of 59854 LinkedIn

Belastingverhoging voor droge voeten in Friesland

De financiële situatie in Wetterskip Fryslân is zorgelijk. In 2018 verslechterde de financiële situatie snel, het Friese waterschap zette reserves in en in 2020 moet er stevig ingegrepen worden. Het nieuwe bestuur stelt een eenmalige, 'forse' belastingverhoging voor.

De financiële situatie in Wetterskip Fryslân is zorgelijk. In 2018 verslechterde de financiële situatie snel, het Friese waterschap zette reserves in en in 2020 moet er stevig ingegrepen worden. Het nieuwe bestuur stelt een eenmalige, 'forse' belastingverhoging voor.

Droge voeten

‘Onze financiële positie is niet toekomstbestendig’, valt te lezen in het nieuwe coalitieakkoord. Er moeten grote investeringen gedaan worden om het land veilig en leefbaar te houden. ‘Het garanderen van droge voeten in natte perioden en voldoende water in droogteperioden wordt een grotere en duurdere uitdaging.’

 

Buitensporig hoog

Het was Fryslân al wel duidelijk dat de toekomst moeilijk zou worden, maar men ging ervan uit dat de problemen pas na 2023 zouden komen. In 2018 verslechterde de situatie vervolgens snel en ‘in plaats van de gebruikelijke meevallers kregen we te maken met enkele grote tegenvallers’. De kosten van het werk stijgen, onder andere omdat de aanbestedingskosten toenemen. Het risico is dat de schuldpositie ‘buitensporig hoog’ wordt. Het waterschap moet in 2020 dus al ingrijpen.

 

Ontwikkeling schuldpositie Wetterskip Fryslân - zonder maatregelen

Afbeelding 

Belastingverhoging onontkoombaar

Omdat het financiële probleem met besparingen alleen niet op te lossen is, denkt het waterschap aan een eenmalige forse verhoging van het belastingtarief. ‘Ondanks de bezuinigingen en efficiencyslagen die het waterschap de afgelopen jaren heeft doorgevoerd en de komende jaren blijft doorzetten, is een eenmalige forse verhoging van het belastingtarief in 2020 onontkoombaar.’ In de begroting voor 2020 zal de benodigde stijging worden vastgesteld. Verder wordt er onder andere een kritische afweging gemaakt van taken en ambities en worden herinvesteringen uitgesteld. Dinsdagavond bespreekt het algemeen bestuur het coalitieakkoord.

 

Ontwikkeling schuldpositie Wetterskip Fryslân - met maatregelen

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners