of 63908 LinkedIn

‘Bevriezen opschalingskorting in 2022 was al geregeld’

In de ministerraad is de bevriezing van de opschalingskorting in 2022 al voor het CDA-congres van afgelopen weekend geregeld. Naar verluidt zijn daar zelfs in het bestuurlijk overleg tussen het rijk en de gemeenten al afspraken over gemaakt.

In de ministerraad is de bevriezing van de opschalingskorting in 2022 al voor het CDA-congres van afgelopen weekend geregeld. Naar verluidt zijn daar zelfs in het bestuurlijk overleg tussen het rijk en de gemeenten al afspraken over gemaakt.

Dat melden bronnen dicht bij het kabinet.

 

Half miljard

Afgelopen weekend namen CDA-leden op hun congres een resolutie aan die het demissionaire kabinet – en dus ook CDA-financiënminister Hoekstra – opriep de zorgwekkende financiële positie van gemeenten te verbeteren. Eén van de voorstellen luidde de opschalingskorting in 2022 te bevriezen, net zoals in 2020 en 2021 is gedaan. Toen werd de korting bevroren op het niveau van 2019. Het niet bevriezen van de korting zou leiden tot een verdere verslechtering van de gemeentefinanciën met ruim een half miljard euro. Wachten op een nieuw kabinet duurt volgens het ledencongres van de christendemocraten te lang.

Ingewijden melden dat in de ministerraad reeds was besloten de opschalingskorting ook volgend jaar te bevriezen.

 

Omgevingswet

Onderdeel van de CDA-resolutie was dat het kabinet ook werd opgeroepen extra middelen beschikbaar te stellen ter compensatie van de extra Wmo-kosten, het klimaat- en energiebeleid en de Omgevingswet. Daarbij gaat het wat het CDA betreft om respectievelijk 150, 70 en 150 miljoen euro. Of er over die extra gevraagde middelen in de ministerraad ook al afspraken zijn gemaakt, is onduidelijk.

 

 

Volledige afschaffing

De gemeenten worden al sinds 2015 geconfronteerd met een korting op het gemeentefonds. Die loopt op tot bijna 1 miljard euro in 2025. Deze zogeheten opschalingskorting is opgelegd omdat gemeenten door gedwongen herindelingen efficiënter zouden gaan werken en dus kosten zouden besparen. Door dat verplicht opschalen naar 100.000+ gemeenten ging in 2015 echter al een streep, maar de opeenvolgende kabinetten Rutte handhaafden wel de korting. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor volledige afschaffing van de opschalingskorting voor de volgende jaren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Feitelijk constateren het CDA e.a. dat het extra budget voor de jeugdzorg voor de afgelopen jaren en het afzien van de opschalingskorting voor 2022 niet voldoende is. Er zou dus meer geld op de plank moeten komen en afzien van de opschalingskorting voor 2022 is nog steeds geen afzien van de korting voor de jaren daarna. Hieruit blijkt de urgentie voor het (volgende) Kabinet om de financiële positie va de gemeenten eens goed onder de loep te leggen. Dat kan desnoods nog via een wijziging van de begroting 2022 (voorjaar 2022).
Door de vries (ambtenaar) op
Met dat 'bevriezen' schieten we weinig op want het schept incidentele ruimte. Leuk, maar het helpt niet om te voldoen aan het wettelijk begrotingsvoorschrift: een reeel, structureel evenwicht (gemeentewet). Aangezien de nieuwste voorschriften uit een andere hoek (het BBV) vrijwel alle lasten van gemeenten kwalificeert als structureel, helpt 'bevriezen'' dus nada. Hier wreekt zich het volstrekte onbegrip bij het rijk voor het belang vh onderscheid tussen structureel en incidenteel en de daarmee samenhangende onwetendheid van de zelf afgekondigde wet- en regelgeving terzake.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners