of 59345 LinkedIn

Belastingaanslag voortaan over digitale snelweg

De Belastingdienst wil de blauwe aanslagbrieven graag digitaal verzenden en gaat dit eerst bij 30 duizend belastingambtenaren testen.

30 duizend belastingambtenaren krijgen als eersten hun blauwe belastingbrief met aanslag niet meer thuis in de brievenbus, maar langs de digitale weg.

De Belastingdienst wil aanslagbrieven niet langer op klassieke wijze over de post bezorgen en gaat de digitale verzending eerst bij de eigen ambtenaren uittesten. Als dat goed uitpakt, krijgen alle Nederlanders hun aanslag digitaal binnen.

 

De bedoeling is dat de vervolgcommunicatie, zoals bezwaarschriften, ook digitaal verloopt. De digitalisering van de overheidscommunicatie is een van de grote veranderingen die Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en uitvoeringsdiensten de komende jaren willen realiseren.

 

Het versturen van aanslagen, vergunningen, beschikkingen en andere officiële overheidsdocumenten, moet uiterlijk in 2015 digitaal plaatsvinden. Om dat mogelijk te maken, is er een berichtenbox - mijn.overheid.nl - gebouwd waar de overheid met elke burger kan communiceren. ‘We gaan dus steeds meer digitale interactie krijgen’, aldus Hans Blokpoel, algemeen directeur van de Belastingdienst.

 

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben met de uitvoeringsorganisaties in de Manifestgroep, zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Rijksdienst voor het Wegverkeer, College Zorgverzekeringen, UWV en Kadaster, afspraken gemaakt over de uitvoering, die in bestuurlijk jargon i-NUP heet: implementatie Nationaal Uitvoerings- Programma elektronische overheid.

 

De overgang naar digitale overheidscommunicatie over 4 jaar betekent nog geen definitief afscheid van balies en telefonisch contact. ‘De overheid wordt niet alleen een digitale overheid, we blijven voorzieningen houden zodat burgers altijd kunnen bellen of hun klachten aan het loket kwijt kunnen’, aldus Gert Jan Buitendijk, directeur- generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Berichtenbox

 

Het bouwen van één unieke beveiligde berichtenbox voor de communicatie tussen overheid en burgers dwingt Rijk, gemeenten en uitvoeringsorganisaties om de komende jaren hun communicatie- en computersystemen op elkaar af te stemmen. ‘We hebben nu een harde keuze gemaakt: we moeten voorkomen dat de digitale dienstverlening langs verschillende kanalen wordt vormgegeven’, aldus Blokpoel. Projecten zoals @Antwoord waarmee grote gemeenten zijn begonnen om hun dienstverlening te stroomlijnen, worden gestopt.

 

‘Er is onvoldoende draagvlak voor deze voorziening’, zegt Ralph Pans, directievoorzitter van de VNG. ‘Belangrijk is wel dat onderdelen van @Antwoord, het 14+ nummer en klantcontactcentra (KCC’s), gewoon blijven bestaan’, aldus Buitendijk.

 

Gemeenten worden geacht niet langer op eigen houtje het wiel uit te vinden. Zij moeten allemaal meedoen en er voor zorgen dat de basisregistraties en administratie op orde zijn. ‘Anders werkt het systeem niet optimaal. Het gaat er ook om dat burgers niet steeds opnieuw persoonlijke gegevens hoeven aan te leveren’, aldus Pans.

 

Wapenvergunningen

 

De vraag óf de overheid over moet stappen op digitale communicatie, is een gepasseerd station. ‘Als je ziet dat mensen een eenduidige registratie verwachten van de afgifte van wapenvergunningen, dan zie je wat ze van de overheid verwachten: de registratie van adressen, gebouwen en personen moet ook eenduidig zijn’, aldus Pans. De bezuinigingen mogen aanleiding noch alibi zijn om een pas op de plaats te maken. Er moet juist worden geïnvesteerd in digitale communicatie. ‘We denken dat het uiteindelijk zelfs geld op gaat leveren’, aldus Buitendijk.

 

De unieke berichtenbox met beveiligde e-mail moet gaan fungeren als dé plek waar communicatie tussen burger en overheden plaatsvindt. En dat heeft impact op de werkwijze van ambtenaren. ‘Eén berichtenbox betekent dat burgers verwachten dat uitvoeringsorganisaties meer samenwerken. Je ziet dat steeds meer dienstverlening wordt gecombineerd’, vertelt Blokpoel.

 

Zo krijgt iemand die 18 jaar wordt een gezamenlijke brief van de Belastingdienst en DUO, de uitvoeringsdienst voor de studiefinanciering, over wat het bereiken van die leeftijd betekent. Blokpoel: ‘We houden er daarbij rekening mee dat jongeren het liefst brieven in hun mailbox ontvangen. Daarvoor hoeven ze slechts één keer naar mijn. overheid.nl te gaan om zich aan te melden. Zo spelen we dus ook in op de nieuwe wijze van communiceren door jongeren.’ Inmiddels zijn er 115 duizend aanmeldingen op mijn. overheid.nl.

 

DigiD blijft als beveiligingsinstrument in gebruik (zie kader DigiNotar). Er zijn al 8 miljoen persoonlijke wachtwoordpassen uitgegeven. ‘De filosofie blijft gehandhaafd. We denken wel na over de verbetering van de beveiliging. Iedereen weet dat dat een voortdurende ratrace is’, aldus Buitendijk.  


DigiNotar
Grote problemen bij gemeenten en rijksoverheid met de gehackte veiligheidscertificaten van DigiD, zijn vooralsnog uitgebleven, onder andere omdat Microsoft een standaard update heeft uitgesteld. De beveiligingscertificaten van DigiD zijn deze week allemaal vernieuwd toen vorig weekend bleek dat de beveiliging was gekraakt van DigiNotar, het bedrijf achter DigiD. De VNG was deze week aan het testen wat de gevolgen zijn van een software update voor de werking van ICT bij de gemeenten als de beveiligingscertificaten niet in orde zijn. De VNG adviseert gemeenten voor de zekerheid automatische updates van Microsoft uit te zetten.  


Gemeenten betalen 18 miljoen
Rijk en gemeenten hebben een financieel akkoord gesloten om over 4 jaar klaar te zijn met de digitalisering van de overheidscommunicatie. In het gemeentefonds is 104 miljoen euro naar voren gehaald zodat gemeenten nu al hun organisatie kunnen aanpassen. De afspraak tussen Rijk en de VNG is dat de gemeenten later die 104 miljoen terugbetalen.

 

De grote uitvoeringsdiensten zoals Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer en Sociale Verzekeringsbank stellen 5,3 miljoen per jaar voor het beheer van MijnOverheid beschikbaar. Provinciekoepel IPO en de Unie van Waterschappen dragen ieder 0,5 miljoen euro bij. Tegelijkertijd krijgt KING, het kwaliteitsinstituut voor gemeenten, 28 miljoen euro om de gemeenten te ondersteunen.

 

Het Rijk betaalt 10 miljoen, terwijl de gemeenten 18 miljoen beschikbaar stellen. Het organiseren van de back- en midoffice en het afstemmen van de gemeentelijke administratie en bevolkingsregistratie met de centrale berichtenbox moeten gemeenten zelf doen. ‘En ze moeten dat ook zelf betalen’, aldus VNG-directievoorzitter Ralph Pans.

 

Correctie:

In het artikel ‘Belastingaanslag voortaan over digitale snelweg’ in BB36 van 9 september, staat dat de Provinciekoepel IPO en Unie van Waterschappen ieder 5 miljoen euro bijdragen aan de digitalisering van de overheidscommunicatie. Dit moet zijn: ieder 0,5 miljoen euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ria Huisman (directeur wat's in the name) op
Bij het IWI vond men de digitalisering een hot item en digitaal dat was het.
Op mijn vraag wie gaat dat betalen, wie leidt burgers op, kon men geen antwoordt geven.
De bedenkers zijn de burgers met de beste portemonnaie en die het moeten ondergaan hebben minder uit te geven.
Door Gerard (waarnemer te velde) op
Hier gaat de rijksoverheid nog groote spijt van krijgen. Wat een ongelooflijk kwetsbaar geheel. Onduidelijke storingen, stroomuitval en hackers maken het systeem zo onbetrouwbaar, dat het niet anders kan dan de bewijslast bij de burgers neer te leggen. Kafka.
Wat natuurlijk ook kan: alle mails waar het woord 'belastingdienst' in de afzender voorkomt volautomatisch in de spambox storten.
Kortom dit plan direct in de kiem smoren voordat het te laat is.
Door Robin Paalvast (Adviseur) op
Als de overheid de digitale berichtenbox verplicht stelt, zal de Hoge Raad ongetwijfeld oordelen dat burgers dan ook gratis een computer en internetverbinding moet krijgen. Ik ben voor :-)
Door pietbrontsema (Org.adv) op
en nu de kwaliteit van het personeel nog verbeteren , want die allerbedroevendst
Door user (bevestigd) op
Digitale snelweg? Uit welk bejaardenhuis zijn jullie ontsnapt?
Door Joschke op
Peter, en zelfs de nationale ombudsman spoort niet, en doet alleen dingen die leuk vindt. De rest verklaart hij irrelevant...
Door Leon (juridisch beleidsmedewerker) op
Ho komt het nou toch? Overheid en ICT, het lijkt maar niet te lukken. Gebrek aan deskundigheid, de combinatie van politiek en techniek, een overmaat aan ondoordachte ambitie, te veel te integraal met teveel partijen en daardoor zulke ingewikkelde processen dat niemand er meer uitkomt? Daar zou nou eens een onafhankelijke onderzoek naar moeten komen. Er worden miljarden over de balk gegooid. Nu is @antwoord weer gestopt en hoeveel geld en energie is daarin niet gestopt.
Door Jan op
@Peter. Inderdaad. Zeker ouderen hebben vaak geen internet. Hoe moeten die dan bereikt worden? Via anderen, zoals hun kinderen, als ze die hebben, of via een adviseur? Daar gaat je privacy. Nog afgezien van de vraag of die anderen daar zin in hebben. Ik denk het niet.
Door Resistance is futile (sector 001) op
@Joke
Yep, 300 euro per jaar voor een internetabonnement en nog de kosten van een PC, allemaal om overheid en banken 5 euro aan postzegels te besparen. Zeuren helpt niet, discussie over de noodzaak is een gepasseerd station.

verder wat Peter zegt.

Door Joke op
Worden alle burgers dan verplicht een computer aan te schaffen? Gaat de overheid dat - en cursussen om ermee overweg te kunnen - subsidiëren of worden mensen op kosten gejaagd omdat de overheid postzegels wil uitsparen? (Die blauwe brieven worden trouwens via Sandd verspreid en niet via KPN).

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners