of 64231 LinkedIn

‘Betrek provincies bij wederopbouw’

© Shutterstock
© Shutterstock

Het Brusselse wederopbouwfonds (RRF) waar voor ons land bijna 6 miljard in zit, vergt nog veel binnenlandse actie. Achttien EU-landen hebben hun plannen al ingediend, Nederland nog niets. De provincies wachten met smart op een gesprek met het rijk over de door hen ingediende herstelplannen.

Zorgen om mislopen geld uit Europees herstelfonds

Vertraging van de coronaherstelplannen tot na de verkiezingen is onnodig in een regionale economie die schreeuwt om maatregelen. Dat schrijft het Interprovinciaal Overleg (IPO) aan staatssecretaris Keijzer en minister Van ’t Wout van Economische Zaken en minister Hoekstra van Financiën. De provincies willen aan de slag met hun herstelplannen, die mede moeten worden gefinancierd uit Brussel.

Maar ze moeten nu wachten tot ze met het rijk in gesprek komen. En dat lukt niet, meldt Flevolands gedeputeerde Michiel Rijsberman. Er is volgens hem geen zicht op of het rijk met de provinciale plannen naar Brussel gaat of de eigen kosten van de pandemie er indient. ‘We willen de regionale economie op gang helpen. Maar we komen maar niet in het goede gesprek met het rijk’, zegt de D66-bestuurder.

Nederland moet voor de 6 miljard euro die van de Europese herstelgelden voor ons land in het vat zit, een plan inleveren in Brussel – afgestemd met nationale stakeholders – en bespreken met de Europese Commissie. Brussel monitort daar op verzoek van ons land streng op. Tot op heden hebben achttien lidstaten een conceptplan ingediend, zes hebben elementen van hun plan gedeeld en drie lidstaten hebben hun aanpak globaal besproken. Nederland, zo meldt het IPO, is nog niet verder gekomen dan die globale bespreking en heeft dus nog niets ingeleverd. Ter vergelijking: Spanje voert al sinds augustus gesprekken met de Europese Commissie.

De provincies willen verder met plannen die volgens hen aansluiten bij zowel het Europees beleid als het rijksbeleid. Erin vragen ze aandacht voor versterking van de regionale economie, steun voor het midden- en kleinbedrijf en betere toegang tot nationale en Europese fondsen voor die ondernemers die in veel gemeenten door de pandemie worden geraakt. Hetzelfde geldt voor de cultuur-, evenementen- en toeristensector. De provincies verwachten dat die nog geruime tijd last hebben van social distancing en andere belemmeringen. Rijsberman heeft intussen in het Comité van de Regio’s de vraag voorgelegd aan Eurocommissaris Fereira hoe de EU gaat handhaven als nationale overheden de andere stakeholders niet betrekken. Dat was immers wel de afspraak.

Kiezen
Economische Zaken zegt dat het kabinet werkt aan het in kaart brengen van kansrijke maatregelen voor het herstel. De uiteindelijke aanvraag is aan het nieuwe kabinet. ‘Omdat het kabinet een stevig en ambitieus plan wil indienen, is ervoor gekozen het onderwerp in de formatie mee te nemen. Zo behoudt een volgend kabinet de ruimte om te kiezen welke additionele hervormingen en investeringen een plek krijgen in het nationale plan voor de komende jaren. De begunstigden van de middelen uit het RRF zullen zeker niet alleen organisaties binnen het rijk zijn, maar ook belanghebbenden buiten de overheid, conform de voorwaarden uit de RRF-verordening. Het kabinet heeft opdracht gegeven tot een ambtelijke verkenning naar de mogelijke inhoud van een Nederlands herstelplan’, aldus het ministerie. ‘Maar ambtelijk komen de provincies ook niet in gesprek’, foetert Rijsberman.

CDA-europarlementariër Tom Berendsen stelt desgevraagd dat de provincies vroegtijdig moeten worden betrokken. ‘Het versterken van de regionale economie en de aandacht voor het MKB zijn belangrijke kansen in het herstelfonds. Het is daarom belangrijk dat provincies in een vroeg stadium worden betrokken bij het opstellen van de plannen. Dan kunnen we na de verkiezingen zo snel mogelijk bij de Commissie aankloppen voor het geld dat voor ons op de plank ligt.’

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het mediafonds van de Europese Unie. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners