of 59250 LinkedIn

Bestuursakkoord asiel: 450 miljoen tekort voor bijstand

Het bestuursakkoord asiel houdt in dat de gemeenten 450 miljoen euro tekort komen op de bijstandskosten die ze maken voor de tienduizenden extra vluchtelingen.Dat blijkt uit de kleine lettertjes in de toelichting op het afgelopen vrijdag  gesloten Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom tussen rijk en gemeenten.

Het bestuursakkoord asiel houdt in dat de gemeenten 450 miljoen euro tekort komen op de bijstandskosten die ze maken voor de tienduizenden extra vluchtelingen.

Dat blijkt uit de kleine lettertjes in de toelichting op het afgelopen vrijdag  gesloten Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom tussen rijk en gemeenten. Maandag 30 november wordt het bestuursakkoord ter instemming voorgelegd aan de gemeenten, tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Utrecht.

 

58.000 asielzoekers

De gemeenten krijgen in 2016 van het rijk 50 miljoen euro voor de extra bijstandskosten voor de vluchtelingen.In 2018 moeten ze die 50 miljoen euro weer terugbetalen. Daarnaast krijgen de gemeenten maar een deel van de kosten van de bijstandsuitkeringen voor de vluchtelingen terug. Per saldo komen ze in 2016 165 miljoen euro tekort, en in 2017 281 miljoen. Deze details blijken uit bijlage 3 van de Najaarsnota van de hand van minister Dijsselbloem van Financiën.

In 2015, 2016 en 2017 komen er meer asielzoekers naar ons land dan het kabinet verwachtte. Dit en volgend jaar gaat het volgens de najaarsnota om 58.000 op te vangen asielzoekers. Bij de ontwerpbegroting ging het rijk  nog uit van respectievelijk 40.000 en 26.000 asielzoekers. Het rijk zal de aantallen twee keer per jaar actualiseren, namelijk bij de Voorjaarsnota (eind mei) en bij de Najaarsnota (eind november).

 

Totaalplaatje

De vergoeding voor de bijstand is één van de zes onderdelen uit het bestuursakkoord waarvoor de gemeenten extra geld krijgen. De andere onderdelen zijn maatschappelijke begeleiding, het zogeheten versnellingsarrangement, huisvesting, basisregistratie persoonsgegevens, onderwijs en volksgezondheid. Voor dat totaal krijgen gemeenten volgens het bestuursakkoord in 2015 17 miljoen euro, in 2016 187 miljoen euro en in 2017 82 miljoen euro voor de extra kosten van asielzoekers. Dat is echter maar een fractie van de extra kosten. In 2018 moeten de gemeenten zelfs 14 miljoen euro terugbetalen, ondanks de extra kosten.

Voor onderwijskosten en die voor volksgezondheid is nog niets afgesproken over een compensatie.  Voor volksgezondheid komt er een werkgroep die de inhoudelijke en financiële knelpunten in kaart moet brengen.

Staatssecretaris Dijkhoff zei op de ledenvergadering van de VNG dat gemeenten op het bijstandsbudget niets tekort zullen komen. Blijken er bij de actualisatie van de asielzoekers eind mei grotere stromen ons land in te komen, dan wordt volgens hem het bijstandsbedrag voor gemeenten door het rijk 'naar rato' bijgeplust.

 

Medebewind

Gemeenten zijn verplicht de extra vluchtelingen op te vangen, naar rato van hun inwonertal. Op grond van deze verplichting is artikel 108, lid 3, van de Gemeente­wet van toepassing, die bepaalt dat het rijk de gemeenten alle kosten van medebewindstaken moet vergoeden.

Het is vooralsnog onduidelijk wat de juridische status van een akkoord is. De instemming van de ledenvergadering van de VNG gaat namelijk niet boven een wettelijk recht dat individuele gemeenten hebben.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Willemsen op
Ik heb reeds eerder gezegd: We leven in een dictatuur van een hele kleine minderheid (Grachtengordel en luxe buitenwijkbewoners). De goedwillende werkende mensen die het beste voor hebben met hun omgeving worden niet serieus genomen. Deze zijn het een keer zat. Ik hoop heel snel want de beer moet een keer los.
Door H.Kootstra (oud wethouder GL) op
De gemeenten zijn zoals zo vaak weer de klos,uiteindelijk komt de rekening bij de burgers terecht.
De inwoners worden geconfronteerd met extra bezuinigingen en eventueel sluiting van zwembaden,sportvelden korting op het minimabeleid enzv. dankzij het beleid van onze mooie regering van
VVD en PvdA. Je kunt beter aan Turkeije van onze belasting geld 3 miljard Euro mee betalen en onze burgers in de steek laten.Bovendien worden er nog steeds betaalbare huurwoningen gesloopt?
Door doeterniettoe (-) op
Dus conform de wet moeten de gemeentes deze mensen opvangen, maar conform diezelfde wet moet het Rijk de kosten daarvan dragen.
En dat laatste gebeurt niet en gaat niet gebeuren.

Wat een geweldig goede en betrouwbare rijksoverheid.
Alweer...
Door Fritz A. von Geusau op
Dus als ik het goed begrijp behelst het akkoord feitelijk een lening en worden de gemeenten ook nog eens verantwoordelijk voor extra kosten. En de 'belangenvereninging' voor de gemeenten, de VNG, sluit, zonder blikken of blozen, een dergelijk akkoord? Maar ja, het is geld van een ander, dus dat geeft wel gemakkelijker uit.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere op
Geheel eens met de heer H.Haganum. De vraag rijst: wie wordt hiervoor geplukt? De laatste sportclub het licht uit, de bejaarde is al fiscaal omgelegd, de chronisch zieke is creperende in financieel opzicht, de thuiszorg failliet en Het Vaderland voorzitter per 1 jan a.s van de Europese Boevenbende tegen een super tarief: een apart gebouw voor die klucht van 6 maanden. O ja, longkankerpatiënten geen nieuw medicijn, wachttijd woning gemiddeld voor de Vaderlander van 8 naar 14 jaar.Geen commentaar verder,ook de VNG is kennelijk ingeslapen door alle bestuursaccoordjes (lees te betalen rekeningen onder de tafel)
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Door een volledig falen van de Europese buitenlandse politiek mag de belastingbetaler nu opnieuw de hoogste prijs betalen. Waar het kabinet geheime belastingdeals sluit met Starbucks en andere holdings, daar wordt de werkende burger het vel over de oren getrokken. Wie kijkt naar de stroom vluchtelingen, kan zelf zien dat we een onoverkomelijk probleem hebben binnengehaald. Ongetwijfeld zullen er ook terroristen onder zitten, maar kijk ook naar de dreigende islamitisering van Europa. Sorry, maar deze mensen hebben niet de geringste ervaring met democratie, de scheiding van kerk en staat of de werking van een rechtstaat. Ik verbaas me er over hoeveel Nederlanders in sprookjes geloven, terwijl ze Sinterklaas en Zwarte Piet willen afschaffen.
Door Sjoerd op
Ik snap het probleem niet zo. Volgens de berichten zaten er veel hogeropgeleiden bij de nieuwe stroom vluchtelingen. Extra geld voor de bijstand is dus niet nodig.