of 64231 LinkedIn

Bergse topambtenaren kregen half miljoen coronasteun

Van de 1,4 miljoen euro aan coronasteun voor de cultuursector in Bergen op Zoom is een half miljoen in de zakken van een aantal topambtenaren verdwenen. Wethouder Patrick van der Velden is erg geschrokken, maar de uitgaven zouden wel rechtmatig zijn. De gemeenteraad is in shock en heeft een interpellatiedebat aangevraagd.

Van de 1,4 miljoen euro aan coronasteun voor de cultuursector in Bergen op Zoom is een half miljoen in de zakken van een aantal topambtenaren verdwenen. Wethouder Patrick van der Velden is erg geschrokken, maar de uitgaven zouden wel rechtmatig zijn. De gemeenteraad is in shock en heeft een interpellatiedebat aangevraagd.

Tonnen
Het hele college zal daar aanstaande donderdag op moeten komen draven om uitleg te geven over het half miljoen dat naar de reorganisatie van het cultuurbedrijf is gegaan. Interim-directeuren voor het Markiezenhof en het Centrum voor de Kunsten (CKB) vingen een ton evenals een hr-manager, meldt BN DeStem. Ook ging er 75.000 euro naar een projectleider en 70.000 euro naar een projectsecretaris. 71.000 euro is uitgegeven aan het verdelen van de gelden. De uitgave kwam aan het licht tijdens een commissievergadering.

Zelfverrijking
Tijdens de vergadering klonken termen als ‘zelfverrijking’ en ‘creatief boekhouden’, meldt Omroep Brabant. Raadslid Joost Pals van Lokaal Realisme sprak er schande van. ‘Hier gaat iets enorm mis. Die 1,4 miljoen is bedoeld om de ellende voor de cultuursector te verlichten. Waar is de gemeente mee bezig?’ Hij concludeert dat het geld naar ambtelijke overhead is gegaan en vindt dat het geld terug moet. ‘Er gaat geen enkele euro meer naar de ambtelijke organisatie.’ Volgens PvdA-raadslid Adam Ahajaj is het maar de vraag of de uitgaven gerechtvaardigd zijn. Zijn partij krijgt signalen dat grote groepen zzp’ers en verenigingen niet eens zijn benaderd. Van zestien verenigingen die een aanvraag deden, voldeden er zeven niet aan de voorwaarden.

Opgelopen schuldenlast
Volgens de VVD is ‘de ellende’ bij het Bergse cultuurbedrijf niet ontstaan door corona, maar ‘door de opgelopen schuldenlast van Bergen op Zoom en de jarenlang te hoge uitgaven voor cultuur’, citeert BN DeStem raadslid Jim Bernaards. Ook het feit dat poppodium Gebouw-T 140.000 euro extra subsidie ontving, leidde tot verbazing en ongeloof in de raad. Bernaards wees erop dat Gebouw-T in 2020 een positief resultaat had van 83.000 euro, ‘nog hoger dan andere jaren’. Andere culturele verenigingen in Bergen op Zoom kregen tot nu toe 44.000 euro uit het potje. Toestemming om de overige 675.000 euro over andere culturele instellingen te mogen verdelen kreeg wethouder Van der Velden niet. Hij moet zich, met het hele college, eerst op 30 september verantwoorden voor de al gedane uitgaven.

Rechtmatig
Tijdens de commissievergadering kon Van der Velden de vragen van raadsleden niet beantwoorden, maar op vrijdag kwam er toch een verklaring van het college. De gemeente besteedt 70 procent van het cultuurbudget in de begroting aan het cultuurbedrijf en 30 procent aan andere culturele verenigingen en diezelfde verhouding is aangehouden bij de verdeling van de 1,4 miljoen coronasteun. De vijf ton die is besteed aan de reorganisatie is volgens het college ‘rechtmatig gebruikt’ na overleg met de accountant en ‘grondige bestudering’ van de regelgeving. De coronasteun is ook bedoeld voor ondersteuning op de lange termijn en dat is ook wat het college met de reorganisatie beoogt. Het college is bereid met een alternatief te komen, al naar gelang de uitkomst van het interpellatiedebat.

Motie van wantrouwen
Voorafgaand aan dat debat zal Lijst Linssen (4 zetels) een motie van wantrouwen indienen tegen het hele college. ‘Ze moeten allemaal opstappen. Dit is zo’n verkeerd signaal’, aldus fractievoorzitter Ton Linssen. Hij spreekt zelfs van fraude. ‘Het is geoormerkt geld. Het rijk heeft 1,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de culturele sector. De reorganisatie van het cultuurbedrijf heeft daar niets, maar dan ook niets mee te maken’, citeert BN DeStem hem. Dat wethouder Van der Velden inmiddels haatmail en bedreigingen heeft ontvangen noemt Linssen ‘totaal ongepast’. Hij wijst erop dat de besluiten over de coronasteun door het hele college zijn genomen. ‘Het volledige bestuur moet opstappen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Myco op
Dit is een zaak voor het OM.

Het is nl verboden om subsidies te verstrekken als hje zelf de begunstigde bent. Dat is ongeacht of dit via de omweg van een culturele instelling gebeurd.
Door Spijker (n.v.t.) op
Ga me niet vertellen dat wethouder Patrick van der Velden niet op de hoogte was van deze idiote bedragen/ betalingen. Het zal dus wel hebben meegevallen met zijn schrik.
Door Anton op
Helemaal eens met reactie van Bart over de niet correcte titel. Hier past wel een rectificatie van BB voordat medewerkers op de korrel worden genomen door lezers die alleen 'koppensnellen'.
Door Bart C op
Beste redactie van Binnenlands Bestuur, ik vind deze titel bijna misleidend. Het lijkt nu net alsof er sprake is van zelfverrijking, terwijl er (zo lijkt het, het is een wat warrig verhaal) veel geld is gegaan naar het culturele bedrijf van de gemeente (in plaats van, zoals het gehoord had volgens velen, naar de culturele ondernemingen en zzp'ers). Dat kun je fout vinden, maar is wel iets heel anders dan dat topambtenaren een half miljard in eigen zak steken, zoals in de eerste regel van het artikel staat.
Door Joost (beleidsmedewerker) op
Waarschijnlijk is het geld, als ik het zo lees, opgegaan aan
externe inhuur.
Door Anno (oud raadslid/ ondernemer) op
college B&W moet opstappen nu , ongehoord
Door de vries (ambtenaar) op
Het is een warrig verhaal en ik vermoed dat het iets anders in elkaar zit. Het Cultuurbedrijf van BoZ is een gemeentellijke dienst die moet reorganiseren en dat kost geld. Onder andere vanwege managers en dergelijke. Voor die kosten was nog geen dekking waarschijnlijk, of wel dat kan ook. Plotselling kwam daar Corona geld van het rijk. Dat is handig: daar kunnen de reorganisatiekosten mee gedekt worden. Dan heb óf de dekking gevonden voor iets wat je heel graag wilde maar geen geld voor had óf je hebt een meevaller omdat al gedekte kosten nu door andere middelen gedekt worden. Hier kan je wel wat vinden maar als het zo is gegaan is er niet veel hand.
Door Hans op
Het ziet er naar uit dat die ambtelijke top toch een heel stuk sluwer is dan het - hoe kan het anders - heel erg geschrokken en - op papier - geschokte college en gemeenteraad. Bij zo'n publicitair en ook qua behoorlijk bestuur gevoelig onderwerp laat je je dit als bestuurder nooit overkomen, maar neem je gelijk de regie. Conclusie: ongeschikt...