn promotie aan de Vrij Universiteit Amsterdam verschillende interacties tussen stedelijke tolsystemen en bijvoorbeeld de belastingen op inkomen uit arbeid en onroerendgoedbelastingen. Wie op een afgelegen plek woont zonder veel openbaar vervoer, is op de auto aangewezen voor het woon-werkverkeer. Stel dat je verplichte vaste werktijden hebt en bovendien tol moet betalen, dan fungeert die tol als extra belasting op je inkomen.

Tolheffing kan op die manier leiden tot een minder hoog arbeidsaanbod en zelfs een verminderd bruto binnenlands product. ‘Voor het beleid betekent dit dat de tol omlaag moet, zodat de voordelen tegen de nadelen blijven opwegen’, aldus Tikoudis. Zijn onderzoek concentreerde zich ook op de interactie tussen woningmarktbeleid en tolheffing. Onroerendzaakbelasting heeft volgens hem een directe invloed op de optimale tolheffing.

Tikoudis: 'Stedenbouw heeft uiteraard wel invloed op autoafhankelijkheid en dus op het milieu, maar voor prijsbeleid blijft gelden: optimaliseren vanuit louter milieuoogpunt is alleen optimaal als er geen andere, verstorende, belastingen zijn. En anders: fiscale interacties meenemen in het ontwerp.' Het onderzoek maakt deel uit van het programma 'Innovative Pricing for Sustainable Mobility', een onderdeel van het NWOprogramma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@Rolf Steenwinkel. Tolheffing als bereikbaarheidsmiddel in Nederland werkt niet. Dan zou er nog veel meer asfalt moeten worden aangelegd en er ligt al zoveel.
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Hannes. Je kunt natuurlijk ook even omrijden. Ha, ha.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Dan moet men wel de accijnzen flink verlagen. Overigens betaal ik als ik met de auto reis, nu al tol! Ik moet dan namelijk door de Westerschelde Tunnel. Reis ik per OV, dan betaal ik de overtocht per boot of met de een toeslatarief in de OV chipkaart. de oude veerboten boden tenminste nog sfeer.
Door t. faber op
En er was een RANDSTAD. En verder..................NIETS! En het heette NEDERLAND!
Door JB (Sr) op
Er is al een tolheffing, maar dan in de vorm van de rijkelijke accijnzen en btw op brandstof. Simpel toch? Wie veel rijdt, betaalt veel en wie minder rijdt, betaalt minder. O nee wacht, waar komt dan die motorrijtuigenbelasting vandaan....
Door Rolf Steenwinkel (Heemraad Waterschap) op
Om tolsystemen te zien als milieumaatregel is pure framing. Tol is bedoeld als bereikbaarheidsmaatregel. Door een heffing spreidt de verkeersvraag zich dusdanig dat de doorstroming verbetert. Het is vanuit maatschappelijk oogpunt de meeste efficiënte maatregelen om files te bestrijden. De verbeterde bereikbaarheid is juist goed voor de economie.
Door Gepensioneerd (Gepensioneerde) op
Tolheffing is volledig in strijd met de uitgangspunten van de EU voor het personen- en vrachtverkeer. De werkende mensen die dagelijks naar hun werk moeten en daarbij afhankelijk zijn van de auto omdat het openbaar vervoer ontoereikend is, worden daarmee gestraft.
Steeds weer wordt het onzinnige idee van tolheffing van stal gehaald. Wanneer stopt men daar nu eens mee. Altijd wordt er geschermd met het milieu en te pas en onpas gebruikt. De kern van de zaak is, dat men de kop in het zand steekt voor de overbevolking in het kleine stukje Nederland. Met te veel mensen leggen we druk op het milieu, de wegen, de natuur en ga zo maar door. Dat hef je niet op met het heffen van tol.
Door Niels op
@H. Wiersma: Net zoals bezit op dit moment een hoge kostenfactor is?
Door H. Wiersma (gepens.) op
Met uitzondering van de reeds bestaande situaties (waar mogelijk af te bouwen) is het wenselijk om tolheffing zoveel mogelijk uit te bannen. Het vormt namelijk een ernstige en onnodige belemmering en hoge kostenfactor voor het personen- en vrachtverkeer in de EU.
Door Joke op
Wacht eerst de uitkomsten van de door EMLS op gang gebrachte discussie m.b.t. tolheffing in Duitsland af. Of het Duitse tolheffingsplan strijdig met de EU-wet en regelgeving is zal ongetwijfeld worden beantwoord door het EU-Hof van Justitie te Luxemburg nadat dat plan door de meest gerede partij aldaar ter vernietiging is voorgedragen.

Elke EU-Lidstaat heeft het recht om haar eigen belastingsysteem te bepalen doch deze mag niet conflicteren met het Verdrag Werking Europese Unie. ( Duitsland is een EU-Lidstaat)

Binnen de Europese Unie moet iedereen zich vrij kunnen bewegen conform afspraak tussen alle EU-lidstaatlanden. De voorgestelde Duitse plannen lijken een belemmering te vormen voor het EU-recht van vrij verkeer. Ook lijkt het plan discriminerend van aard te zijn omdat alleen inwoners uit Duitsland worden gecompenseerd via een evenredige wegenbelasting-verlaging.
Het lijkt daarom in de rede te liggen dat deze zaak zal worden voordragen bij het Europese Hof van Justitie zodra de Duitse wettekst van het litigieuze omstreden Duitse tolplan in het Staatsblad is verschenen.