of 59199 LinkedIn

Bezwaren tegen lage WOZ-waarde

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Waarderingskamer. Wat in 2015 wel is gestegen, is het aantal bezwaren tegen een te lage WOZ-waarde.

In 2015 was het percentage bezwaren tegen de WOZ-waarde voor woningen lager dan in voorgaande jaren. Bij nog geen 2 procent van de woningen was sprake van een bezwaar tegen de WOZ-waarde en minder dan 1 procent van de woningen kreeg door het bezwaar ook daadwerkelijk een andere waarde. Het percentage bezwaren was daarmee het laagst sinds de invoering van de WOZ. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Waarderingskamer. Wat in 2015 wel is gestegen, is het aantal bezwaren tegen een te lage WOZ-waarde.

Door de verschillende toepassingen van de WOZ-waarde willen sommige belanghebbenden graag dat hun WOZ-waarde wordt verhoogd, zelfs als dit betekent dat ze meer belasting moeten betalen. Waar de huurder van een woning belang heeft bij een lage WOZ-waarde – omdat dat een lagere maximale huurprijs betekent – heeft de verhuurder wat betreft de huurprijs belang bij een hogere WOZ-waarde. Want dat betekent de mogelijkheid van een hogere huurprijs (of soms de mogelijkheid dat de woning in de vrije sector valt). Maar een hogere WOZ-waarde betekent ook meer onroerendezaakbelasting, meer waterschapslasten en meer verhuurdersheffing.

Trager verloop
Hoewel er in totaal minder bezwaren behandeld hoefden te worden dan in eerdere jaren, viel op dat een groter percentage van de bezwaren te laat werd afgedaan. Ongeveer 300 gemeenten waren begin 2015 tijdig gereed met het afhandelen van de bezwaren, maar er waren ook enkele tientallen gemeenten waar het afhandelen van WOZ-bezwaren juist trager verliep.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marco op
@Jannie:
1. er staat ook niet dat het kan, maar het wordt meer gedaan; dit komt omdat de waarden weer stijgen en sommigen er belang bij hebben of denken te hebben (dat staat ook zo in het artikel); er wordt dus over gesproken in dit artikel, omdat het nu eenmaal meer voorkomt dan in de jaren er voor.
Daarnaast zijn er ook inmiddels een aantal (opmerkelijke) rechterlijke uitspraken die dat in die gevallen dus wel 'toestond'.
2. vanaf oktober is het wel degelijk mogelijk om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde (aanpassing wetgeving)
Door jeannette op
Ik vraag me überhaupt af waarom er belasting geheven wordt op basis van de waarde van de woningen. Maakt iemand met een duur huis meer gebruik van gemeentelijke voorzieningen dan iemand in een goedkoop huis? Bovendien wordt de WOZ vaak pas aangepast wanneer iemand verhuist en niet als iemand er al langer woont. Zo betaal ik meer WOZ met mijn kleine huisje, dan de buren die naast mij in een stuk grotere boerderij wonen. De WOZ waarde voordat ik mijn huis kocht was 30.00 euro lager dan de prijs waarvoor ik het kocht, dus direct een aanpassing. Mijn buren wonen er al heel wat jaren en hebben geen woningwaarde aanpassing gehad in die zin dat er getaxeerd is. Niet echt een eerlijk systeem in mijn ogen.
Door Jan op
Stap toch over op de oppervlaktegrondslag! Is objectiever (kwestie van het eenmalig meten van de beloopbare oppervlakte boven de 1,50 m van het pand plus de oppervlakte van het perceel), goedkoper (niet steeds maar taxaties nodig) plus vrijwel geen bezwaren (alleen tegen kennelijke meetfouten). En veel minder bezwaren is ook weer goedkoper.
Door Jannie op
Je kunt helaas geen bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde. Ik snap niet waarom daarvan wordt gesproken in dit artikel. Ik ben daar al jaren mee doende geweest voor mijn huis, dat uniek is, maar wordt vergeleken met referentie-objecten die in geen enkele vorm lijken op mijn huis (behalve het bouwjaar). De referentieobjecten staan in andere plaatsen, kilometers verderop bijv. De waarde wordt met het jaar meer absurd. Ik hoop dat er een keer een mogelijkheid gecreeerd wordt om bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners